Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II w KOWALEWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II w KOWALEWIE"— Zapis prezentacji:

1 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II w KOWALEWIE

2 Publiczne Przedszkole w Kowalewie wchodzi w skład Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie
Dyrektorem szkoły jest P. Jakubowski Funkcję Wicedyrektora pełni D. Duszyńska, sprawując między innymi bezpośredni nadzór nad Przedszkolem.

3 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole posiada 5 oddziałów skupiających dzieci w zbliżonym wieku, poza oddziałem w Piekarzewie, który jest oddziałem mieszanym, skupiającym dzieci w różnym wieku.

4 KADRA PEDAGOGICZNA: ODDZIAŁ TRZYLATKÓW- wychowawca mgr Magdalena Wiła,
Na rok szkolny 2012/2013 dokonano następującego przydziału czynności nauczycieli: ODDZIAŁ TRZYLATKÓW- wychowawca mgr Magdalena Wiła, mgr Dorota Duszyńska, mgr Katarzyna Godlewska, Magdalena Kałużna (pomoc nauczyciela) ODDZIAŁ CZTEROLATKÓW- wychowawca mgr Izabela Golińska ODDZIAŁ PIĘCIOLATKÓW- wychowawca mgr Donata Kowalska, Teresa Marszałek (religia) ODDZIAŁ SZEŚCIOLATKÓW- wychowawca mgr Izabela Mikołajczak, mgr Katarzyna Godlewska, Teresa Marszałek(religia) ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W Piekarzewie-wychowawca mgr Jolanta Dolata.

5 Woźna oddziałowa (Kowalew) p. Aldona Kałużna
PRACOWNICY OBSŁUGI: Woźna oddziałowa (Kowalew) p. Aldona Kałużna Woźna oddziałowa (Piekarzew) p. Ewa Ciesiółka

6 CZAS PRACY PRZEDSZKOLA
Przedszkole czynne jest 9 godzin dziennie , od godz przez 5 dni w tygodniu. W systemie dziewięciogodzinnym czynny jest jeden oddział, który realizuje treści wynikające z podstawy programowej oraz dodatkowe zajęcia rozszerzające. Pozostałe oddziały czynne są pięć godzin dziennie: ODDZIAŁ TRZYLATKÓW ODDZIAŁ CZTEROLATKÓW ODDZIAŁ PIĘCIOLATKÓW ODDZIAŁ SZEŚCIOLATKÓW ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY

7 SALE PRZEDSZKOLNE BUDYNEK PRZEDSZKOLA SALA 3 - LATKÓW

8 SALA 4 - LATKÓW

9 BUDYNEK SZKOŁY II PIĘTRO SALA NR 30 5-LATKÓW

10 SALA NR 23 6-LATKÓW

11 Przerwa wakacyjna przypada w miesiącu lipcu.
Każdy rodzic zobowiązany jest do podpisania umowy o świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego.

12 PODSTAWY PRAWNE Przedszkole pracuje w oparciu o Podstawę Programową zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 23 GRUDNIA ORAZ ZNOWELIZOWANĄ W LUTYM Ustawę o Systemie Oświaty. Wynika z nich, że przedszkole to miejsce, w którym dziecko wykorzystuje najbardziej chłonny okres swojego rozwoju i buduje fundament sukcesów szkolnych i życiowych. Podstawa opisuje to co dziecko ma umieć aby było przygotowane do szkoły. Zapis w podstawie określa MINIMUM WYMAGAŃ, a nauczyciel decyduje jakie dane dziecko ma potrzeby i dostosowuje pracę do jego możliwości.

13 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA nie zakłada nauki czytania i pisania, a więc MEN nie zaleca stosowania podręczników. Dlatego w naszym przedszkolu będzie dziecko pracowało z książką pomocniczą wydaną przez wydawnictwo wybrane przez danego wychowawcę grupy.

