Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mapy siedlisk i rejony cenne przyrodniczo polskich obszarów morskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mapy siedlisk i rejony cenne przyrodniczo polskich obszarów morskich"— Zapis prezentacji:

1 Mapy siedlisk i rejony cenne przyrodniczo polskich obszarów morskich
Lidia Kruk-Dowgiałło, Andrzej Osowiecki, Radosław Opioła, Paulina Brzeska, Magdalena Błeńska Samodzielna Pracownia Ekologii Instytut Morski w Gdańsku Gdańsk, 27 lutego 2009

2 Mapowanie siedlisk morskich Zatoka Pucka, 1957 (Ciszewski i in. 1962)
Prototypowy system podwodnej telewizji Fucus vesiculosus Furcellaria lumbricalis Zostera marina Rejony występowania gatunków siedliskotwórczych – odpowiadające obecnej klasyfikacji EUNIS poziom 5

3 Mapowanie siedlisk morskich 1993-2003
Techniki zdalnej detekcji w monitoringu łąk podwodnych, Zatoka Pucka (Gorska i in. 2003) 1999 Delimitacja siedlisk Ławicy Słupskiej Szacowanie zasobów dna Zatoki Puckiej Metoda: Mapa morska Sonda akustyczna DGPS, komputer (100 km2) Telewizja podwodna ↓? Nurkowie (36 stanowisk) (Andrulewicz i in. 2004) Metody: Filmowanie w technice video z pozycjonowaniem (GPS) Oprogramowanie PC szacujące pokrycie dna makrofitami i biomasę makrofitów (Ciszewski i Kruk-Dowgiałło, 1995)

4 Mapowanie siedlisk morskich 2005-2006 (Osowiecki i in. 2006)
Wydzielenia siedlisk morskich poligonu badawczego głazowiska Rowy na drugim i trzecim poziomie klasyfikacji EUNIS

5 Mapowanie siedlisk morskich 2007-2009 www.pom-habitaty.eu
Metoda: Mapa sonarowa Mapa batymetryczna Wydzielenie siedlisk (3 poziom EUNIS) Wyznaczenie reprezentatywnej liczby stanowisk Pobór prób Analiza prób Opracowanie wyników Mapy warstwy biologicznej (4 i 5 poziom EUNIS)

6 Mapowanie siedlisk morskich 2007-2009
Głazowisko Ławicy Słupskiej interpolacja na podstawie danych biologicznych na stacjach badawczych rzeczywisty zasięg występowania siedlisk dennych

7 Siedliska przyrodnicze głazowiska Ławicy Słupskiej na 5
Siedliska przyrodnicze głazowiska Ławicy Słupskiej na 5. poziomie klasyfikacji EUNIS A3.112 Reduced (intermediate) Exposed Mytilus edulis trossulus A3.111 Reduced (intermediate) Exposed Furcellaria lumbricalis and Mytilus edulis trossulus A3.113 Reduced (intermediate) Exposed Ceramium diaphanum and Mytilus edulis trossulus

8 Kryteria określania cenności przyrodniczej dla:
MAKROFLORY DENNEJ MAKROFAUNY DENNEJ Kryteria Punktacja 1. Obecność flory dennej na dnie  0 – nie występuje 1 – występuje 2. Występowanie łąk podwodnych 3. Struktura łąk podwodnych roślin zakorzenionych 0 – łąka jednogatunkowa 1 – łąka dwu- i wielogatunkowa 4. Obecność makroglonów na dnie kamienistym 0 – nie występują 1 – występują 5. Obecność gatunków rzadkich, chronionych każdy gatunek rzadki lub chroniony – 1 6. Obecność gatunków wskaźnikowych eutrofizacji 0 – powyżej 20% 1 – poniżej 20% wskaźnik multimetryczny ‘B’ Di – liczba taksonów należąca do poszczególnych klas dominacji (D3, D2, D1) wi – waga poszczególnej klasy dominacji (odpowiednio 3 dla D1; 2 dla D2 i 1 dla D3) Sensi – tolerancja ekologiczna danego taksonu na stres wywołany antropopresją (3 – taksony wrażliwe, 2 – taksony pośrednie, 1 – taksony odporne)

9 MAPA OBSZARÓW DNA O NAJWYŻSZEJ CENNOŚCI PRZYRODNICZEJ PRZYBRZEŻNEGO PASA WÓD OD STILO DO USTKI

10 MAPA OBSZARÓW DNA O NAJWYŻSZEJ CENNOŚCI PRZYRODNICZEJ GŁAZOWISKA ŁAWICY SŁUPSKIEJ

11 MAPA OBSZARÓW O NAJWYŻSZEJ CENNOŚCI PRZYRODNICZEJ ZALEWU PUCKIEGO

12 Wykorzystanie praktyczne map siedlisk i obszarów o wysokiej cenności przyrodniczej
Tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich Tworzenie planów ochrony obszarów należących do sieci Natura 2000 Ocena stanu jakości ekologicznej (jako jeden z elementów waloryzacji)

13 1996-1999 Przyrodnicza waloryzacja Zatoki Puckiej (BSPA),
Cele ochrony Wynik projektu: Mapy morskie 1:50 000 1. Walorów przyrodniczych, 2. Zagrożeń i degradacji 3. Celów ochrony (Kruk-Dowgiałło i in. 2000)

14 Pilotażowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Puckiej (Zaucha i in. 2008)
Mapy siedlisk to podstawowe narzędzie planowania przestrzennego obszarów morskich

15 Pilotażowy projekt planu zagospodarowania przestrzennego Zatoki Puckiej (Zaucha i in. 2008)
Sposoby użytkowania akwenu

16 Pobudka ! ekologia@im.gda.pl


Pobierz ppt "Mapy siedlisk i rejony cenne przyrodniczo polskich obszarów morskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google