Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serce Jezusa Ilustracja z podręcznika „Jestem chrześciajninem”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serce Jezusa Ilustracja z podręcznika „Jestem chrześciajninem”"— Zapis prezentacji:

1 Serce Jezusa Ilustracja z podręcznika „Jestem chrześciajninem”
Pod red. Ks s. Łabendowicza

2 Objawienia W latach w zakonie Sióstr Nawiedzenia w Paray-le-Monial Jezus czterokrotnie objawił się świętej Małgorzacie Marii Alacoque z zamiarem przybliżenia istoty kultu swego Serca. Sercu Jezusa Chrystusa jest symbolem Bożej Miłości do człowieka. Najświętsze Serce Jezusa (Pompeo Batoni, 1767)

3 Objawienie pierwsze - odsłonięcie tajemnic
"Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, a zwłaszcza ku tobie, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć z przepaści zatracenia".  Rodolfo Morgari: Santa Margherita Maria Alacoque e la devozione al Sacro Cuore.

4 Najświętsze Serce Jezusa (Henri Van Severen)
Po tych słowach ukazał zakonnicy swoją otwartą pierś, a w niej Serce pałające wielką miłością do ludzi. W symbolicznym geście wziął serce Małgorzaty Marii i włożył je do swojego, a następnie oddał je, już wypełnione płomieniem miłości zaczerpniętym z Jego Serca. Najświętsze Serce Jezusa (Henri Van Severen)

5 Objawienie drugie - Pan czeka na miłość ludzi
Wówczas Jezus dał poznać zakonnicy powody ustanowienia nowego Nabożeństwa oraz korzyści płynące z niego dla ludzi je odprawiających. Mówił o uratowaniu grzeszników od zguby wiecznej, a także o większym uświęceniu dla tych sprawiedliwych, którzy oddadzą się Mu w akcie Nabożeństwa.

6 Objawienie drugie - Pan czeka na miłość ludzi
W czasie drugiego objawienia św . Małgorzata Maria ujrzała Boskie Serce "jakby na tronie całkowicie z ognia i płomieni jaśniejących bardziej niż słońce, z raną i otoczone koroną cierniową, z krzyżem na szczycie"

7 Objawienie trzecie - Udręka z powodu niewdzięczności
Światło rany Serca rozrosło się, a Pan zaczął mówić o niewdzięczności, jaką Mu ludzie odpłacają za Jego miłość. Sprawia mu to większą udrękę niż wszystkie cierpienia, których doznał w trakcie swego ziemskiego życia. "Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność" - powiedział Jezus Małgorzacie Marii.

8 Objawienie czwarte - ku Świętu Serca Jezusowego
"Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że niczego nie szczędziło, aż do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości". 

9 Mówił też:   Dlatego żądam, żeby pierwszy piątek po Oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto na uczczenie mojego Serca. (...) W zamian za to obiecuję, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób Sercu Memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia...

10 "Masz w każdy pierwszy piątek miesiąca przyjmować Mnie w Komunii św."
- powiedział siostrze Małgorzacie Marii Jezus podczas trzeciego objawienia.

11 św. Małgorzata Maria Alacoque
"Odpowiadajcie Mu zatem miłością na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym, którego miłość do was pchnęła aż do śmierci" św. Małgorzata Maria Alacoque 

12 św. Małgorzata Maria Alacoque
"O! Gdybym mogła opowiedzieć wszystko, co wiem na temat tego drogiego nabożeństwa i odsłonić przed całym światem skarby łask, które Jezus Chrystus nosi w swym Sercu godnym czci i z jaką hojnością pragnie ich udzielać tym wszystkim, którzy je będą praktykować!".  św. Małgorzata Maria Alacoque 

13 „W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów św. i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”.  Ilustracja z materiałów pomocniczych do podręcznika „Jestem chrześciajninem” Pod red. Ks s. Łabendowicza

14 Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św
Obietnice Jezusa Chrystusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Tym, którzy czcić będą Moje Serce Najświętsze: Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom. Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia. Dusze oziębłe staną się gorliwymi. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

15 Obietnica dla rodziny osobiście poświęconej Bożemu Sercu
Boskie Serce wynagrodzi nie tylko im (duszom Jemu poświęconym) osobiście, lecz także ich najbliższym (krewnym), na których Ono spogląda okiem Miłosierdzia, by im przyjść z pomocą we wszystkich ich potrzebach, byle oni zwracali się do Niego z ufnością.

16 Wykonanie: Monika Bidas
Źródła: Wikipedia.pl swiatlopana.com adonai.pl Wykonanie: Monika Bidas


Pobierz ppt "Serce Jezusa Ilustracja z podręcznika „Jestem chrześciajninem”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google