Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BYĆ UCZNIEM JEZUSA Jan – umiłowany uczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BYĆ UCZNIEM JEZUSA Jan – umiłowany uczeń."— Zapis prezentacji:

1 BYĆ UCZNIEM JEZUSA Jan – umiłowany uczeń

2 1. Kim jest Mistrz? Czy warto iść za Jezusem?
Jezus okulistą? Imię – Jahwe – Bóg zbawia

3 Dlaczego Bóg jest nam potrzebny?
„Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli” J 8,32 konferencja ks. Piotra Pawlukiewicza :

4 2. Jak zostać jego uczniem?
Mieć tylko jednego Mistrza - Jezus jest Mistrzem we wszystkich dziedzinach - Jeśli istnieje jakaś różnica między tym co On mówi a ktoś inny należy bezwzględnie iść za Słowem Jezusa - „Jeden jest wasz Mistrz i jeden wasz Nauczyciel: Jezus” Mt 23, Jezus jest Bogiem zazdrosnym Materiały – film „Dekalog 1” Krzysztofa Kieślowskiego

5 2. Jak zostać jego uczniem?
Definitywnie, bez ociągania pójść za Jezusem - „ktokolwiek przykłada rękę do pługa a wstecz się ogląda nie nadaje się do Królestwa Bożego”Łk 9,62 - Piotr zostawia wszystko i idzie za Nim – por. Mt 4, Celem jest Królestwo Boże

6 2. Jak zostać jego uczniem?
Odrzucić przeszkody - Wyrzeczenie się więzów rodzinnych Łk 14,26 – Jezus ma być na 1 miejscu - Wyrzeczenie się własnej działalności – własnych planów, zmienić sposób myślenia - Wyrzeczenie się dóbr materialnych - ubóstwo dobrowolne nie jest celem ale środkiem, który uzdalnia do większego poświęcenia się Królestwu - Wyrzeczenie się zaszczytów światowych – próżnej chwały Jezus nam nie zabiera, On przemienia i oddaje dużo, dużo więcej !!!

7 2. Jak zostać jego uczniem?
Nieść krzyż - Zgoda na cierpienia a nie cierpiętnictwo - „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być Moim uczniem” Łk 14,27

8 z Jezusem jako Mistrzem
3. Relacje ucznia z Bogiem jako Ojcem - Abba – Tatusiu – bezgraniczne zaufanie dziecka zawierzającego całkowicie bezwarunkowej Miłości Ojca z Jezusem jako Mistrzem - „Nie wyście Mnie wybrali ale Ja was wybrałem” J15,16 - to Jezus wzywa każdego z nas, On nas wybiera „Pójdź za Mną!” - żyć w obecności Mistrza, słuchać Jego głosu, poznawać Go, czerpać z Niego – jak winorośl - wierzyć Mu bezwarunkowo, być Mu posłusznym

9 z Duchem Świętym jako Przewodnikiem
3. Relacje ucznia z Duchem Świętym jako Przewodnikiem - Duch Święty jest ożywicielem, objawia Jezusa w sercu ucznia, jesteśmy Jego świątynią - bez Ducha Świętego nic nie możemy uczynić z innymi jako braćmi - odpowiedzialność za każdego człowieka, jesteśmy dziećmi tego samego Ojca i braćmi Jezusa - moc przebaczania - braterskie upomnienie - miłość J13,34; 1J4,20

10 z rzeczami w duchu wolności
3. Relacje ucznia z rzeczami w duchu wolności - niebezpieczeństwo materializmu, konieczność wyrzeczenia się przywiązania do rzeczy z samym sobą - akceptacja siebie

11 4. Źródła ucznia a) Sakramenty – przebywanie i czerpanie z Bożej Obecności b) Słowo Boże – poznawanie Prawdy o Bogu i sobie samym c) Wspólnota - relacje

12 5. Testament Jezusa - czyli co oznacza bycie uczniem
… wziął chleb - Jezus bierze uczniów pod Swoją odpowiedzialność, to On nas wybrał – pracownicy w winnicy Pana - chce nas formować na Swój obraz i podobieństwo - Bóg jest ponad nasze niedomaganie, naszą ułomność i niedołężność - nie planować, zaufać Planowi Boga … błogosławił - „mówi dobrze”, mówi Prawdę - Słowo Boże przekształca nasze myślenie, odkrywa Prawdę o nas samych - należy się wsłuchiwać w błogosławieństwa Pana, w Jego głos

13 5. Testament Jezusa - czyli co oznacza bycie uczniem
… łamał - poddać się łamaniu - na im więcej części zostaniemy połamani, tym więcej zostaniemy rozdani; im bardziej zostaniemy oczyszczeni, tym więcej zdobędziemy ludzi - czystość zamiarów, intencji - potrzeba oczyszczania intencji – Pan dopuszcza do nas różne rzeczy - oczyszczenie prowadzi do czystości serca … rozdawał - wyrzeczenie się nawet czegoś dobrego, co otrzymaliśmy od Boga – uboga wdowa, drogocenna perła, Izaak

14 5. Testament Jezusa - czyli co oznacza bycie uczniem
… to jest Ciało Moje - tworzyć Kościół, jesteśmy jednym Ciałem w Chrystusie - celem ucznia - stać się jak Jezus … jedzcie z tego wszyscy - pozwolić się „spożyć” - dawać siebie innym … to czyńcie na Moją pamiątkę - przekazywać dalej - „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” J20,21

15 MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA :
Świadectwo byłego narkomana: Koncert w Rzeszowie:


Pobierz ppt "BYĆ UCZNIEM JEZUSA Jan – umiłowany uczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google