Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Blok prawny. Central European Outsourcing Forum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Blok prawny. Central European Outsourcing Forum."— Zapis prezentacji:

1 Blok prawny. Central European Outsourcing Forum.
Marcin Maruta, Roman Bieda

2 Plan wykładu … Część pierwsza Część druga Część trzecia
CEOF - Blok prawny Plan wykładu … Część pierwsza Kluczowe aspekty prawne w umowach outsourcingowych Część druga Prawo autorskie i dane osobowe w kontraktach outsourcingowych Część trzecia Jak to na polskim rynku bywa – sukcesy i porażki okiem prawnika

3 Kluczowe aspekty prawne. Ograniczenia ustawowe i kontraktowe.
CEOF - Blok prawny Część pierwsza Kluczowe aspekty prawne. Ograniczenia ustawowe i kontraktowe. Osiem zagadnień, które warto dokładnie rozważyć.

4 Ontologia outsourcingu
CEOF - Blok prawny Ontologia outsourcingu Czy Outsourcing istnieje? Regulacje ustawowe a outsourcing. Różne cele biznesowe, różne modele prawne. Nowy świat multisourcingu … Co z tego wynika?

5 Ograniczenia ustawowe
CEOF - Blok prawny Ograniczenia ustawowe Ogólne przepisy bezwzględnie obowiązujące Regulacje outsourcingowe - prawo bankowe Regulacje szczególne – postępowania antymonopolowe, certyfikaty bezpieczeństwa, przetwarzanie danych, koncesje i zezwolenia Gdzieś w tle podatki …

6 Ograniczenia kontraktowe (prawa osób trzecich)
CEOF - Blok prawny Ograniczenia kontraktowe (prawa osób trzecich) Bardzo częste: Prawo autorskie Prawo pracy Stosunkowo rzadkie: Obciążenia majątku Niespodzianki

7 W pozostałym zakresie – wola stron. Teoretycznie.
CEOF - Blok prawny W pozostałym zakresie – wola stron. Teoretycznie.

8 CEOF - Blok prawny Osiem zagadnień, które warto dokładnie rozważyć przed podpisaniem umowy.

9 CEOF - Blok prawny I Przedmiot umowy

10 Kilka refleksji To nie jest umowa jak wszystkie inne.
CEOF - Blok prawny Kilka refleksji To nie jest umowa jak wszystkie inne. Bez zrozumienia i określenia katalogu usług nie da się napisać dobrej umowy. Bez dobrej umowy ryzykuje się zbyt wiele. Brak zasobów po stronie zamawiającego, rola zewnętrznego konsultingu. Outsourcing a renegocjacje – bracia syjamscy.

11 Lepsza lepsza umowa czy lepszy lepszy partner?
CEOF - Blok prawny Lepsza lepsza umowa czy lepszy lepszy partner? Problem pozornie pozaprawny. Pozornie. Powtórne umowy - 85% jest zawieranych z tym samym wykonawcą Pozycja rynkowa wykonawcy a warunki kontraktów.

12 CEOF - Blok prawny II SLA

13 Prawdziwy problem realnego biznesu. Czym jest SLA?
CEOF - Blok prawny Prawdziwy problem realnego biznesu. Czym jest SLA? Słowo - klucz: „mierzalność”. Jak opisać, weryfikować i rozliczać usługi. Precyzja, precyzja, precyzja. Elastyczność SLA – benchmarkingi, oceny użytkowników, odpowiedź na realne wymogi biznesowe.

14 III Oczywista oczywistość Audyt
CEOF - Blok prawny III Oczywista oczywistość Audyt

15 Audyty dwa: zamawiającego i wykonawcy Obszary krytyczne:
Własność intelektualna HR Umowy Specyfika branży i zamawiającego (zezwolenia, ochrona danych, bezpieczeństwo, postępowania antymonopolowe, inne przepisy prawa)

16 Zarządzanie i nadzór nad wykonaniem umowy
CEOF - Blok prawny IV Zarządzanie i nadzór nad wykonaniem umowy

17 Zarządzanie zmianami – pochwała elastyczności
CEOF - Blok prawny Pożytki z ITIL … Struktura zarządzania, struktura pełnomocnictw, nadzór przez zewnętrznych konsultantów Zarządzanie zmianami – pochwała elastyczności Szereg kwestii szczegółowych: Plan awaryjny (business continuity plan) Współpraca i wymagania dla dostawców outsourcera (vendor managment)