14 Do realizacji zadań wynikających z podstawy programowej nauczycielki przedszkola wybierają Program Wychowania Przedszkolnego. W naszym przedszkolu został wybrany i jest realizowany program NASZE PRZEDSZKOLE z wyd. MAC dopuszczony przez dyrektora ZSP w Kowalewie do stosowania w przedszkolu. Do realizacji zajęć dodatkowych są dwa Programy autorskie. Przedszkole posiada również własny PROGRAM WYCHOWAWCZY oraz PROGRAM PROFILAKTYKI

15 Szczegółowe zasady organizacji przedszkola, jego organy, obowiązki oraz zadania określa :
STATUT PRZEDSZKOLA ( dostępny na gazetce przedszkolnej oraz na stronie internetowej szkoły). Każdego roku przedszkole realizuje określone zadania wynikające z Koncepcji pracy przedszkola.

16 Plan Dnia w Przedszkolu określa Ramowy Rozkład Dnia zgodny z nową podstawą programową z podziałem czasu pracy dziecka na 5 części. 1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

17 ZAJĘCIA DODATKOWE ORAZ IMPREZY
W grupach zerowych odbywają się zajęcia z religii 2 razy w tygodniu po 30 minut -język angielski -podstawy aerobicu i elementy gimnastyki korekcyjnej (w oddziale mieszanym w ramach zajęć przekraczających podstawę programową) -umuzykalnienie z podstawami rytmiki

18 Kalendarz Uroczystości Przedszkolnych
14 październik DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

19 październik BAL JESIENNYCH BARW

20 25 listopad DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

21 Listopad ZABAWA ANDRZEJKOWA

22 6 grudnia ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

23 GRUDZIEŃ JASEŁKA-WIGILIA

24 STYCZEŃ - ZABAWA KARNAWAŁOWA

25 STYCZEŃ – DZIEŃ BABCI I DZIADKA

26 21 marzec DZIEŃ WIOSNY

27 Marzec – WIELKANOC, ZAJĄCZEK

28 7 kwiecień DZIEŃ SŁUŻBY ZDROWIA

29 22 kwietnia ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

30 4 maja DZIEŃ STRAŻAKA

31 1 czerwca FESTYN – DZIEŃ DZIECKA

32 26 maja DZIEŃ MATKI 23 czerwca DZIEŃ OJCA

33 czerwiec UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PRZEDSZKOLA

34 CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU
WYCIECZKI CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU

35 GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE W BACH0RZEWIE

36 KINO „ECHO” W JAROCINIE

37 BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PLESZEWIE FILIA W KOWALEWIE

38 PROGRAM ADAPTACYJNY Rodzice oddający swoje dziecko do przedszkola przeżywają pewne obawy oraz są zaskoczeni wymaganiami wobec przyszłych przedszkolaków. Szczególnie trudne momenty przeżywają rodzice, gdy pojawią się pierwsze problemy z przystosowaniem dziecka do warunków i wymagań przedszkola. Często po prostu nie potrafią tych problemów rozwiązać i pomóc dziecku. Dlatego przedszkole, jako profesjonalne środowisko wychowawcze, może udzielić rodzicom wsparcia, służyć radą i pomocą w rozwiązywaniu sytuacji trudnych oraz zapobiegać ich powstawaniu. Z tego względu koniecznością staje się włączenie rodziców do przygotowania dziecka do roli przedszkolaka. W tym rozumieniu rodzina i przedszkole stanowią podmioty współdziałające z dzieckiem. 

39 O CZYM RODZICE POWINNI PAMIĘTAĆ, BY ICH DZIAŁANIA BYŁY SKUTECZNE?
Cieszyć się i wykazywać zadowolenie z każdego przejawu samodzielności dziecka:  nie możemy ciągle poprawiać, strofować, że jest nie tak, nadmiernie koordynować dziecięce czynności, gdyż grozi to wyuczeniem bezradności.  Zachować cierpliwość:  - trzeba pochwalić dziecko za wysiłek, - zachęcać do wykonywania czynności, aż się uda dziecku ją wykonać. 

