Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostępność czystej wody na świecie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostępność czystej wody na świecie"— Zapis prezentacji:

1 Dostępność czystej wody na świecie
Dostęp do świeżej, pitnej wody jest prawem każdego człowieka. Prawem takim samym, jak to do oddychania świeżym powietrzem. Duża część populacji nie ma do niej dostępu. Około 2,5 mld osób nie ma możliwości korzystania z urządzeń sanitarnych zaopatrzonych w wodę. Problem dotyka szczególnie części kontynentu afrykańskiego oraz Azji.

2 Woda, która jest dostępna człowiekowi stanowi jedynie 1% wody na Ziemi
Woda, która jest dostępna człowiekowi stanowi jedynie 1% wody na Ziemi. Źródłem tych wód są rzeki, jeziora i inne wody podziemne. 6 mld ludzi na Ziemi korzysta z tego cennego surowca. W 31 krajach m.in. Kenii, Etiopii, Indiach istnieje poważny problem, jakim jest ogólna dostępność ludzi do wody zanieczyszczonej.

3 Można szacować, że do 2025 roku liczba ludności wzrośnie do 8mld a zasoby wodne nie zwiększą się. Należy znaleźć sposoby oszczędzania i uzdatniania wody, którą posiadamy. Problemem nie jest jednak sam w sobie brak wody, której źródłem są rzeki czy woda gruntowa, lecz problem polega na braku prawidłowej dystrybucji i nierównym dostępie do wody.

4 Między poszczególnymi państwami i w ich obrębie dostępność do wody różni się. Przykładem może być Kongo, gdzie 77 % mieszkańców miast ma dostęp do wody, a jedynie 17% ludności terenów wiejskich tego kraju może z tej wody korzystać. Zużycie wody, a co za tym idzie poziom higieny zależy od dostępności do jej źródła.

5 W ostatnich latach zużycie wody zwiększyło się dwukrotnie
W ostatnich latach zużycie wody zwiększyło się dwukrotnie. Na skutek tego zasoby źródeł podziemnych zmniejszają się szybciej niż się odnawiają. Jednym z ważnych powodów, dla których powinniśmy walczyć o wodę jest to, że 75% chorób w krajach rozwijających się to choroby przenoszone przez wodę. Zakażona, brudna woda zabija więcej ludzi niż Aids, nowotwory czy wojny. Jeżeli nie podejmiemy działań zapobiegających to do 2020 roku umrze 135 mln ludzi z powodu chorób przenoszonych przez zanieczyszczoną wodę.

6

7 KOLEŻANKI Z ŁAWKI NIOSĄ WODĘ W CZASIE PRZERWY W SZKOLE

8 UGANDA

9 Kamerun

10

11

12

13

14 Sposoby oszczędzania wody:
Oszczędne gospodarowanie i odpowiednia redestrybucja posiadanych zasobów wodnych: naprawa przeciekających rur, zbiorników do przechowywania wody

15 recykling poszukiwanie nowych technik pozwalających zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę w procesach przemysłowych, rolnictwie

16 uzdatnianie wody do picia np
uzdatnianie wody do picia np. jej chlorowanie oraz używana indywidualnie w gospodarstwach domowych technika SODIS (solar water disintection tehcnique)-pojemniki z wodą wystawione na światło słoneczne, co pozwala na unieszkodliwienie większości zarazków


Pobierz ppt "Dostępność czystej wody na świecie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google