Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakaz palenia w Polsce – jak to działa?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakaz palenia w Polsce – jak to działa?"— Zapis prezentacji:

1 Zakaz palenia w Polsce – jak to działa?
Stowarzyszenie Manko Organizator kampanii Lokal bez Papierosa.pl i Polska bez Dymu

2 Wpływ zakazu palenia na branżę gastronomiczną
Magdalena Petryniak Stowarzyszenie Manko Koordynator kampanii Lokal bez Papierosa.pl

3 Stowarzyszenie MANKO to niezależna organizacja pozarządowa skupiająca aktywnych ludzi o różnym profilu zawodowym, którzy działają w imię wspólnych wartości. ORGANIZATOR KAMPANII SPOŁECZNYCH: Lokal bez Papierosa.pl Polska bez Dymu RyzyKOchania Pilnuj Drinka Ekosegregacja Templar Network Działania PR MANKO wspomaga Społeczna Agencja PR

4 WYDAWCA PRASY Miesięcznik MANKO to pierwsze społeczno -ekonomiczne pismo akademickie w Krakowie i na Śląsku Myśl Zdrowo Twój poradnik zdrowia

5 Lokal bez Papierosa.pl oraz Polska bez Dymu
4 lata kampanii, od 2007 r. 60 eventów zdrowotno-rozrywkowych w całej Polsce 1500 Lokali bez Papierosa 180 Instytucji publicznych w Polsce, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych w całej Polsce, z którymi współpracujemy sztuk mapek z lokalami bez papierosa – liczba odwiedzin na stronie lokalbezpapierosa.pl 2500 relacji medialnych

6 Postawy krakowskich pracowników lokali gastronomicznych
Badanie Stowarzyszenia Manko 2010 Postawy krakowskich pracowników lokali gastronomicznych i rozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy Badanie na próbie 320 lokali

7 poznanie opinii pracowników lokali o wprowadzonym zakazie palenia
Badanie Stowarzyszenia Manko 2011 Trzy miesiące zakazu palenia w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych Cele badania: poznanie opinii pracowników lokali o wprowadzonym zakazie palenia sprawdzenie, czy zakaz palenia przyjął się w krakowskich lokalach

8 Wyniki

9

10

11 Wnioski prawie 80% pracowników lokali gastronomicznych i rozrywkowych popiera zakaz palenia, podczas gdy w 2010 r. przed wprowadzeniem zakazu palenia poparcie wynosiło tylko 48,2% w 2010 r. przed wprowadzeniem zakazu palenia aż 67% pracowników odczuwało negatywne skutki palenia w ich miejscu pracy - po wejściu zakazu palenia prawie 50% pracowników lokali gastronomicznych i rozrywkowych dostrzega pozytywne skutki wprowadzenia zakazu palenia dla swojego zdrowia lub samopoczucia

12 Wpływ zakazu palenia na zdrowie klientów i pracowników lokali
dr n. farm. Maciej Goniewicz Zakład Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląski Uniwersytet Medyczny The Tobacco Research Unit Wolfson Institute of Preventive Medicine Queen Mary University of London, UK

13 Jak chcemy ocenić czy nowe prawo chroni biernych palaczy przed dymem tytoniowym w pubach i restauracjach? Etap I: zmierzymy zanieczyszczenie powietrza dymem w lokalach przed i po wprowadzeniu zakazu palenia (15 listopada 2010) Etap II: zmierzymy toksyczne związki pochodzące z dymu papierosowego w moczu niepalących klientów pubów i restauracji przed i po wprowadzeniu zakazu Etap III: zmierzymy te same związki w moczu barmanów i kelnerów

14 Wykorzystano miernik PM 2.5 Dust Track
Jak mierzono zanieczyszczenie powietrza w lokalach? Zanieczyszczenie powietrza oceniano poprzez pomiar stężenia pyłu o średnicy poniżej 2,5 μm Wykorzystano miernik PM 2.5 Dust Track Pomiar prowadzono w 40 losowo wybranych lokalach przed i po wprowadzeniu nowego prawa

15 Zanieczyszczenie powietrza w pubach i restauracjach
Wyniki Zanieczyszczenie powietrza w pubach i restauracjach

16 W blisko 40% badanych lokali stwierdzono naruszenie nowych regulacji prawnych
brak wydzielonych pomieszczeń dla palących brak palarni brak wentylacji

17 Wpływ egzekwowania zakazu palenia na zanieczyszczenie powietrza w pubach i lokalach

18 Wpływ egzekwowania zakazu palenia na liczbę klientów w pubach i lokalach

19 Wyniki obowiązujące od 15 listopada 2010 roku nowe regulacje prawne nie chronią w zadawalającym stopniu biernych palaczy przed narażeniem na dym tytoniowy. Przyczyną tego jest łamanie przepisów w blisko 40% badanych lokali. w lokalach, w których nowe regulacje prawne są ściśle przestrzegane, zanieczyszczenie powietrza dymem tytoniowym jest znacząco niższe niż w lokalach, w których prawo nie jest egzekwowane. nie stwierdzono istotnego obniżenia się ilości klientów w badanych lokalach po wprowadzeniu zakazu palenia. W lokalach, w których nowe przepisy są ściśle przestrzegane zaobserwowano większą liczbę klientów niż w lokalach, w których prawo nie jest egzekwowane.