40 Być systematycznym i konsekwentnym: 
- pomoże to między innymi w przekształceniu czynności samoobsługowych w nawyki , - dorosły powinien ciągle pilnować, przypominać i chwalić, gdy dziecko samo zechce zadbać o siebie. 

41 SYTUACJE TRUDNE Z JAKIMI NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKA SIĘ DZIECKO W PRZEDSZKOLU : 
Rozstanie z rodzicami  Problemy z adaptacją w grupie  Trudności z wykonywaniem niektórych zadań, poleceń stawianych przez nauczycieli  Konflikty z rówieśnikami  Problemy ze spożywaniem posiłków  Problemy z samoobsługą 

42 Rozstanie z rodzicami Co zrobić, aby zapobiec przykrym przeżyciom małego dziecka przy rozstaniu z rodzicami ?  Ważne jest nawiązanie pozytywnych, przyjaznych relacji pomiędzy nauczycielem a dzieckiem i rodzicem. Czas pobytu małych dzieci (3-4 latki) w przedszkolu, w miarę możliwości nie powinien być zbyt długi ZWŁASZCZA W PIERWSZE DNI (najlepiej do 3-4 godz.). Warto przeprowadzić trening przed właściwym rozpoczęciem chodzenia dziecka do przedszkola: oglądniecie budynku przedszkola, placu zabaw i terenu wokół, trening zostania bez mamy np. u babci lub cioci, wreszcie odwiedzenie przedszkola i zapoznanie się z rozkładem sal (mała "wycieczka" po przedszkolu) oraz personelem. 

43 Ubranie dziecka musi być wygodne i nie może sprawiać kłopotów
Ubranie dziecka musi być wygodne i nie może sprawiać kłopotów. Unikajmy spodni na szelkach lub z trudnymi do odpięcia guzikami. Rękawy swetra lub bluzki muszą być łatwe do podciągania, a pod sweter dobrze jest założyć bluzkę z krótkim rękawem. Buty i papcie najlepsze są bez wiązania lub zapinane na rzepy.  Chodzenie do przedszkola powinno być traktowane jako sprawa zupełnie naturalna i pewien atrybut dojrzałości – "podobnie jak tata chodzi codziennie do pracy, a siostra do szkoły, ty jesteś już taka duża, że możesz wreszcie chodzić do przedszkola". Jednocześnie, gdy chodzenie do przedszkola jest dla dziecka koniecznością, należy być konsekwentnym i nie okazywać wobec niego wahania. Powoli zrozumie ono, że przedszkole jest jego "obowiązkiem", a na pewno już niedługo stanie się dla niego po prostu przyjemnością. Przerywanie rytmu chodzenia do przedszkola kilkoma dniami "odpoczynku" u babci lub cioci przedłuża tylko niepotrzebnie okres adaptacji. 

44 Pożegnanie powinno odbywać się bez pośpiechu, a jednocześnie bez zbędnego przedłużania samego momentu rozstania. Pobyt rodzica w Sali z dzieckiem, przedłuża tylko niepotrzebnie jego niepokój związany z rozstaniem oraz utrudnia nawiązanie pełnego kontaktu z innymi dziećmi. Najkorzystniej jest pozostawić dziecko pod opieką nauczycielki, która najlepiej zorganizuje mu czas. Dzięki temu nawet bardzo rozpaczające przy rozstaniu dziecko szybko uspokaja się, oswaja i nawiązuje kontakt z rówieśnikami.  Decyzji dotyczących jedzenia nie powinno się podejmować za dziecko. Jeżeli dziecko nie ma alergii na daną potrawę lub nie ma innych przeciwwskazań lekarskich, warto zachęcić dziecko do jej zjadania. W towarzystwie rówieśników dzieci najczęściej zjadają wszystko, zapominając, że dotychczas nie lubiły jakiś potraw. Niejednokrotnie domagają się wręcz, by rodzice przygotowywali podobne dania w domu "tak jak w przedszkolu". 

