Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”"— Zapis prezentacji:

1 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

2 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka” O B I E K T
wysokość – około m powierzchnia netto – około 2343,68 m2 powierzchnia zabudowy – około 2750,26 m2 CENTRUM INNOWACJI – „TECHNOLOGIE DLA ZDROWIA CZŁOWIEKA” (omne trinuum perfectum) 1.LABORATORIA LIFE SCIENCE - 425,69 m2 2.LABORATORIA NANO - BIO – TECH - 532,41 m2 3. LABORATORIA I POMIESZCZENIA UŻYTKU WSPÓLNEGO – 699,93 m2

3 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Zespół laboratoriów syntezy i badań fizykochemicznych Zespół laboratoriów nanomateriały Zespół laboratoriów telemedycyna Zespół laboratoriów biologia Zespół laboratoriów biodeterioracji mikrobiologicznej Laboratorium Mikroklimatu Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

4 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
dr hab. Jacek J. Kozioł, prof. UZ kierownik Projektu CI TdZC fizykochemia organiczna dr hab. Katarzyna Baldy- Chudzik, prof. UZ Kierownik Zespołu Lab. Biologia immunogenetyka, immunologia dr hab. inż. Elżbieta Krasicka- Cydzik, prof. UZ Kierownik Zespołu Lab. Nanomateriały biomateriały, kompozyty dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. UZ Kierownik Zespołu Lab. Telemedycyna cyfrowe systemy pomiarowe, metrologia elektryczna, pomiary wielkości nieelektrycznych dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ Kierownik Zespołu Lab. Syntezy i Badań Fziykochemicznych fizyka teoretyczna, modelowanie komputerowe prof. dr hab. inż. Edward Kowal, Kierownik Lab. Mikroklimatu ergonomia, inżynieria bezpieczeństwa pracy dr hab. inż. Marlena Piontek, prof. UZ Kierownik Zespołu Lab. Biodeterioracji Mikrobiologicznej mikrobiologia techniczna, toksykologia środowiska, biologia sanitarna

5 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Zespół laboratoriów syntezy i badań fizykochemicznych Synteza, badanie właściwości oraz praktycznych zastosowań funkcjonalizowanych nanomateriałów w terapii i diagnostyce biomedycznej konstrukcja biosensorów z receptorami optycznymi na bazie funkcjonalizowanych nanocząstek złota oraz tlenków żelaza kapsułkowanie leków oraz nanoczostek magnetycznych dla zastosowań w terapii (hipertermia) oraz technik obrazowania Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

6 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Zespół laboratoriów nanomateriały Wytwarzanie nanostruktralnych warstw Ti/TiO2 biosensory implantologia kostna diagnostyka stanów nowotworowych monitorowanie wrastania kości elektrody do wspomagania rehabilitacji AutoLab PGSTAT302N FE SEM JEOL 7600F Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

7 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Zespół laboratoriów nanomateriały obróbka elektrochemiczna materiałów medycznych wytwarzanie nanomateriałów, badania trwałości biomateriałów i materiałów konstrukcyjnych (testy korozyjne, techniki polaryzacyjne i impedancyjne) Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

8 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Zespół laboratoriów telemedycyna Usługi telemedyczne: Zdalne monitorowanie funkcji życiowych. Medyczne systemy informacyjne: - Elektroniczny zapis zdrowia pacjenta (elektron. karta pacjenta), - Rejestry przypadków wzorcowych, - Systemy wspomagania decyzji. Telekonsultacje medyczne: Teleradiologia, Telekardiologia, itp. Wideokonferencje i Telekonferencje. Teleedukacja medyczna: - Biblioteki cyfrowe, Multimedia, - Kształcenie na odległość. Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

9 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Zespół laboratoriów telemedycyna Telekonsultacje medyczne LEKARZ Przypadek dla ośrodka referencyjnego Zgłoszenie konsultacji LEKARZ Powiadomienie Odpowiedź na konsultację KONSULTANT Przyjęcie konsultacji Odczyt zaleceń Leczenie na miejscu Wysłanie do ośrodka referencyjnego Dalsze konsultacje Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

10 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Zespół laboratoriów biologia Konstrukcja szczepionek ochronnych Propozycja badań i współpracy obejmuje zagadnienia dotyczące chorobotwórczości i wirulencji wybranych przedstawicieli bakterii z rodziny Enterobacteriaceae w aspekcie konstrukcji szczepionek ochronnych. Najintensywniej poszukiwane są antygeny czy nośniki do szczepionek koniugatowych, a do składników bakterii branych pod uwagę jako potencjalne elementy szczepionki, należą białka fimbrii. Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

11 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Zespół laboratoriów biodeterioracji mikrobiologicznej Grzyby pleśniowe na przegrodach budowlanych – materiał wykończeniowy farba akrylowa Zainfekowany grzybami pleśniowymi róg łazienki oraz termogram ilustrujący mostek termiczny prowadzenie testów toksykologicznych przy użyciu organizmów testowych określenie stopnia toksyczności substancji pochodzenia naturalnego (mikotoksyny, cyjanotoksyny), prób środowiskowych oraz substancji chemicznych organicznych i nieorganicznych Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

12 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Zespół laboratoriów biodeterioracji mikrobiologicznej wykonywanie ekspertyz mikologicznych z zainfekowanych grzybami pleśniowymi przegród budowlanych, opracowywanie metod zwalczania patogenów z przegród budowlanych, określanie stopnia podatności materiałów budowlanych i wykończeniowych na biodeteriorację, stosowanie różnych materiałów termoizolacyjnych przegród budowlanych pod kątem badań różnych parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach (temperatura T, wilgotność RH, V przepływ powietrza w wentylacji, światło) mających wpływ na rozwój mikroorganizmów w budynkach. pomiary parametrów z wykorzystaniem kamery termowizyjnej i urządzeń pomiarowych (termometr, RH Hobo, anemometr, higrometr) – pomiary chwilowe i z zapisem w zadanym przedziale czasowym. Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

13 Laboratoriium Mikroklimatu
Obszary współpracy analizy procesu narastającego zmęczenia wśród kierowców. opracowywanie praktycznych rozwiązań w zakresie kształtowania ergonomicznych warunków pracy. wykonywanie prototypów urządzeń wykorzystywanych w procesie rehabilitacji. Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

14 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Laboratoria charakterystyki powierzchni system: mikroskop sił atomowych sprzężony ze spektrometrem ramanowskim spektrometr FT IR analizator rozmiaru nanocząstek – 1000 nm mikroskop elektronowy spektrometry EPR spektrometry UV VIS spektrofluorymetry Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

15 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Laboratoria charakterystyki powierzchni System: mikroskop sił atomowych sprzężony ze spektrometrem ramanowskim obrazowanie powierzchni wraz z pomiarem dyspersji materiału identyfikacja substancji chemicznych – głównie związków organicznych Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

16 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Laboratoria charakterystyki powierzchni analiza rozmiarów techniką AFM obraz powierzchni - mikroskop optyczny obraz powierzchni - technika obrazowania ramanowskego Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

17 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Laboratoria charakterystyki powierzchni spektrometr FT IR identyfikacja substancji chemicznych – głównie związków organicznych Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

18 Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”
Laboratoria charakterystyki powierzchni analizator rozmiaru nanocząstek – 1000 nm nanocząstki zlota o rozmiarach ok. 25 i 185 nm Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Centrum Innowacji – „Technologie dla Zdrowia Człowieka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google