18 CEOF - Blok prawny V Wynagrodzenie

19 Trudności z wyceną. Niekompatybilność ofert. Zewnętrzne benchmarki.
CEOF - Blok prawny Trudności z wyceną. Niekompatybilność ofert. Zewnętrzne benchmarki. Systemy wynagrodzeń ryczałty, punkty zmian, tickety etc. etc. (a planowanie budżetu) opłaty za transakcję biznesową premie: udział w zyskach/obrotach, uzyskane oszczędności (i znów problem precyzji i mierzalności) Wynagrodzenie a kary umowne

20 CEOF - Blok prawny VI Odpowiedzialność

21 Struktura kar umownych a SLA/KPI Limity odpowiedzialności
CEOF - Blok prawny Struktura kar umownych a SLA/KPI poziom szczegółowości (zalety SLA) Limity odpowiedzialności Konsekwencje nienależytego wykonania umowy: obniżenie wynagrodzenia wypowiedzenie inne rozwiązania (wykonanie zastępcze ….)

22 Zakończenie umowy Problem krytycznego znaczenia
CEOF - Blok prawny VII Zakończenie umowy Problem krytycznego znaczenia

23 Aspekty prawne wypowiadania umów:
CEOF - Blok prawny Aspekty prawne wypowiadania umów: „Ważne powody” Usługi, licencje, umowy z dostawcami Zabezpieczenia podczas trwania umowy Opłata wyjścia

24 Exit plan Zajmuje czas („skutek natychmiastowy” wypowiedzenia)
CEOF - Blok prawny Exit plan Zajmuje czas („skutek natychmiastowy” wypowiedzenia) Wymaga aktywnego współudziału wykonawcy Grozi niespodziankami (usługi bez umowy, konkurenci, problem z offshoringiem, itp..)

25 Renegocjacje outsourcingu
CEOF - Blok prawny VIII Renegocjacje outsourcingu

26 „Wymuszenie renegocjacji” zapisami umownymi
CEOF - Blok prawny To zaczyna być standard - ponad 50% kontraktów jest renegocjowanych przed ich zakończeniem Klienci: cena. Wykonawcy: SLA i zakres usług „Wymuszenie renegocjacji” zapisami umownymi „Wymuszenie zmian” zapisami umownymi

27 Podsumowanie: algorytm przyzwoitej umowy
CEOF - Blok prawny Podsumowanie: algorytm przyzwoitej umowy Świadomość przepisów prawa i ich wpływu na umowę Analiza potrzeb, zakresu outsourcingu, audyt wewnętrzny Umowa: Katalog usług, SLA, weryfikacja, rozliczanie, kary umowne Elastyczna procedura zarządzania Procedura wyjścia Przewrażliwienie na kwestie własności intelektualnej Czynniki pozaprawne – wybór partnera, jasność wizji biznesowej, zespoły merytoryczne i konsultanci Czynnik czasu – zabójca dobrych umów Tak czy inaczej – duża szansa na potrzebę renegocjacji

28 Prawa autorskie i dane osobowe w kontraktach outsourcingowych
CEOF - Blok prawny Część druga Prawa autorskie i dane osobowe w kontraktach outsourcingowych

29 Programy komputerowe – zmora outsourcingu
CEOF - Blok prawny Programy komputerowe – zmora outsourcingu Odmienne regulacje prawne. Bardzo odmienne Ogromna kontrola twórcy (producenta) Wszechobecność softwaru Odpowiedzialność za naruszenia praw na zasadach ryzyka

30 Przed podpisaniem umowy. Scenariusze audytu.
CEOF - Blok prawny Przed podpisaniem umowy. Scenariusze audytu. Transfer praw majątkowych na wykonawcę – rzadkie problemy, chyba że wspólne prawa Transfer licencji na wykonawcę – w 90% zakaz Uprawnienia wykonawcy do świadczenia outsourcingu oprogramowania „To też jest software” ?