45 Dobrym pomysłem jest zabranie do przedszkola ulubionej zabawki - przytulanki. Poprzez kontakt z czymś bliskim, przypominającym dom, stwarza się dziecku poczucie bezpieczeństwa.  W rozmowach o przedszkolu starajmy sie podkreślać jego dobre strony, nie odbierając jednak dziecku prawa do własnej oceny życia przedszkolnego. Nie należy przekonywać dziecka na siłę i za wszelka cenę, że Jasiu, który ciągnie wszystkich za włosy nie jest zły, choćby był synem naszej najbliższej przyjaciółki, a barszczyk, którego dziecko zawsze nie lubiło, to najcudowniejsza zupa na świecie. Dobrze jest pozwolić dziecku się wyżalić i podtrzymać go na duchu.

46 Warto rozpoznać sytuacje trudne i podpowiedzieć sposoby ich rozwiązania. Korzystną rzeczą jest przedyskutowanie postępowania w różnych, trudnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć w przedszkolu. Dziecko powinno wiedzieć, że może w takich chwilach zaufać swojej Pani tak samo jak mamie.  Warto nawiązać dobry kontakt i stałą współpracę z nauczycielkami danej grupy. Warto dowiadywać się o różne sprawy dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu: jak zjadło posiłki, czy dobrze się bawiło, jak wyglądają jego kontakty z rówieśnikami, czy umie współpracować w grupie, czy wykonuje polecenia, czy były jakieś problemy wychowawcze, oraz jak radzi sobie podczas zajęć (plastycznych, ruchowych itd). Trzeba zapytać sie także o to, nad czym dobrze byłoby popracować w domu.

47 Problemy z adaptacją w grupie
W naszej placówce organizowane są różnorodne sytuacje edukacyjne ułatwiające adaptację dziecka w przedszkolu: dni otwarte w ramach których udostępniamy placówkę do zwiedzania dla dzieci i rodziców, lipca (poniedziałek) w godzinach , możliwość korzystania z kącika zabaw i ogrodu przedszkolnego zapraszanie "nowych" dzieci i ich opiekunów do odwiedzania nas w ogrodzie przedszkolnym. Udzielanie również rodzicom wszelkich informacji na temat działalności i organizacji placówki. W trakcie spotkań z rodzicami i dziećmi przedstawione są propozycje jak przygotować dziecko do rozpoczęcia zajęć w przedszkolu, aby wrześniowe spotkanie było dla nas wszystkich pozytywnym przeżyciem. 

48 Problemy z samoobsługą
Niski poziom opanowania czynności samoobsługowych wywołuje u dzieci najwięcej negatywnych reakcji i różnych form protestu. Jest to główny czynnik utrudniający szybką adaptację.  Łagodny start w środowisko przedszkolne może m.in. zapewnić opanowanie umiejętności społecznych. Poziom opanowania tych umiejętności ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa i niezależności dziecka.  Przedszkole oczekuje, aby dziecko 3-letnie miało opanowane następujące czynności samoobsługowe:  samodzielne jedzenie łyżką, mycie rąk, samodzielne korzystanie z toalety, zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby, rozpoznawanie swoich rzeczy, korzystanie z chusteczki do nosa, znajomość swojego imienia i nazwiska. Do tej pory wielu rodziców pomagało dziecku podczas mycia, ubierania i jedzenia.

49 OPŁATA ZA ŻYWIENIE Żywienie dla przedszkola ORGANIZOWANE jest przez kuchnię szkolną. Przedszkole umożliwia dzieciom odpłatne korzystanie z wyżywienia wg wyboru rodziców: 5, 6 – latki Dzieci mają możliwość korzystania z 1 lub 2 posiłków. (śniadanie przygotowane w domu przyniesione do przedszkola) herbata 2,50 zł. obiad 3,00 zł. 3, 4 – latki Dzieci mają możliwość korzystania z 2 lub 3 posiłków. śniadanie + obiad 4,00 zł. śniadanie + obiad + podwieczorek 5,00 zł.

