Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GLOTTODYDAKTYKA Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GLOTTODYDAKTYKA Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im"— Zapis prezentacji:

1 GLOTTODYDAKTYKA Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im
GLOTTODYDAKTYKA Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Lecha Wierusza w Świebodzinie

2 Glottodydaktyka jest metodą nauki czytania, pisania oraz podstaw ortografii. Jej twórcą jest polski naukowiec – językoznawca prof. Bronisław Rocławski.

3 Metoda ta w latach 70-tych została wprowadzona do szkół polskich jako eksperyment
Obecnie stosowana jest głównie w przedszkolach, gdyż jej największym sukcesem okazało się dobre przygotowanie dzieci do szkoły.

4 Glottodydaktyka może być stosowana
wyłącznie przez nauczycieli posiadających certyfikat ukończenia kursu prowadzonego przez prof. Rocławskiego i jego żonę Izabelę Rocławską.

5 Uczestnicy kursu glottodydaktyki w Świebodzinie

6 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA GLOTTODYDAKTYKI

7 Naukę zaczynamy już z dziećmi 3-4 letnimi
Przygotowanie do nauki czytania i pisania rozpoczyna się od najmłodszej grupy wiekowej, czyli już od 3-latków, m.in. poprzez zabawy usprawniające język, wzrok, słuch (niezbędny czynnik warunkujący naukę czytania i pisania).

8 Usprawnianie buzi i języka
O wiele więcej możesz uzyskać na stronie

9 Nauka odbywa się przez zabawę
Do wykorzystania jest wiele różnorodnych pomocy edukacyjnych oferowanych przez firmę Glottispol: są to m. in. klocki LOGO ze 150 literami, rozsypanki wyrazowo-obrazowe, plansze do początkowej nauki czytania, alfabet glotto, zestawy książek, glottodywaniki, gry planszowe, itp.).

10 Klocki LOGO

11 Ćwiczenia przygotowujące do pisania

12 Seria: „Bawię się i uczę się”

13 Elementarz „Świat głosek i liter”

14 Nie pospieszamy Każde dziecko pracuje we własnym tempie i na własnym poziomie (w tym samym czasie uczą się dzieci, które są na etapie poznawania liter i te, które potrafią już czytać).

15 Praca na wielu poziomach
Metoda ta pozwala na pracę wielopoziomową, dzięki czemu wszystkie dzieci mają możliwość osiągnięcia sukcesu.

16 Dzięki temu dzieci nie są
znudzone podczas zajęć, a także nie zaniżają samooceny i nie zniechęcają się do nauki.

17 Zachowujemy kolejność etapów
Bardzo ważne jest przestrzeganie poszczególnych etapów metody. Przechodzimy z dziećmi do kolejnych etapów dopiero po opanowaniu przez nie etapów poprzednich (np. zapoznawanie dzieci z literami może nastąpić wtedy, kiedy osiągną one etap głoskowania wyrazów; jeżeli podczas czytania dzieci potrafią łączyć wybrzmiewane głoski i zapamiętywać je – następuje etap czytania ze zrozumieniem, itd.).

18 Aktywizujemy – dzieci uczą się przez odkrywanie
W zajęciach prowadzonych metodą glottodydaktyki główną aktywność wykazują dzieci, a nie nauczyciel. Dzieci uczą się przez odkrywanie, wykonywanie zadań dostosowanych do swoich możliwości.

19 Wyskakiwanie wyrazów z dywanikowych literek

20 Klocki LOGO Każde dziecko powinno posiadać własny komplet klocków LOGO. Klocki mają ułatwić nauczycielom i rodzicom organizowanie różnorodnych zabaw. Służą one zarówno do nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki.

21 Ćwiczenia z klockami „Logo”

22 Układanie wyrazów z wykorzystaniem rozsypanek wyrazowo-obrazowych

23 Głoski w izolacji Od nauczyciela glottodydaktyka wymagana jest poprawna wymowa głosek w izolacji: bez zbędnego dodawania głoski „y” po spółgłosce – przy wybrzmiewaniu spółglosek np. „s, m”. Wybrzmiewając je nieprawidłowo, mówiąc: „sy”, „my”, wprowadzamy dziecko w błąd.

