Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania"— Zapis prezentacji:

1 Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania
E-ADMINISTRACJA ROLA I ZADANIA DOBRYCH PRAKTYK – DOŚWIADCZENIA URZĘDU MIASTA POZNANIA Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania

2 Co to są e-usługi dla e-administracji? Próba definicji
Nowa filozofia działania: Każde działanie władz publicznych na rzecz efektywnego wykorzystania nowych technologii informacyjnych dla polepszenia jakości życia mieszkańców i usprawnienia procedur administracyjnych, prowadzące do zmiany tradycyjnego modelu pracy i algorytmizacji (uproszczenia) procedur Metoda: Przygotowanie dokumentów programowych (strategie, programy) i planowania przedsięwzięć Wyznaczanie realistycznych i osiągalnych celów Wykorzystywanie sprawdzonych osiągnięć/wzorów (również z sektora komercyjnego) umożliwiające minimalizację ryzyka Korzystanie z dobrych praktyk wdrożonych przez inne podmioty publiczne

3 Jakie usługi dostarczyć mieszkańcowi?
KRYTYCZNE: uruchamiane bardzo często lub codziennie. Bez nich życie jest trudne i niewygodne, ich wprowadzenie powoduje znaczną poprawę jakości życia, a zatem łatwo i szybko się do nich przyzwyczaić MASOWE: szerokie wykorzystanie obniża koszty wprowadzenia usługi, przyczynia się do popularyzacji technologii informatycznych/informacyjnych

4 Zasady budowy usług dostępnych dla mieszkańców
doskonalenie procedur i ich mapowania wiedza o problemach klienta z procedurą administracyjną – budowa systemów wsparcia dzięki stosowaniu formularzy interaktywnych przygotowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników „front office” spójność wykorzystywanych baz danych i zasobów informatycznych identyfikacja słabych punktów i „wąskich gardeł” procesów wprowadzanie rozwiązań integrujących systemy, szczególnie w miejscach krytycznych (czas, ilość spraw) upowszechnianie wiedzy i praktyki korzystania z e-administracji w środowiskach zagrożonych „cyfrowym wykluczeniem” (Publiczne Punkty Dostępu do Internetu)

5 Rola dobrych praktyk w e-administracji
Rozpowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie planowania, organizowania, wdrażania oraz utrzymania projektów Promocja nowatorskich, ale sprawdzonych rozwiązań Stymulowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego Spojrzenie z zewnątrz na macierzystą organizację pod kątem możliwości wdrożenia rozwiązań skutecznie wprowadzonych gdzie indziej

6 Potencjalne korzyści z dobrych praktyk
Skrócenie czasu realizacji oraz oszczędności wynikające z dostępu do informacji o przebiegu podobnych projektów Dostęp do wiedzy o zagrożeniach i problemach napotkanych podczas realizacji projektów, ułatwione szacowanie ryzyka Skalowalność rozwiązań – każdy ma możliwość wyboru projektów dostosowanych do kontekstu lokalnego, lub dopasowania ich do swoich potrzeb Siła grupy – udział w zespołach, grupach, stowarzyszeniach poszerza dostęp do wiedzy oraz do zewnętrznych środków finansowych

7 Doświadczenia Miasta Poznania
Aktywne poszukiwanie przykładów wdrożeń Podróże studyjne, udział w konferencjach i seminariach, Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach Uczestnictwo w procesie tworzenia prawa (opiniowanie tworzonych aktów prawnych, uczestnictwo w pracach grup roboczych) Przygotowanie kompletu dokumentów strategiczno-planistycznych („Strategia Informatyzacji Miasta Poznania”, „e-Poznań: program budowy elektronicznej administracji publicznej”)

8 Wnioski: myślenie pozytywne -budujemy systemy okresu przejściowego...
klient może i powinien oczekiwać od administracji wprowadzania ułatwień w załatwianiu swoich spraw przy wsparciu istniejących już systemów informatycznych i łatwo dostępnych technologii wdrażanie pojedynczych, nawet ułomnych procedur e-administracji, pozwala na przekształcanie i doskonalenie organizacji, usprawnia obsługę mieszkańca administracja powinna systematycznie zwiększać możliwości elektronicznego załatwiania spraw przez Internet – rozszerzamy rynek usług elektronicznych należy budować rozwiązania hybrydowe, z wyraźnym zdefiniowaniem stanu docelowego (np. program ePoznań) – gdyż oczekiwanie na możliwość wdrożenia idealnego rozwiązania z reguły kończy się zaniechaniem działań i prób zmian

9 Przykład - panowanie nad informacją: integracja uczestników procesu
wejście algorytm obsługi inwestora obejmuje wszystkich partnerów procesu umożliwia identyfikację miejsc krytycznych ułatwia projektowanie rozwiązań hybrydowych i docelowe przejście na pełną transakcyjność wyjście

10 Projekt ePoznań jako próba kompleksowego podejścia do problemu
Trzy filary projektu: Rozbudowa portalu miejskiego poprzez dodawanie nowych usług interaktywnych dla stworzenia zachęty do korzystania z e-administracji (e-usługi to nie tylko formularze!) Budowa sieci 35 PIAP dla zwiększenia liczby potencjalnych klientów e-usług Stworzenie archiwum elektronicznego jako fundamentu e-administracji

11 Publiczne Punkty Dostępu do Internetu - funkcje
Popularyzacja Internetu zwłaszcza wśród osób z różnych względów pozbawionych możliwości korzystania z komputera i usług dostępnych przez Internet Ułatwienie dostępu do usług informacyjnych i administracyjnych świadczonych przez Internet przez administrację miejską i związane z nią instytucje Popularyzacja niekomercyjnego oprogramowania umożliwiającego korzystanie z komputerów i Internetu osobom, których nie stać na rozwiązania komercyjne Uzupełnienie oferty instytucji miejskich, organizacji społecznych itp. Pomysł i realizacja oparte na obserwacji rozwiązań zagranicznych oraz na wnioskach z podróży studyjnej do Francji zorganizowanej przez WOKiSS

12 Sieć PIAP w Poznaniu – stan na czerwiec 2006 r.
działające już PIAPy: 20 czynnych lokalizacji

13 Wybrane przykłady e-usług realizowanych wg zasad przyjętych w Urzędzie Miasta Poznania
Rejestracja działalności gospodarczej przez Internet Zamawianie odpisów akt stanu cywilnego przez Internet Internetowy system rekrutacji do poznańskich szkół „NABÓR” Giełda pracy dla pracowników oświaty Internetowa giełda używanych podręczników Wyszukiwarka cmentarna Miejska platforma informacyjno-usługowa (treści dostępne w Internecie, WAP, telewizji cyfrowej) „Dobra karta” – wprowadzenie przedpłaconej karty bankomatowo-płatniczej zasilanej świadczeniami rodzinnymi oraz zaliczkami alimentacyjnymi.

14 Usługi informacyjne dla mieszkańców – propozycja standardu
W przypadku braku wdrożonych standardów wymiany danych i interoperacyjności systemów, należy zacząć od zapewnienia dostępności serwisów informacyjnych

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wojciech Pelc Urząd Miasta Poznania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google