Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promieniotwórczość.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promieniotwórczość."— Zapis prezentacji:

1 Promieniotwórczość

2 Co to jest Promieniotwórczość?
To zjawisko samorzutnego rozpadu jąder atomowych połączone z emisją cząstek alfa, cząstek beta, promieniowaniem gamma.

3 Odkrycie promieniotwórczości
A. H. Becquerel w 1896r badając świecenie różnych substancji, zauważył, że wszystkie związki uranu wysyłają promieniowanie przenikające przez czarny papier i inne osłony oraz powodujące naświetlenie błony fotograficznej, W 1898 M. Curie-Skłodowska i P. Curie, wykazali, że atomy uranu są źródłem obserwowanego promieniowania, w późniejszym czasie wyodrębnili nieznane pierwiastki promieniotwórcze – polon i rad

4 Szeregi promieniotwórcze
Produktem rozpadu promieniotwórczego może być jądro izotopu, również promieniotwórczego, które w dalej może ulec przemianom aż do powstania izotopu trwałego, którym z reguły jest ołów lub bizmut, Sekwencja takich przemian obejmująca od 10 do 14 reakcji, nosi nazwę szeregu promieniotwórczego, a przemiany zachodzące w jądrach pierwiastków to reakcje jądrowe.

5 Szreregi promieniotwórcze naturalne
Uranowo – aktynowy, Uranowo – radowy, Torowy,

6 γ α β Promieniowanie gamma nie ma ładunku elektrycznego.
Ma największą przenikalność i zasięg. Dopiero kilkumetrowa ściana ołowiu je zatrzymuje. Promieniowanie beta tworzą elektrony, które mają ujemny ładunek elektryczny. Mają większy zasięg (50 cm) i przenikalność niż promieniowanie alfa. Promieniowanie alfa tworzą jądra helu od dodatnim ładunku Ma zasięg kilku centymetrów i zatrzymuje je już kartka papieru. α β γ Kartka papieru Blacha aluminiowa (około 3-4 mm) Osłona ołowiana

7 Dlaczego ludzie obawiają się promieniotwórczości?
Z powodu katastrof jądrowych takie jak: 1957 rok – Wybuch w Kombinacie Chemicznym Majak. Doszło do skażenia km2 1979 rok – Awaria systemu chłodzenia elektrowni Three Mile Island 1986 rok – Katastrofa w Czarnobylu, która była spowodowana nieodpowiedzialnością człowieka, przestarzałych rosyjskich rozwiązań, niedoskonałych zabezpieczeń i nieodpowiedzialnością przy zabezpieczaniu uszkodzonej elektrowni. A także z powodu dość realnej groźby użycia broni atomowej. Realnej, gdyż ona jest w posiadaniu wielu państw biednych, które mają niestabilne rządy i nigdy nie wiadomo jaką podejmą decyzję. Sporo ludzi obawia się że zostaną napromieniowani.

8 Włściwości promieniowania
Promienio- wanie Ładunek elektryczn y Masa spo- czynkowa Uwagi alfa +2 4u Jądra atomu He (2p+2n), poruszające się z prędkością 20tys km/s, mało przenikliwie beta -1 1/1840 u Strumień szybkich e- o prędkości – km/s, bardziej przenikliwe niż cząstki alfa gamma Promieniowanie elektromagnety- czne, fotony o bardzo dużej enrgii i przenikliwości

9 Reaktor który był zastosowany w Czarnobylu,
który jest jeszcze stosowany na Litwie i w Rosji.

10 Znak ostrzegający przed promieniowaniem.

11 Elektrownie jądrowe, które dają czystą energię jeżeli odpady
Pozytywne zastosowania promieniotwórczości Elektrownie jądrowe, które dają czystą energię jeżeli odpady zostaną zabezpieczone. Zastosowanie w leczeniu różnych chorób, także nowotworowych Pomagają w określeniu wieku wykopalisk archeologicznych i zabytków starożytnych kultur (za pomocą promieniotwórczego izotopu węgla 14) Pomagają w sprawdzeniu szczelności kadłubów statków i wykryciu wad materiałów konstrukcyjnych.

12 Nasz kraj, pomimo braku posiadania elektrowni atomowych jest ciągle zagrożony
promieniowaniem z uszkodzonych elektrowni atomowych postawionych dookoła naszego państwa, co widać na poniższej mapie.


Pobierz ppt "Promieniotwórczość."

Podobne prezentacje


Reklamy Google