Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie"— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie
„Samorządy zmieniły nasz kraj od podstaw”, czyli o dwudziestu latach w wolnej Polsce… Gmina miasto Działdowo, Powiat działdowski

2 Wstęp W ramach projektu „20 lat wspólnie” zajęliśmy się historią i współczesną działalnością samorządów na naszym terenie. Przeprowadziliśmy więc kilka rozmów z osobami, które są blisko związane z tym tematem. W dalszej części prezentacji chcielibyśmy przedstawić rezultaty naszej pracy.

3 Gmina Miasto Działdowo
Symbole miasta

4 Gmina Miasto Działdowo
Położenie

5 Gmina Miasto Działdowo
Obecna siedziba Urzędu Miasta

6 Gmina Miasto Działdowo
Obrady obecnej Rady Miasta

7 p. Bronisław Mazurkiewicz
Burmistrz Miasta Działdowo p. Bronisław Mazurkiewicz

8 Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem
p. Bronisław Mazurkiewicz Burmistrz Miasta Działdowo „W działalność samorządową włączyłem się, startując w pierwszych wyborach do Rady Miasta w '98 roku. Nie wszedłem do tej Rady. Dopiero w 2002 startowałem w wyborach do Rady Powiatu. Uzyskałem najwyższy wynik. Przez 4 lata pracowałem w Radzie. W 2006 roku startowałem w wyborach na Burmistrza Działdowa – z powodzeniem.” Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem

9 Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem
p. Bronisław Mazurkiewicz Burmistrz Miasta Działdowo „Urzędy przeszły pewną ewolucję. (...) Wszystko przychodziło z czasem. W pierwszych latach nie można było jeszcze dostrzec tej transformacji. Dzisiaj jest już określony model i mamy określone dochody.” Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem

10 Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem
p. Bronisław Mazurkiewicz Burmistrz Miasta Działdowo „Wszelkie zmiany, które prowadzą do tego, żeby obywatelowi żyło się lepiej i żeby był traktowany jako podmiot, a nie przedmiot, są filarami demokracji.” Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem

11 Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem
p. Bronisław Mazurkiewicz Burmistrz Miasta Działdowo „Zawsze to co jest dobre, to co będzie służyło obywatelowi, powinno być reformowane. Nie możemy stać w miejscu, bo i życie nie stoi w miejscu. Powinniśmy dostosowywać się do potrzeb i wykorzystywać w tym zakresie wszystkie pojawiające się nowinki, technologie.” Fragment wywiadu z p. Bronisławem Mazurkiewiczem

12 p. Zdzisław Karaszewski
Radny Rady Miasta w latach p. Zdzisław Karaszewski

13 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim
p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach „Dzień przed wyborami do Rady Miasta i Gminy wśród kandydatów nastąpił rozłam. Mniejsza część z nich wystartowała jako członkowie Komitetu Obywatelskiego, większa zaś z ramienia SDPR, która była partią komunistyczną.” Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim

14 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim
p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach „Większość nowych radnych należała, niestety, do SDPR (16:12). Ten fakt bardzo utrudnił działalność Rady. Chodziło głównie o trudności w przyjęciu jakiejkolwiek uchwały, co wymagało większości głosów. Członkowie SDPR zazwyczaj to uniemożliwiali. Na szczęście, po jakimś czasie kilku z nich udało się „przeciągnąć” na stronę Komitetu Obywatelskiego.” Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim

15 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim
p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach „Wyborcy mieli dość ustroju komunistycznego. Pragnęli wolności. Duża część z nich głosowała więc na członków Komitetu Obywatelskiego, często nie wiedząc nawet, na kogo oddają swój głos.” Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim

16 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim
p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach „Nowi radni nie byli przygotowani do rządzenia. Nie mieli żadnych wzorców działania, postępowania. Nie były jeszcze sformułowane zasady funkcjonowania Rady. Uczyli się więc wszystkiego na nowo, sprawdzali na „własnej skórze”. Często konsultowali się z Radami z innych miast, pytali jak dana sprawa rozwiązywana jest na ich terenie. Działdowscy radni wiedzieli jedynie, że muszą działać na rzecz dobra wszystkich mieszkańców miasta. Chcieli, żeby po ciężkich czasach wreszcie żyło im się lepiej.” Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim

17 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim
p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach „Sesje Rady odbywały się około raz na trzy miesiące. Czasem zwoływano również posiedzenia nadzwyczajne. Spotkania bywały trudne i ciężkie, niekiedy kończyły się dopiero o drugiej w nocy.” Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim

18 Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim
p. Zdzisław Karaszewski Radny Rady Miasta w latach „W czasie posiedzeń Rady często zdarzały się sprzeczki między radnymi. Trudno było podjąć jakąkolwiek decyzję. Ciągle wynikały jakieś problemy, które ciężko było rozwiązać. Brakowało zgodności, jednomyślności. Jedyną dobrą rzeczą w takiej sytuacji był fakt, że radni, pomimo kłótni, sporów, nigdy sobie nie ubliżali.” Fragment wywiadu z p. Zdzisławem Karaszewskim

19 p. Andrzej Gierłachowski
Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie

20 Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim
p. Andrzej Gierłachowski Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie „Dopiero w '90 roku władza została oddana społeczeństwu. Społeczeństwo rządzi się samo, źle czy dobrze, ale samo. Nikt nie narzuca nam władzy. (...) Możemy sami w swoim mieście rządzić i wybierać osoby, do których mamy zaufanie i powierzać im władzę.” Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim

21 Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim
p. Andrzej Gierłachowski Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie „Nic lepszego nie da się wymyślić, jeśli chodzi o sprawowanie władzy, bo nadawanie władzy z zewnątrz i „przywożenie kogoś w teczce”, jak to bywało dawniej... To już przerabialiśmy. Teraz możemy mieć tylko pretensje do siebie, że wybraliśmy te czy inne osoby.” Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim

22 Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim
p. Andrzej Gierłachowski Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie „Na początku lat '90 byłem przewodniczącym Rady Miejskiej. (...) Było to jeszcze w czasach gdy sędziowie mogli brać udział w wyborach. Później wprowadzono zakaz. Sędziowie nie mogą kandydować i pełnić funkcji samorządowych.” Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim

23 Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim
p. Andrzej Gierłachowski Prezes Sądu Rejonowego w Działdowie „2O lat zmieniło Polskę. Samorządy zmieniły Polskę od podstaw. We wszystkich samorządach, lepiej lub gorzej, ludzie działają dla społeczeństwa. (...) Najważniejsza sprawa to demokracja, która pozwala nam samym decydować o sobie.” Fragment wywiadu z p. Andrzejem Gierłachowskim

24 Powiat działdowski Symbole

25 Powiat działdowski Położenie

26 Obecna siedziba Starostwa
Powiat działdowski Obecna siedziba Starostwa

27 p. Marian Janicki Starosta Powiatu działdowskiego

28 Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim
p. Marian Janicki Starosta Powiatu działdowskiego „Myślę, że samorząd gminny, funkcjonujący na naszym terenie już od dwudziestu lat, sprawdził się i wszyscy mieszkańcy widzą owoce jego działania. Wybrani radni i inni urzędnicy starają się o rozwój okolicy, by nam wszystkim żyło się lepiej.” Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim

29 Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim
p. Marian Janicki Starosta Powiatu działdowskiego „Celem powstania samorządów była desocjalizacja. Dziś każdy ma możliwość wpływania na działania podejmowane w dotyczących go sprawach, kandydowania w wyborach, wyrażania swojej opinii oraz składania nowych propozycji. (...) Dzięki samorządom wzrosła liczba ludzi aktywnych, którzy chcą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość.” Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim

30 Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim
p. Marian Janicki Starosta Powiatu działdowskiego „Do wdrążania w życie reform przed dwudziestu laty najbardziej przyczynili się działacze „Solidarności”, pierwsi kandydaci i wszyscy, którzy współorganizowali wówczas wybory samorządowe. Było to wydarzenie rewolucyjne. Nikt nie potrafił do końca przewidzieć efektów nadchodzących przemian.” Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim

31 Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim
p. Marian Janicki Starosta Powiatu działdowskiego „Przez te dwadzieścia lat nastąpiła ogromna rewolucja. Wszyscy, a nie tylko wybrane osoby, dostali szanse rozwoju. O to chodzi w demokracji.” Fragment wywiadu z p. Marianem Janickim

32 p. Paweł Rutkowski Radny Rady Powiatu

33 Fragment wywiadu z p. Pawłem Rutkowskim
p. Paweł Rutkowski Radny Rady Powiatu „Powiat jako struktura nie był tworem, żeby wykonywać jakieś dodatkowe zadania, np. w sensie poprawy infrastruktury. Miał on wspierać administrację państwową pomiędzy województwem a gminą. (…) W tej chwili zadania powiatu są okrojone.” Fragment wywiadu z p. Pawłem Rutkowskim

34 Fragment wywiadu z p. Pawłem Rutkowskim
p. Paweł Rutkowski Radny Rady Powiatu „Powiat to struktura, która z czasem powinna wygasnąć w takiej formule, w jakiej obecnie jest.” Fragment wywiadu z p. Pawłem Rutkowskim

35 Podsumowanie Naszym zdaniem samorządy spełniają ważną rolę w życiu miasta, gminy, powiatu, województwa i państwa. Bez nich funkcjonowanie ludności byłoby dużo trudniejsze. Podzielamy opinię wszystkich naszych rozmówców, a w szczególności jednego, który uważa, że najkorzystniejszym owocem samorządności jest to, że społeczeństwo samo może decydować o swoich lokalnych sprawach. Cieszymy się, że już za dwa lata będziemy mogli brać większy udział w życiu naszego regionu i wybierać swoich przedstawicieli.

36 Podsumowanie Dzięki pracy nad tym projektem mieliśmy okazję poznać kulisy funkcjonowania samorządów na naszym terenie. Dowiedzieliśmy się również wiele na temat ich powstawania. Nasi rozmówcy bardzo chętnie dzielili się z nami swoimi wspomnieniami i opiniami, my zaś mieliśmy okazję sprawdzić się jako dziennikarze. Mamy nadzieję, że nam się udało…

37 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Sara Drzymalska 1994, klasa III c Daria Góralska 1994, klasa III c Dawid Rogoziński 1994, klasa III e Gimnazjum Nr 2 w Działdowie p. Zenona Rosłon Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Działdowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google