Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

General Primary and Secondary Music School in Gdańsk named after Feliks Nowowiejski Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "General Primary and Secondary Music School in Gdańsk named after Feliks Nowowiejski Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego."— Zapis prezentacji:

1 General Primary and Secondary Music School in Gdańsk named after Feliks Nowowiejski
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku

2 Music is our main subject Muzyka jest naszym głównym przedmiotem
In our school everyone is interested in music. We have lots of different subjects connected with music, like history od music, harmony or ear training. W naszej szkole każdy interesuje się muzyką. Mamy wiele różnych przedmiotów związanych z muzyką, jak historia muzyki, harmonia czy kształcenie słuchu.

3 Every single student plays an instrument
Every single student plays an instrument. We can choose from: Każdy uczeń gra na instrumencie. Możemy wybrać z: violin (skrzypce) viola (altówka) cello (wiolonczela) double bass (kontrabas) guitar (gitara) piano (fortepian) accordeon (akordeon) organs (organy) percussion (perkusja) flute (flet) clarinet (klarnet) oboe (obój) bassoon (fagot) saxophone (saksofon) trumpet (trąbka) horn (waltornia) trombone (puzon) tube (tuba) skip

4 Making music together Wspólne tworzenie muzyki
All of the instrumentalists (apart from pianists, organists, guitarists and accordeonists) are playing in school symphony orchestra called ‘Sinfonietta Gedanensis’. In our school we have a female choir ‘Cantilena’. We are also playing in many bands. Wszyscy instrumentaliści (oprócz pianistów, organistów, gitarzystów i akordeonistów) grają w szkolnej orkiestrze symfonicznej ‘Sinfonietta Gedanensis’. W szkole mamy żeński chór ‘Cantilena’. Gramy również w wielu zespołach.

5 Brass Quartett Kwartet dęty

6 Children Choir of Primary School conducted by Teresa Pabjańczyk Dziecięcy Chór Szkoły Podstawowej pod dyrekcją Teresy Pabjańczyk

7 Girl’s Choir of Secondary School ‘Cantilena’ conducted by Waldemar Górski Żeński Chór Szkoły Drugiego Stopnia ‘Cantilena’ pod dyrekcją Waldemara Górskiego

8 Famous graduates Sławni absolwenci
There are many famous musicians who graduated from our school. Now they are great virtuosos and pedagogues. Wielu sławnych muzyków skończyło naszą szkołę. Są obecnie wspaniałymi wirtuozami i pedagogami.

9 Konstanty Andrzej Kulka
Konstanty Andrzej Kulka is one of the greatest Polish violinists. Konstanty Andrzej Kulka jest jednym z najznakomitszych polskich skrzypków.

10 Leszek Możdżer He is a fantastic jazz-man. Pianist and composer.
Jest fantastycznym jazzmanem, pianistą i kompozytorem.

11 Zygmunt Rychert A great conductor. Wspaniały dyrygent.

12 Our trips Nasze podróże
We often travel to play in different towns and countries. We are making lots of concerts then. Często wyjeżdżamy, by grać w różnych miastach i krajach. Dajemy wtedy wiele koncertów.

13 Competitions & Music Courses Konkursy i kursy muzyczne
Our school organises some competitions and music courses. The most important are: Nasza szkoła organizuje konkursy i kursy muzyczne. Do najważniejszych należą:

14 Competition National Violin Competition In remembrance of
Aleksandra Januszajtis (since 1994) Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy pamięci Aleksandry Januszajtis (od 1994)

15 Courses Violin Master Classes lead by professor Konstanty Andrzej Kulka Mistrzowskie Kursy Skrzypcowe prowadzone przez profesora Konstantego Andrzeja Kulkę Piano Master Classes for award winners and outstanding students of Secondary School Mistrzowskie Warsztaty Pianistyczne dla zdobywców nagród oraz wyróżniających się uczniów szkół muzycznych drugiego stopnia

16 Welcome to our school! Witamy w naszej szkole!


Pobierz ppt "General Primary and Secondary Music School in Gdańsk named after Feliks Nowowiejski Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia imienia Feliksa Nowowiejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google