Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała Beata Sawińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała Beata Sawińska"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała Beata Sawińska
Wyniki sprawdzianu z matematyki na rozpoczęcie nauki w klasie czwartej w roku szkolnym 2012/2013 Opracowała Beata Sawińska

2 Omówienie wyników testu diagnostycznego
Cele testu Zakres badanych umiejętności Wyniki klasy 4a Wyniki klasy 4b Porównanie wyników uzyskanych przez uczniów poszczególnych klas Zalecenia do dalszej pracy

3 Cele testu „Eskimosom marzną nosy” to test diagnostyczny z matematyki, skierowany do uczniów klas czwartych i mający na celu ukierunkowanie dalszej pracy z uczniami tych klas oraz niwelowanie braków w ich wiadomościach i umiejętnościach.

4 Zakres badanych umiejętności
Wykonywanie obliczeń na liczbach naturalnych Zamiana i stosowanie jednostek długości Rozwiązywanie zadań dotyczących sytuacji praktycznych, w szczególności obliczenia związane z czasem i obliczenia pieniężne Odczytywanie liczb zapisanych znakami rzymskim Rozpoznawanie figur geometrycznych

5 Średnia ilość punktów za poszczególne zadania

6 Wyniki klasy 4a Uczniowie klasy 4a uzyskali średnio 6,7 punku na 10 możliwych.

7 Uczniowie z najlepszymi wynikami w klasie 4a
Najlepsze wyniki w teście uzyskali następujący uczniowie: Piotr Gospodarczyk Aleksander Jankowski Dominik Mucha

8 Zadania najtrudniejsze i najłatwiejsze dla uczniów klasy 4a
Najtrudniejsze dla uczniów klasy 4a było zad3 dotyczące zapisu liczby przy pomocy znaków rzymskich oraz zad 9 dotyczące rozpoznawania prostych figur geometrycznych. Najłatwiejsze dla uczniów tej klasy było zad1, zad4 i zad5. Uczniowie zatem w zadowalającym stopniu opanowali umiejętność zamiany jednostek długości oraz prawidłowo wykonują proste działania na liczbach naturalnych.

9 Wyniki klasy 4b Uczniowie klasy 4b uzyskali średnio 6,18 punku na 10 możliwych.

10 Średnia ilość punktów za poszczególne zadania

11 Uczniowie z najlepszymi wynikami w klasie 4b
Najlepsze wyniki w teście uzyskali następujący uczniowie: Paulina Bernat Ada Cielecka Daniel Kapturski Weronika Mieczkowska Weronika Piszczek

12 Zadania najtrudniejsze i najłatwiejsze dla uczniów klasy 4b
Najtrudniejsze dla uczniów klasy zad3 dotyczące zapisu liczby przy pomocy znaków rzymskich. Najłatwiejsze dla uczniów tej klasy było podobnie jak dla uczniów klasy 4a zad1, zad2 i zad5.

13 Porównanie wyników uzyskanych przez uczniów poszczególnych klas

14 Podział wyników jakie uzyskali uczniowie poszczególnych klas

15 Zalecenia do dalszej pracy
Średnia ilość punktów uzyskana przez uczniów klasy 4a jest wyższa niż średnia ilość punktów uzyskana przez uczniów klasy 4b. Wyniki uczniów klasy 4b świadczą również o tym, że w klasie jest duża ilość uczniów słabych jak i dobrych. W związku z tym należy indywidualizować pracę z uczniami, starając się uzupełniać i niwelować braki w wiadomościach u uczniów słabych oraz wspomagać w dalszym rozwoju uczniów dobrych i średnich.


Pobierz ppt "Opracowała Beata Sawińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google