50 Za nieobecność dziecka przysługuje odpis ZA ŻYWIENIE w przypadku NIEOBECNOŚCI DZIECKA TRWAJĄCEJ 3 dni i więcej po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym najpóźniej do godz w dniu rozpoczęcia choroby dziecka.

51 OPŁATA ZA ŚWIADCZENIA PRZEDSZKOLA PRZEKRACZAJĄCE REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
Wychowanie i nauczanie w przedszkolu w zakresie PODSTAWY PROGRAMOWEJ jest bezpłatne. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty w naszej gminie wymiar podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie w godzinach Zgodnie z Uchwałą VIII/100/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia r. Odpłatność za przedszkole dotyczy świadczeń przedszkola przekraczających podstawę programową i wynosi 1.90 za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową. Opłatę należy regulować do dnia 10 każdego miesiąca w księgowości szkoły I PIĘTRO - kierownik świetlicy Katarzyna Ziemkiewicz. Płatność jest z góry.

52 W celu zabezpieczenia finansowego w razie NW przedszkole współpracuje z PZU SA Pleszew, w którym ubezpiecza się dzieci. Składka: 42 zł na sumę ubezpieczenia zł Wpłata na: RADA RODZICÓW- zostanie ustalona na I spotkaniu trójek klasowych

53 WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA
Do wspólnych zabaw będą potrzebne różne przybory: - ryza papieru ksero (500 kartek), - 2 bloki techniczne małe z kolorowymi kartkami, - paczka plasteliny, - 2 zeszyty papierów kolorowych, - 2 kleje MAGIC, klej roślinny, w tubce, nożyczki z zaokrąglonymi końcami(dla dzieci leworęcznych- nożyczki dla leworęcznych) , - 2 opakowania kredek świecowych BAMBINO, kredki ołówkowe BAMBINO, - farby plakatowe, 2 pędzle (gruby i cienki),

54 -duże opakowanie chusteczek higienicznych,
- serwetki, ręcznik, szczoteczka, pasta do zębów, - 2 teczki biurowe, - strój gimnastyczny (we woreczku), odzież zmienna w razie przemoczenia, - krepina w dowolnym kolorze. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie potrzebowały będą dodatkowo: - ołówek, - gumka do mazania, - temperówka, - pisaki. PROSIMY O PODPISANIE WSZYSTKICH PRZYBORÓW

55 SPRAWY RÓŻNE, OGŁOSZENIA
Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. Proszę nie przyprowadzać dzieci chorych, które źle się czują, oraz mogą zainfekować inne dzieci. Nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola. Dziecko z przedszkola może odbierać tylko rodzic lub upoważniona pisemnie inna osoba dorosła. Nie może to być osoba pod wpływem alkoholu.

56 Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców, w przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedna godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.

57 Rodzic zobowiązany jest do wprowadzenia dziecka do Sali i przekazania go pod opiekę nauczyciela, który przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka oraz niemożności skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami dziecka decyzje podejmuje Dyrektor Przedszkola. W takich wypadkach wzywane jest pogotowie. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia).

58 Dziecko może przynosić do przedszkola:
- zabawki ( nie ponosimy za nie odpowiedzialności) owoce, lub słodycze z okazji urodzin, imienin, pod warunkiem, że wystarczy dla wszystkich dzieci. Proszę rodziców o zapoznawanie się na bieżąco z gazetką informacyjną. Raz na kwartał przedszkole organizuje ZAJĘCIA OTWARTE dla rodziców w każdej grupie.

59 Okres wieku przedszkolnego jest jednym z bardzo ważnych okresów rozwojowych. Nie zmarnujemy go.
troszczmy się o dziecko kochajmy „ mądrze” poświęcajmy czas na wspólną zabawę, rozmowę, spacer, czytanie bajek. Zwracajmy uwagę na własne zachowanie i słownictwo dziecko uczy się przez naśladowanie. Zaspakajajmy potrzeby psychiczne dziecka .

60 DZIĘKUJEMY !!!


Pobierz ppt "PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II w KOWALEWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google