Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Imigracja w Unii Europejskiej

Коpie: 1
Dialog międzykulturowy jako jedna z wartości podstawowych Europy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Imigracja w Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Imigracja w Unii Europejskiej
Europe Direct Katowice Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax

2 Imigracja W ostatnich latach nasiliła się tendencja imigracyjna.
Polityka imigracyjna UE oparta jest na trzech filarach: powinna regulować (tj. ograniczać) napływ imigrantów, biorąc jednak pod uwagę zarówno aspekt ekonomiczny jak i humanitarny, powinna zapewniać prawidłowe traktowanie obywateli państw trzecich, dając im możliwie jak najwięcej praw przysługujących obywatelom państw Unii, kluczowe jest rozwijanie partnerstwa i koordynowanie działań z krajami pochodzenia imigrantów konieczne jest powstanie wspólnej polityki azylowej

3 Źródło:

4 Imigracja legalna Pracownicy Studenci Łączenie rodzin
Długoterminowi rezydenci

5 Imigracja nielegalna-działania Unii Europejskiej
Działania prewencyjne Polityka wizowa Wymiana informacji Koordynacja (współdziałanie państw Unii) Prawo karne Polityka azylowa Pomoc krajom trzecim

6 Problem imigracji na przykładzie wybranych państw

7 Niemcy W grudniu 2004 r. Niemcy liczyły ponad 82,5 mln mieszkańców. Minimalny przyrost naturalny (0,1 proc.) zapewniają imigranci. Bez nich przyrost byłby ujemny (i to od 1991 r.). W ostatnich latach (od 1997r.) maleje też, choć na razie nieznacznie (spadek o kilkadziesiąt tysięcy w skali roku), liczba imigrantów. Jeżeli ta tendencja utrzyma się w dłuższym okresie, może to poważnie zagrozić niemieckiemu przyrostowi naturalnemu.

8 W Niemczech do tej pory osiedliło się 7 mln 288 tys
W Niemczech do tej pory osiedliło się 7 mln 288 tys. obcokrajowców, którzy stanowią niemalże 9 proc. populacji kraju (wszystkie poniższe dane na koniec 2004 r., wg. Federalnego Urzędu Statystycznego Niemiec). Zamieszkują oni głównie miasta. W ujęciu kontynentalnym dominują imigranci z Europy (53 proc.). Kolejno najliczniejsi są Azjaci (38 proc., wliczając Turcję), Afrykanie (4 proc.) i Amerykanie (3 proc.). Mieszkańcy pochodzący z Australii i Oceanii stanowią zaledwie 0,1 proc. obcokrajowców w Niemczech.

9 Średnio w ostatnich latach co roku prawie ludzi napływa do Niemiec, i prawie emigruje. Niektórzy pozostają tylko przejściowo, inni na zawsze. Dlatego obecnie mówi się o Niemcach jako o „społeczeństwie imigracyjnym“. Imigranci i ich dzieci wywierają wpływ na część życia kulturalnego i publicznego i w nich uczestniczą.

10 Źródło: wikipedia.org

11 Wielka Brytania Według najnowszych danych brytyjskiego urzędu statystycznego szacuje się, że w 2004 roku więcej osób imigrowało do Wielkiej Brytanii niż z niej wyemigrowało Główną przyczyną obserwowanego wzrostu było rozszerzenie Unii Europejskiej w maju 2004 roku. Około obywateli UE wyjechało do Wielkiej Brytanii, z czego prawie 80 proc. stanowili mieszkańcy nowoprzyjętych dziesięciu krajów.

12 Ruchy migracyjne dotyczą przede wszystkim ludzi młodych
Ruchy migracyjne dotyczą przede wszystkim ludzi młodych. W 2003 roku  84 proc. imigrantów sklasyfikowano w grupach wiekowych i lata. Największą grupę stanowią tu studenci jak również młode pokolenie kadry pracowniczej. W tym samym roku ponad 25 proc. wszystkich imigrantów przyjechało do Wielkiej Brytanii by podjąć tam studia, natomiast około 20 proc. w celu zajęcia określonego stanowiska pracy. Inną grupą imigrantów są azylanci, którzy z powodów politycznych wnioskują o azyl w Wielkiej Brytanii. Liczba osób ubiegających się o azyl stale rośnie. W latach liczba ta wzrosła ponad 80-ciokrotnie. Najczęściej są to obywatele Chin, Sri Lanki, Turcji, byłej Jugosławii i Iraku. Wśród imigrantów w Wielkiej Brytanii występuje bardzo duże zróżnicowanie pod względem etnicznym. 2,6 miliona (53 proc.) obcokrajowców stanowią przedstawiciele rasy białej. Przeważają tu osoby urodzone w Europie, a w szczególności w Irlandii. Kolejną największą grupą etniczną są Hindusi ( ) i Pakistańczycy ( ). Na kolejnych miejscach plasują się Afrykanie i Karaibowie

13 Źródło: wikipedia.org

14 Hiszpania Imigranci przebywający w Hiszpanii są przyporządkowanie do jednej z dwóch kategorii: régimen general i régimen comunitario. Do drugiej kategorii należą obywatele krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także ich rodziny. Do pierwszej reszta imigrantów Największa część imigrantów pochodziła z Ameryki Łacińskiej (35,73 proc.), na drugim miejscu znajdowała się Afryka (23,91 proc.), następnie Unia Europejska (21,29 proc.), pozostałe kraje europejskie (11,93 proc.), a zaledwie 0,65 proc. pochodziło z Ameryki Północnej i 0.5 proc. z Oceanii. Duża liczba imigrantów z Ameryki Łacińskiej tłumaczy się związkami między byłą metropolią a byłym hiszpańskim imperium kolonialnym.

15 Najliczniejszymi grupami są: Marokańczycy (473
Najliczniejszymi grupami są: Marokańczycy ( osób), Ekwadorczycy ( osób), Kolumbijczycy ( osób) oraz obywatele Wielkiej Brytanii ( osoby). Razem te cztery grupy stanowią 50,78 proc. wszystkich imigrantów z pozwoleniem żyjących w Hiszpanii.

16 Źródło: www.lektor.com.pl

17 W prezentacji wykorzystano materiały:

18 Dziękujemy za uwagę. Europe Direct Katowice
Ul. Kościuszki 6, Katowice Tel./fax


Pobierz ppt "Imigracja w Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google