Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 Możliwości realizacji projektu w ramach dziedziny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 Możliwości realizacji projektu w ramach dziedziny."— Zapis prezentacji:

1 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 Możliwości realizacji projektu w ramach dziedziny wsparcia 3.1 Bielsko-Biała, 21.03.2011 r.

2 Rozwijanie i tworzenie sieci współpracy pomiędzy instytucjami świadczącymi usługi publiczne Współpraca organizacji młodzieżowych Współpraca szkół i organizacji pozarządowych Wspieranie przedsięwzięć podejmowanych przez środki przekazu Ogólna charakterystyka projektów możliwych do realizacji

3 Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów Wymiana młodzieży, studentów, pracowników urzędów Nauka języka sąsiadów Działania związane z wykorzystaniem i stosowaniem ICT Działania możliwe do realizacji w ramach współpracy

4 Gminy, miasta, kraje, euroregiony, związki gmin i przez nie powoływane podmioty Organizacje świadczące usługi publiczne Publiczne instytucje szkolne i edukacyjne Instytucje doradcze Specyficzne grupy docelowe

5 Projekty bez wspólnej koncepcji rozwoju tylko z inwestycjami po obu stronach, w minimalnym stopniu wykorzystywanych przez partnera Projekty bez jasno określonych celów, efektów, które powinny zostać w wyniku zawiązanej współpracy osiągnięte Kontynuacja już istniejącej współpracy, jednak bez widocznej wartości dodanej oraz elementów innowacyjnych Nieprawidłowości w złożonych projektach

6 Określenie niskich wartości wskaźników w porównaniu z projektami podobnego rodzaju Zbyt ogólny opis projektu, nie dający oceniającemu odpowiedniej możliwości zapoznania się z projektem i zrozumienia ukierunkowania wnioskodawców Nieprawidłowości w złożonych projektach

7 Działania projektu: -Wymienne pobyty młodzieży szkolnej -Wspólne lekcje wg specjalizacji poszczególnych szkół -Wspólne zwiedzanie atrakcji obu regionów -Wspólny program kulturalny i sportowy Przykład projektu w ramach dziedziny wsparcia 3.1

8 Konkretna grupa docelowa Zrównoważone zaangażowanie partnerów Wytypowanie przez partnerów konkretnego celu – pogłębienie wzajemnych kontaktów i wspólne dążenie do jego realizacji Zrównoważony i rozsądny budżet Realny harmonogram realizacji Działania inwestycyjne związane z działaniami nieinwestycyjnymi i niezbędne do realizacji działań nieinwestycyjnych Silne strony projektu

9 Działania: -Rekonstrukcja i modernizacja boisk -Organizacja cyklu zawodów sportowych Budżet: - 1 200 000 euro (z tego 97% działania inwestycyjne) Przykład złego projektu

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY W BIELSKU-BIAŁEJ POWT RCz-RP 2007-2013


Pobierz ppt "Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 Możliwości realizacji projektu w ramach dziedziny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google