24 Ćwiczenia ortofoniczne - wymowa głosek w izolacji
siema

25 Prawidłowy podział wyrazów na głoski
Prawidłowy podział wyrazów na głoski umożliwia dokonywanie prawidłowego zapisu wyrazów. – np. wyraz „pas” nieprawidłowo wybrzmiewany brzmi: „py, a, sy” Powstaje wówczas bezsensowny wyraz oraz zmienia się liczba pojedyncza w mnogą.

26 Przy takim wybrzmiewaniu głosek,
istnieje niebezpieczeństwo, że w miejscach, gdzie głoska „y” będzie konieczna do wybrzmiewania, dzieci będą ją pomijały, gdyż wcześniej głoska ta już została użyta. - np.: wyraz „ryba”, składający się z 4 liter i 4 odpowiadających im głosek, podzielony zostanie na 3 głoski: „ry, by, a”.

27 Alfabet glotto

28 Alfabet Tym, co odróżnia w sposób znaczący metodę glottodydaktyki od metod tradycyjnych, jest alfabet składający się z 44 liter. Tworzy go 36 tzw. liter podstawowych oznaczanych kolorem czarnym: a, ą, b, c, cz, ć, d, dz, dź, dż, e, ę, f, g, ch, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, p, r, s, sz, ś, t, u, w, y, z, ź, ż i 8 liter niepodstawowych oznaczanych kolorem czerwonym: ci, dzi, h, ni, ó, rz, si, zi.

29 Dzięki obcowaniu z całym alfabetem dzieci potrafią przeczytać każdy tekst, a nie tylko specjalnie przygotowany.

30 Wyszukiwanie liter, układanie wyrazów

31 Czytanie techniką „ślizgania”
W glottodydaktyce dzieci czytają tzw. techniką „ślizgania”. Polega ona na płynnym „przechodzeniu” z głoski na głoskę. Głoskowanie podczas czytania może spowodować, że dzieci nie będą rozumiały czytanego tekstu.

32 Czytanie techniką „ślizgania”
halo

33 Pismo „pętelkowe” W glottodydaktyce inne, niż tradycyjne jest także opracowanie graficzne liter oraz sposób ich łączenia. Profesor Rocławski wprowadził tzw. „pismo pętelkowe”, które jest tak przygotowane, aby można było pisać wyrazy bez odrywania pióra od kartki papieru. Jest to naturalny sposób, jakim posługują się dorośli. W metodzie tradycyjnej dzieci uczone są odrębnego pisania każdej litery, a następnie łączenia ich w nienaturalny sposób.

34 Ćwiczenia w pisaniu chwilunia

35 Warto dodać, że technika pisma pętelkowego jest stosowana z sukcesem w pracy z dziećmi, a nawet młodzieżą z dysgrafią.

36 Kreślenie liter po śladzie

37 Samodzielne odwzorowywanie

38 Cztery warianty liter Dzięki temu, że w glottodydaktyce dzieci równolegle zapoznawane są z czterema wariantami liter: małych, wielkich, drukowanych i pisanych, nie sprawia im trudności przeczytanie żadnego tekstu, także pisanego – jest to ważny element, szczególnie przy czytaniu wypracowań własnych lub tekstu napisanego przez inne osoby.

39 Ortografia

40 Trudności ortograficzne
W glottodydaktyce systematycznie dzieci zaznajamiane są z trudnościami ortograficznymi polegającymi na tym, że jedna litera może oznaczać dwie lub więcej różnych głosek.

41 Trudności ortofoniczme
Wszystkie litery, które mogą sprawiać dzieciom trudność w zapisie oznaczone są kolorem czerwonym - np. w wyrazie „lew” czy „ławka”, gdzie do zapisu używana jest litera „w”, a słyszana jest litera „f”.

42 Wyszukiwanie wyrazów w słowniku ortograficzno- ortofonicznym

43 Samodzielne przepisywanie tekstu z uwzględnieniem zasad ortograficznych i ortofonicznych

44 OPRACOWAŁA MGR AGNIESZKA NOGAJEWSKA-TYLMAN
KONIEC OPRACOWAŁA MGR AGNIESZKA NOGAJEWSKA-TYLMAN


Pobierz ppt "GLOTTODYDAKTYKA Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google