31 Co warto zrobić „Własny” software Licencje
CEOF - Blok prawny Co warto zrobić „Własny” software Pewność braku współtwórczości Opcja odkupu Zakaz licencji dla podmiotów konkurencyjnych? Licencje Podpisane porozumienia z producentami oprogramowania Kwestia opłat

32 Dane osobowe. Niedoceniany i przeceniany problem.
CEOF - Blok prawny Dane osobowe. Niedoceniany i przeceniany problem. Szeroka definicja danych osobowych, szeroka definicja przetwarzania Liczne formalne wymogi Sankcje prawne – niby ostre, acz … Wrażliwość „medialna”

33 Przed zawarciem umowy …
CEOF - Blok prawny Przed zawarciem umowy …

34 W trakcie trwania umowy
CEOF - Blok prawny W trakcie trwania umowy Software „tam”, korzystanie „tu” Sublicencje ASP Software „tu”, obsługa „tam” Najem sprzętu, systemu i aplikacji Obsługa oprogramowania zamawiającego

35 legalność przetwarzania obowiązki informacyjne obowiązki rejestracyjne
CEOF - Blok prawny legalność przetwarzania obowiązki informacyjne obowiązki rejestracyjne zabezpieczenie danych odpowiedzialność zabezpieczenie danych przetwarzanie w zakresie i w celu określonym w umowie odpowiedzialność

36 Koniec umowy, początek kłopotów
CEOF - Blok prawny Koniec umowy, początek kłopotów Retransfer praw majątkowych do rozwiązań dedykowanych Retransfer licencji (o ile możliwy, o ile opłacalny) Wartość dodana – utwory powstałe podczas trwania kontraktu Programy to nie wszystko - know how, procedury ….

37 Dane osobowe – This is the end
CEOF - Blok prawny Dane osobowe – This is the end Usunięcie danych = przetwarzanie Procedury „zwrotu” danych osobowych Migracja danych… Prawa do baz danych obejmujących zbiór danych osobowych

38 Jak to w Polsce bywa – sukcesy i porażki okiem prawnika
CEOF - Blok prawny Część trzecia Jak to w Polsce bywa – sukcesy i porażki okiem prawnika

39 „Właściciel nam kazał”
CEOF - Blok prawny „Właściciel nam kazał” Standardy korporacyjne, czyli jak administrować bazą danych z Chicago Nowe, lepsze stawki, czyli jak płacić mniej lub więcej Zabawa w grupach, czyli od wyzysku do sprawnych modeli Problem wiedzy i motywacji

40 „Głupie prawo” Trwoga przed przepisami, czyli jak wystraszyć wykonawcę
CEOF - Blok prawny „Głupie prawo” Trwoga przed przepisami, czyli jak wystraszyć wykonawcę VAT-ożercy, czyli co zrobić jak business case się nie domyka Niech żyje barbórka, czyli o niespodzinkach z prawa wynikających Centralne Biuro Ochrony Praw Własności Intelektualnej, czyli jak instynkt zawodzi

41 „Gra w ciemno” „Dajcie nam dostępność. Cokolwiek to jest”
CEOF - Blok prawny „Gra w ciemno” „Dajcie nam dostępność. Cokolwiek to jest” „Dajcie nam 99,99% dostępności. Na pięć lat. Za 100 złotych” „A Pan Józek to przecież robił …” „Wyoutsourcowaliśmy sobie wszystko. Łącznie z Zarządem”.

42 „Napiszcie mi dobrą umowę”
CEOF - Blok prawny „Napiszcie mi dobrą umowę” Fenomenalne zabezpieczenia prawne a realia biznesowe Wiara w markę Wykonawcy i siebie samego Wiara w bicz Boży i kary umowne Wiara w trwałość i stałość świata Wiara w formalizmy Wiara w zakończenie problemu

43 Jak sobie zrobić krzywdę …
CEOF - Blok prawny Jak sobie zrobić krzywdę … Outsourcing jako lekarstwo na wszystko „O jeden most za daleko” Błąd w wyborze wykonawcy Brak przygotowania ze strony zamawiającego Zły kontrakt, nieprecyzyjne SLA i zasady zarządzania Negocjacje pod presją czasu

44 Jak sobie zrobić dobrze …
CEOF - Blok prawny Jak sobie zrobić dobrze … Strategia sourcingowa i świadomość ograniczeń Jasne wymagania co do SLA Precyzyjny i elastyczny kontrakt Negocjowanie bez presji czasu Renegocjowanie gdy czas i pora

45 Dziękujemy CEOF - Blok prawny
Kuczek Maruta i Wspólnicy s.j. Kancelaria Radców Prawnych Kraków, Al. Słowackiego 64 tel: +48 (0) fax +48 (0)


Pobierz ppt "Blok prawny. Central European Outsourcing Forum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google