Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WebQuest Blog Platforma edukacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WebQuest Blog Platforma edukacyjna"— Zapis prezentacji:

1 WebQuest Blog Platforma edukacyjna
Nowoczesne metody edukacji medialnej w pracy nauczyciela języka polskiego i bibliotekarza WebQuest Blog Platforma edukacyjna

2 Metoda WebQuest Metoda wykorzystująca Internet jako źródło informacji oraz narzędzie uczące celowego i rozsądnego korzystania z zasobów wirtualnych. Może być stosowana indywidualnie i grupowo. Aktywizuje uczniów, uczy samodzielności, odpowiedzialności i krytycyzmu. WQ wspiera omawiany temat dodatkowymi informacjami ,poszerzając wiedzę uczniów.

3 Metoda WebQuest WQ pozwala uczniom pracować w swoim własnym tempie.
WQ rozwija twórcze myślenie. WQ stymuluje aktywność i współpracę grupową. WQ jest wizualną formą nauki. WQ jako metoda problemowa jest efektywniejsza od tradycyjnych metod tzw. ”podających”.

4 Rodzaje WebQuestów Zakres tematyczny : Czas realizacji zadania:
odnoszący się do jednej dziedziny nauki/ przedmiotu interdyscyplinarny ( ścieżki) Czas realizacji zadania: krótkoterminowy ( 1-3 godzin lekcyjnych) długoterminowy ( 2 tygodnie – 2 miesiące)

5 Budowa zadań wg metody WebQuest
Wprowadzenie: w tematykę, zainteresowanie zagadnieniem, określenie problemu (np. „Będziecie grupą detektywów poszukujących słynnego poety”, Jesteście tropicielami pułapek Wikipedii”). Zadanie: krótki i jasny opis rezultatu, jaki uczniowie mają osiągnąć.

6 WebQuest Proces: Szczegółowy opis kolejnych kroków, jakie uczniowie mają wykonać, aby zrealizować projekt; Zasady podziału ról i zadań członków zespołu; Wyszczególnienie źródeł internetowych, z jakich uczniowie mogą korzystać podczas pracy („Zasoby”, „Źródła internetowe”, „Źródła”); Ewentualne wskazówki odnośnie sposobu gromadzenia i porządkowania informacji.

7 Przykładowe rodzaje zadań
zadanie sprawozdawcze/raport z badań zestawienie danych „tajemnicze” zadanie zadanie twórcze zadanie dziennikarskie projekt/ plan zadanie analityczne

8 WebQuest Ewaluacja: ten element powinien zawierać jasne informacje, jakie są kryteria oceny realizowanego przez uczniów zadania. Kryteria zapisuje się w tabeli. Zakończenie: to krótki test zamykający pracę nad zadaniem, zachęcający do refleksji nad zagadnieniem, którym się uczniowie zajmowali. Źródło:

9 Tabela ewaluacji POZIOM WYKONANIA PUNKTY WYMIAR Początkujący 1
Rozwijający się 2 Zaawansowany 3 Expert 4 Wymiar 1 Wymiar 2 Wymiar 3 Wymiar 4 Wymiar 5 Wymiar 6

10 Przykłady WebQuestów w szkole podstawowej
Obudźmy w sobie śpiących rycerzy Od „Kąta trzech cesarzy” do Europy bez granic Sosnowiec- moje magiczne miasto

11 Blogi i blogowanie http://bralczyk.blog.polityka.pl/

12 E- learning dla uczniów
E- learning w Wilanowie Muzeum Powstania Warszawskiego

13 Platforma Moodle Łatwa w obsłudze. Uporządkowana, czytelna.
Stwarza dość szerokie możliwości różnorodnej pracy z uczniami, pozwala na interaktywność. Ma ograniczoną możliwość wyboru szaty graficznej.

14 Użyteczne linki http://www.ii.uni.wroc.pl/~eko/webquest


Pobierz ppt "WebQuest Blog Platforma edukacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google