20 Zakaz palenia w miejscach publicznych działa
Zakaz palenia w miejscach publicznych działa! Postawy społeczne przed i po wprowadzeniu zakazu Krzysztof Przewoźniak Przewodniczący Obywatelskiej Koalicji „Tytoń albo zdrowie”

21 Co zmienił zakaz? Badania OBOP z 2009 i 2011 r.
Badanie wyjściowe (przed ustawą): Losowa, reprezentatywna próba ludności w wieku 15+ N=1003 Badanie TNS OBOP wykonane na zlecenie Fundacji „Promocja Zdrowia”, GIS, Stowarzyszenia Manko i World Lung Foundation Badanie kontrolne (po wejściu w życie ustawy): Losowa, reprezentatywna próba ludności w wieku 15+ N=1005 Badanie TNS OBOP wykonane na zlecenie GIS, Stowarzyszenia Manko, World Lung Foundation

22 Co zmienił zakaz? Narażenie na dym tytoniowy
Mniejsza częstość narażenia na dym tytoniowy w prawie wszystkich miejscach publicznych i zakładach pracy. Największa poprawa sytuacji w lokalach gastronomicznych.

23 Narażenie na dym tytoniowy (w %) w miejscach publicznych w Polsce w 2009 i 2011 r.

24 Co zmienił zakaz? Postawy palaczy i niepalących
Częstość narażenia na dym tytoniowy w pracy i lokalach gastronomicznych spadła w podobnym stopniu wśród palących i niepalących. Co to znaczy? Że nie tylko niepalący, ale także palacze go akceptują i przestrzegają.

25 Narażenie palących i niepalących (w %) na dym tytoniowy
w lokalach gastronomicznych i zakładach pracy w Polsce w 2009 i 2011 r.

26 Co zmienił zakaz? Sytuacja dzieci, ciężarnych i w domu
Zakaz palenia w miejscach publicznych „oczyścił” powietrze w innych środowiskach. M.in. przyczynił się do spadku częstości palenia w obecności dzieci, kobiet w ciąży i w domu.

27 Wpływ zakazu palenia w miejscach publicznych na postawy palaczy: palenie przy dzieciach, ciężarnych i domu, Polska 2009 vs. 2011

28 Co zmienił zakaz? Poparcie dla zakazu palenia
Po wprowadzeniu zakazu palenia poparcie dla całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych i pracy wzrosło, przede wszystkim dla zakazu w lokalach gastronomicznych.

29 Poparcie dla zakazu palenia w miejscach publicznych i pracy
w Polsce w 2009 i 2011 r.

30 Co zmienił zakaz? Poparcie zakazu przez palących
Wzrost poparcia dla zakazu palenia jest proporcjonalnie znacznie większy wśród palących niż niepalących. Na przykład, wzrost poparcia dla zakazu palenia w barach lub pubach w przypadku palących wyniósł 45%, a wśród niepalących 22%.

31 Poparcie dla zakazu palenia w lokalach gastronomicznych i zakładach pracy wśród palących w Polsce w 2009 i 2011 r.

32 Co zmienił zakaz? Poparcie zakazu w Polsce i Irlandii
Poparcie dla zakazu palenia w pracy i lokalach gastronomicznych przez palących przed jego wprowadzeniem było w Polsce wyższe niż w Irlandii, w szczególności w przypadku barów i pubów. Niestety, nie wykorzystaliśmy tej potencji. Po wprowadzeniu zakazu, w Irlandii całkowitego, w Polsce częściowego, poparcie to jest dzisiaj w Polsce mniejsze niż w Irlandii.

33 Poparcie dla zakazu palenia w lokalach gastronomicznych
i zakładach pracy wśród palących w Polsce i Irlandii przed i po wprowadzeniu zakazu

34 Co zmienił zakaz? Opinie o szkodliwości biernego palenia
Po wprowadzeniu zakazu palenia w miejscach publicznych korzystnie zmieniły się opinie palących na temat szkodliwości biernego palenia. Ciągle jednak wiedza o biernym paleniu jako przyczynie poważnych chorób jest niewystarczająca, nawet w przypadku raka płuca.

35 Opinie o szkodliwości biernego palenia wśród palących przed
i po wprowadzeniu zakazu palenia, Polska 2009 i 2011 r.

36 Co zmienił zakaz? Liczba klientów
Wprowadzenie zakazu spowodowało, że ci, którzy wcześniej unikali miejsc zadymionych zdecydowali się te miejsca, dzisiaj „czystsze”, ponownie odwiedzać. Co ciekawe, decyzję tę proporcjonalnie częściej podjęli palący niż niepalący Polacy.

37 Unikający miejsc zadymionych, 2009
Po zakazie wrócili do miejsc, które wcześniej były zadymione, 2011

38 i postawy, w szczególności palących.
Co zmienił zakaz? Wnioski zakaz palenia w miejscach publicznych działa! Zmniejszyło się narażenie na dym tytoniowy, wzrosło poparcie dla zakazu, nie zmniejszyła się liczba klientów. wbrew wcześniejszym oczekiwaniom także palący pozytywnie zareagowali na zakaz palenia. wydaje się, że niewprowadzenie całkowitego zakazu palenia w lokalach gastronomicznych i zakładach pracy ma wpływ na przestrzeganie obowiązującego zakazu i postawy, w szczególności palących.

39 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Zakaz palenia w Polsce – jak to działa?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google