Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU CHMURY OBLICZENIOWEJ W EUROPIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU CHMURY OBLICZENIOWEJ W EUROPIE"— Zapis prezentacji:

1 WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU CHMURY OBLICZENIOWEJ W EUROPIE
Marek Gaza Radca Ministra Departament Informatyzacji Warszawa, 22 kwiecień 2013 r. Departament Informatyzacji MAiC

2 Departament Informatyzacji MAiC
CHMURA OBLICZENIOWA Chmura obliczeniowa – model przetwarzania oparty wynajmie usług dostarczonych przez usługodawcę w zakresie: Infrastruktury technicznej (np. komputery, pamięci, osprzęt sieciowy, sieci); Platform programowych (np. bazy danych, systemów identyfikacji, narzędzi do budowy SI, modułów uruchomieniowych); Aplikacji użytkowych (np. systemy finansowe, kadrowe, statystyczne). Rozróżniamy chmury: Prywatne (korporacyjne) - będące częścią organizacji, aczkolwiek jednocześnie autonomicznym dostawcą usługi, Publiczne - będące zewnętrznym, ogólnie dostępnym dostawcą; Hybrydowe - będące połączeniem filozofii chmury prywatnej i publicznej. Departament Informatyzacji MAiC

3 Departament Informatyzacji MAiC
KOMISJA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW, a Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie (1/3) Komisja Europejska podjęła działania w celu ułatwienia stosowania modelu chmury obliczeniowej we wszystkich sektorach gospodarki. Zdaniem Komisji, może to przyczynić się do obniżenia kosztów związanych technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, a także może wpłynąć na zwiększenie wydajności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. W dokumencie COM (2012) 529 z dnia 27 września 2012 roku przedstawione zostały najistotniejsze i najpilniejsze działania zmierzające do określenia środków koniecznych do osiągnięcia tego zamierzenia. Departament Informatyzacji MAiC

4 Departament Informatyzacji MAiC
KOMISJA EUROPEJSKA, a Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie (2/3) Komisja zachęca wszystkie zainteresowane strony do udziału w podjęciu działań związanych z budową chmury obliczeniowej. Działania te mogą oznaczać1): wydatki na model chmury obliczeniowej w wysokości 45 mld EUR; ogólny łączny wzrost PKB o kwotę 957 mld EUR oraz powstanie 3,8 mln miejsc pracy – w UE do roku 2020. Korzyści płynące z przyjęcia modelu chmury obliczeniowej można zilustrować badaniem wykonanym w 2011 r. na zlecenie Komisji, z którego wynika, że1): 80 % organizacji, które przeszło na usługi w chmurze obliczeniowej, zredukowało koszty o %; zwiększono o 46% możliwości pracy zdalnej; wzrosła o 41% wydajność pracy; nastąpił wzrost o 33% możliwości prowadzenia interesów; został zwiększony o 32% dostęp do rynków. 1) Szacunkowe dane ilościowe znajdują się w oddzielnych opracowaniach. Departament Informatyzacji MAiC

5 Departament Informatyzacji MAiC
KOMISJA EUROPEJSKA, a Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie (3/3) Komisja Europejska podejmuje trzy głównie działania mające spowodować powstanie przyjaznego środowiska do stosowania rozwiązań bazujących na modelu chmury obliczeniowej, do tych działań należą: Uporządkowanie dużej liczby różnych norm stosowanych w poszczególnych krajach UE, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa, interoperacyjności, przesyłania i odzyskiwania danych; Zapewnienie warunków do zawierania bezpiecznych i uczciwych umów na wynajem usług w chmurze obliczeniowej, w szczególności opracowanie przez Komisję zaleceń co do zapisów umów o gwarantowanym poziomie usług w chmurze obliczeniowej (Service Level Agrement - SLA); Utworzenie Europejskiego partnerstwa na rzecz chmur obliczeniowych w celu wspierania innowacji i wzrostu sektora publicznego. Intencją Komisji Europejskiej nie jest zbudowanie europejskiej super chmury obliczeniowej, a stworzenie w Europie środowiska przyjaznego do stosowania modelu chmury obliczeniowej. Departament Informatyzacji MAiC

6 Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (1/3)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej popiera inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu uregulowanie rozwoju usług przetwarzania w chmurze obliczeniowej, jednak dostrzega ryzyka, które powinny być minimalizowane do akceptowanego poziomu przez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych i technologicznych. W szczególności ryzyka dotyczą: braku pewności stron umów zawieranych w obszarze przetwarzania w chmurze, szczególnie gdy strony umowy podlegają jurysdykcji różnych Państw Członkowskich; odpowiedzialności usługodawcy za treści przetwarzane w chmurze, w szczególności w obszarze prawa autorskiego; odpowiedzialności usługobiorcy przed właściwymi władzami za wywiązywanie się z zobowiązań nałożonych przepisami prawa, w szczególności zapewnienia właściwego poziomu jakości usług wynikających z umów SLA; ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa innych informacji przetwarzanych w chmurze, zarówno ze strony cyberprzestępczości, jak i innych zagrożeń środowiskowych. Departament Informatyzacji MAiC

7 Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (2/3)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej będzie: aktywnie uczestniczył w procesie uzgadniania rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, przy tym podziela pogląd, że rozporządzenie powinno zostać przyjęte w 2013 r. ; oczekiwał powstania strategii na rzecz bezpieczeństwa informacji przygotowywanej przez Komisję Europejską; wspierał działania zapewniające ochronę danych przetwarzanych w chmurze obliczeniowej, w dotychczasowych ramach prawnych; popierał stanowisko Komisji Europejskiej, stanowiące, że opinia Grupy Roboczej będzie stanowiła „wytyczne dla prac organów krajowych i przedsiębiorstw, zapewniając maksymalną jawność i pewność prawa na podstawie istniejących ram prawnych”. Departament Informatyzacji MAiC

8 Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (3/3)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej poinformował, że od dłuższego czasu rozważa możliwość zastosowania chmury obliczeniowej do rozwiązania problemu związanego z ciągłym, coraz szybszym wzrostem zapotrzebowania na moc obliczeniową systemów teleinformatycznych. Wynika to z przekonania, że zastosowanie chmury obliczeniowej we wszystkich działach gospodarki znacznie obniży zapotrzebowanie na rozbudowę i modernizację aktualnie eksploatowanej infrastruktury teleinformatycznej. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji razem z Centrum Projektów Informatycznych realizuje projekt o nazwie „Informatyzacja jednostek samorządu terenowego z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze”. Departament Informatyzacji MAiC

9 Departament Informatyzacji MAiC
Dziękuję za uwagę Departament Informatyzacji MAiC


Pobierz ppt "WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU CHMURY OBLICZENIOWEJ W EUROPIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google