Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Back to basics, czyli o problemach z kwalifikacją transakcji jako typu koncentracji w prawie polskim i na tle tendencji unijnych Agnieszka Stefanowicz-Barańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Back to basics, czyli o problemach z kwalifikacją transakcji jako typu koncentracji w prawie polskim i na tle tendencji unijnych Agnieszka Stefanowicz-Barańska."— Zapis prezentacji:

1 Back to basics, czyli o problemach z kwalifikacją transakcji jako typu koncentracji w prawie polskim i na tle tendencji unijnych Agnieszka Stefanowicz-Barańska radca prawny, partner Salans, prezes zarządu SPK Warszawa, 27 marca 2012 r.

2 I. Nabycie udziału mniejszościowego

3 Przesłanki zgłoszenia zamiaru nabycia udziału mniejszościowego
Podlega ocenie nie jako samodzielna forma koncentracji, lecz jako element transakcji, który: (i) w połączeniu z innymi elementami powoduje przejęcie kontroli, lub (ii) prowadzi de facto do przejęcia kontroli: Arjomari/Wiggins - 39% akcji (pozostałe akcje należały do 107 tysięcy akcjonariuszy x 4% udziałów) AAC/Lonrho - 27%.

4 Wiele zależy od okoliczności …
Negatywny wpływ na konkurencję zwłaszcza, jeśli: rynek jest bardzo skoncentrowany, strony są znaczącymi graczami na rynku, inwestowane są znaczne środki i/lub z inwestycją mogą być związane duże zyski, a w każdym razie, jeśli nabycia udziału dokonuje konkurent lub podmiot kontrolujący konkurenta.

5 Negatywne skutki nabycia udziału mniejszościowego (1)
(i) Skutki nieskoordynowane – występują przede wszystkim na rynkach oligopolistycznych: A nabywa udział mniejszościowy w B => podwyżka cen produktów A opłacalna ze względu na prawo do części zysku B (ii) Skutki skoordynowane = „milczące zmowy” (tacit collusion)

6 Negatywne skutki nabycia udziału mniejszościowego (2)
Zawarcie milczącej zmowy jest możliwe jedynie, jeśli: rynek transparentny => możliwość monitorowania konkurentów i brak presji konkurencyjnej na rynku  Inwestycje pasywne redukują zachęty do odstąpienia od milczącej zmowy

7 Stanowisko KE Pkt 107 Zielonej Księgi na temat reformy rozporządzenia 4064/89 z 2001 r. Sprawy Generali / INA i Allianz/Dresdner

8 Naruszenie zakazu dokonywania koncentracji poprzez nabycie udziału mniejszościowego
Wyrok Sądu z 6 lipca 2010 r. w sprawie T-411/07 Aer Lingus vs KE: Czy nabycie udziału mniejszościowego = naruszenie nakazu zawieszenia skuteczności zgłaszanej koncentracji (cf. art. 7 EUMR): NIE Czy w przypadku zakazu koncentracji KE przysługują wobec nabycia udziału mniejszościowego uprawnienia z art. 8 ust. 4 i 5 EUMR:

9 II. Unia personalna (interlocking directorates / cross directorships)

10 Negatywne skutki unii personalnych
Połączone kierownictwo może ułatwić wymianę informacji Bodziec do zmniejszenia konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami

11 Unia personalna w orzecznictwie KE
Decyzja KE z 2 czerwca 1998 r. w sprawie nr COMP/M.1080, Thyssen/Krupp Decyzja z 12 stycznia 2000 r. w sprawie nr COMP/M.1712, Generali/INA

12 Unia personalna w prawie państw trzecich
USA: art. 8 Ustawy Claytona zakazuje pewnych unii personalnych pomiędzy konkurującymi przedsiębiorcami … ale nie jako formy przejęcia kontroli

13 Unia personalna w polskim prawie
Art. 4 pkt 4) ppkt c) uokik: członkowie zarządu lub rady nadzorczej przedsiębiorcy A stanowią więcej niż połowę członków zarządu przedsiębiorcy B (zależnego) = przejęcie kontroli A – np. PKO BP, Orlen, PGNiG, etc … B – spółeczka konsultingowa Inż. Mamoń Inż. Maliniak Inż. Karwowski Inż. Iksiński inż. Ygrykowska

14 III. Inne szczególne formy koncentracji

15 Nabycie mienia Art. 13 ust. 2 pkt 4 uokik: nabycie części mienia przedsiębiorcy, rozumianej jako całość lub część jego przedsiębiorstwa  jaka część ?: „zorganizowana część przedsiębiorstwa” ? która zdolna jest do generowania obrotu ? czy np. cały sprzęt biurowy grupy albo jedna z nieruchomości grupy?

16 Przejęcie kontroli w drodze umowy
Czy każda umowa o zarządzanie, dzierżawę przedsiębiorstwa, użytkowania mienia przedsiębiorstwa ? Długoterminowe umowy dostaw, kredyty połączone z powiązaniami strukturalnymi Co z umowami franczyzy ?

17 Przejęcie kontroli w drodze umowy - orzecznictwo UOKiK
Decyzja Prezesa UOKiK nr DOK-159/05, Lotos / franczyzobiorcy Slovnaft Wyrok SOKiK z dn. 6 czerwca 2007 r., sygn. XVII Ama 119/06, niepubl. Wyrok SA w Warszawie z dn. 5 kwietnia 2006 r., sygn. VI Aca 1033/06, niepubl.

18 Pasywne przejęcie kontroli
Np. w wyniku: umorzenia udziałów rozpoczęcia wykonywania praw z akcji lub udziałów objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia

19 IV. Zbieg form koncentracji

20 Przejęcie kontroli a utworzenie wspólnego przedsiębiorcy
Nabycie przez B 50 % głosów w istniejącej spółce A’ należącej do A Utworzenie przez A nowej spółki A’ i nabycie w niej 50% głosów przez B Utworzenie nowej spółki przez A i B i objęcie w niej po 50% udziałów - przejęcie wspólnej kontroli czy utworzenie wspólnego przedsiębiorcy?

21 V. Trwała zmiana kontroli

22 Nie / trwałe zmiany kontroli
Art. 3 ust. 1 EUMR: obowiązkowi zgłoszenia Komisji podlega jedynie trwała zmiana kontroli Art. 13 ust. 2 uokik: brak takiego wymogu, ale … Art. 1 ust. 2 uokik: Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania […] antykonkurencyjnym koncentracjom […], jeżeli […] wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

23 Prelegent - dane kontaktowe
Agnieszka Stefanowicz-Barańska partner, kieruje Zespołem Prawa Konkurencji T: F: Salans Rondo ONZ 1 Warszawa

24 ALMATY BAKU BARCELONA BEIJING BERLIN BRATISLAVA BRUSSELS BUCHAREST BUDAPEST FRANKFURT HONG KONG ISTANBUL KYIV LONDON MADRID MOSCOW NEW YORK PARIS PRAGUE SHANGHAI ST PETERSBURG WARSAW


Pobierz ppt "Back to basics, czyli o problemach z kwalifikacją transakcji jako typu koncentracji w prawie polskim i na tle tendencji unijnych Agnieszka Stefanowicz-Barańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google