Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIOSNA LUDÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIOSNA LUDÓW."— Zapis prezentacji:

1 WIOSNA LUDÓW

2 Wiosna Ludów – okres rewolucji społecznych i narodowych, które objęły niemal cały kontynent europejski(poza Rosją – tajna policja tłumiła bunty w zarodku i Anglią – rozwiązywano spory parlamentarnie) w latach

3 GENEZA WIOSNY LUDÓW Przyczyny – niejednorodne, zależne od sytuacji danego państwa- narodu sprzeciw wobec ładu ustanowionego przez Kongres Wiedeński nastąpił rozwój świadomości narodowej, poszczególne narody przystąpiły do walki o niezależność - Węgrzy przeciw Habsburgom - Polacy w zaborach pruskim i austriackim - Włosi przeciw dominacji Austrii - Włosi i Niemcy dążyli do zjednoczenia nieurodzaje i zaraza ziemniaczana – drożenie zboża – głód i choroby (tyfus) wzrost bezrobocia i nędza jako efekt „drapieżnej fazy” kapitalizmu wpływ idei romantycznych (pokolenie wyrosłe na tych ideach)

4 - wolności demokratycznej - równości wobec prawa - udziału we władzy
GENEZA WIOSNY LUDÓW Burżuazja – dążenie do obalenia feudalizmu poprzez wprowadzenie liberalnych ustrojów konstytucyjnych - wolności demokratycznej - równości wobec prawa - udziału we władzy - swobody działań ekonomicznych Robotnicy – popierali burżuazję dążąc do: - poprawy warunków życia i pracy Chłopi Europy środkowej i wschodniej - domagali się uwłaszczenia

5 GENEZA WIOSNY LUDÓW społeczne polityczne narodowe Kulturowe KRAJE
NIEMIECKIE * dążenie burżuazji do likwidacji pozostałości feudalizmu * mieszczaństwo, chłopstwo , robotnicy walczą o poprawę warunków życia * rywalizacja między konserwatystami (zwolennicy starego porządku) a liberałami * dążenie do zjednoczenia * wpływ - liberalizmu - romantyzmu FRANCJA * robotnicy i chłopi dążą do poprawy sytuacji materialnej nieurodzaj - wzrost kosztów utrzymania kryzys przemysłu - bankructwa - bezrobocie * warstwy średnie żądają wpływu na władzę * ogół ludności - obniżenia cenzusu majątkowego - rozszerzenia praw wyborczych ( miało je 0,5%) * aktywizacja opozycji: - republikanów - demokratów - rojalistów zwolenników powrotu Burbonów) -bonapartystów - socjalistów * zakaz „bankietów” - liberalizmu, romantyzmu

6 GENEZA WIOSNY LUDÓW MONARCHIA HABSBURGÓW * chłopi - zniesienie
pańszczyzny - uwłaszczenie * klasa średnia i robotnicy zbyt słabi * sprzeciw wobec habsburskiego absolutyzmu * walka o niepodległość: - Polacy - Węgrzy - Czesi - Włosi - Ukraińcy * walka o zjednoczenie *kształtowała się świadomość narodowa * solidaryzm społeczny

7 WIOSNA LUDÓW WE FRANCJI
Rządy Ludwika Filipa ( ) likwidacja stosunków feudalnych – „bogaćcie się” wprowadzenie konstytucji rządy w oparciu o najbogatsze warstwy społeczne Zakaz „bankietów” – wybuch rewolucji lutowej 22 II 1848 * zamieszki, które przekształciły się w rewolucję (początek Wiosny Ludów) * II 1848 – abdykacja Ludwika Filipa Ludwik Filip REWOLUCJA LUTOWA

8 WIOSNA LUDÓW WE FRANCJI
2. Rząd Tymczasowy 25 II powstanie II Republiki liberalna burżuazja i radykałowie Ludwik Blanc – socjalista ; Albert – robotnik Zapowiedzi reform: (Komisja Luksemburska) - powszechne i równe prawo wyborcze - zmiana systemu podatkowego - wolność prasy i zgromadzeń - zniesienie kary śmierci w sprawach politycznych - zniesienie niewolnictwa w koloniach - 10 godzinny dzień pracy - warsztaty narodowe nieproduktywne(często bezcelowe) burżuazja obawiała się dużych skupisk proletariatu Ludwik Blanc Pałac luksemburski

9 WIOSNA LUDÓW WE FRANCJI
Zwycięstwo w wyborach do Zgromadzenia Konstytucyjnego burżuazji – prawicowych republikanów Francja – republiką demokratyczną (nie socjalną) Likwidacja Komisji Luksemburskiej i plany likwidacji warsztatów narodowych(próba przeniesienia ich na prowincję Bunt robotników – „wydarzenia czerwcowe” – krwawo stłumione przez armię 26 VI 1848 Konstytucja XI 1848 Deklaracja Praw - suwerenność ludu - wolność, równość i braterstwo - Zgromadzenie Prawodawcze - najwyższą władzą - trzyletnia kadencja - prawa wyborcze dla 9 milionów Francuzów * Prezydent – władza wykonawcza - 4 – letnia, tylko jedna kadencja - wybory powszechne - akty prawne wymagające kontrasygnaty ministrów Walki pod Panteonem w trakacie „Dni czerwcowych”

10 WIOSNA LUDÓW WE FRANCJI
Ludwik Bonaparte – prezydentem 10 XII 1848 umiejętna kampania wyborcza(poparcie bogatych przemysłowców, robotników, chłopów) – zapowiedź utrzymania porządku, pokoju, dobrobytu znane nazwisko(bratanek cesarza Napoleona Bonaparte) przeciwni republikańscy rewolucjoniści – chcieli - ograniczyć uprawnienia prezydenta - zmiana ordynacji, by uniemożliwić mu drugą kadencję Zamach stanu Ludwika Bonaparte 2XII 1851 rozwiązanie Zgromadzenia Prawodawczego uchylenie konstytucji 1848 stłumienie oporu republikańskiego plebiscyt – przedłużenie prezydentury na 10 lat Wprowadzenie nowej Konstytucji I 1852 dyktatorski zakres uprawnień prezydenta 3 izbowy parlament(Senat, Ciało Prawodawcze, Rada

11 CESARSTWO WE FRANCJI 2 XII 1852 – po uchwale Senatu i plebiscycie – Napoleon III cesarzem Francuzów Polityka Napoleona III – rządy autorytarne zachowano powszechne prawo wyborcze listy wyborcze sporządzane przez urzędników monopol cesarski na inicjatywę ustawodawczą w wypadku konfliktu z parlamentem, możliwość odwołania się do plebiscytu sprawny aparat administracyjny szybki rozwój gospodarczy - liberalizm ekonomiczny - roboty publiczne( drogi, mosty, linie kolejowe, przebudowa Paryża) - bezpłatne , świeckie szkolnictwo - wolność prasy - związki zawodowe z prawem do strajku próby uczynienia z Francji mocarstwa: - wojna krymska przeciwko Rosji - poparcie Sardynii przeciwko Austrii - ekspansja kolonialna w Indochinach - nieudana interwencja w Meksyku - klęska w wojnie z Prusami

12


Pobierz ppt "WIOSNA LUDÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google