Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TEMAT: „PRZYKŁADY BRYŁ OBROTOWYCH.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TEMAT: „PRZYKŁADY BRYŁ OBROTOWYCH.”"— Zapis prezentacji:

1 TEMAT: „PRZYKŁADY BRYŁ OBROTOWYCH.”
GIMNAZJUM Klasa III TEMAT: „PRZYKŁADY BRYŁ OBROTOWYCH.”

2 Cele: Uczeń zna: pojęcie bryły obrotowej,
pojęcia: walec, stożek, kula, budowę brył obrotowych, pojęcie przekroju bryły obrotowej, pojecie osi obrotu, pojęcie kąta rozwarcia stożka.

3 DALEJ WSTECZ Uczeń umie: rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym,
określać wymiary brył powstałych w wyniku obrotu danych figur, obliczać pola przekrojów osiowych brył obrotowych, stosować twierdzenie Pitagorasa lub własności trójkątów prostokątnych o kątach 90°, 45°, 45° oraz 90°, 30°, 60° . DALEJ WSTECZ

4 Oto najczęściej spotykane:
Obok graniastosłupów i ostrosłupów kolejną rodzinę brył stanowią bryły obrotowe, czyli bryły otrzymane w wyniku obrotu figur płaskich. Oto najczęściej spotykane: CELE

5 Walec otrzymujemy, obracając prostokąt.
oś obrotu podstawa wysokość promień podstawy podstawa Walec otrzymujemy, obracając prostokąt.

6 Stożek otrzymujemy, obracając trójkąt.
oś obrotu tworząca wierzchołek wysokość promień podstawy podstawa Stożek otrzymujemy, obracając trójkąt. TĘDY DO KULI

7 Kulę otrzymujemy, obracając koło lub półkole.
KULA oś obrotu Kulę otrzymujemy, obracając koło lub półkole. średnica

8 Przecinając bryłę obrotową płaszczyzną zawierającą oś obrotu, otrzymujemy przekrój osiowy tej bryły.
Przykłady WZORY:

9 PRZEKRÓJ OSIOWY KULI

10 PRZEKRÓJ OSIOWY STOŻKA

11 PRZEKRÓJ OSIOWY WALCA ZADANIA

12 ZADANIE 1. Oblicz pole przekroju osiowego walca otrzymanego w wyniku obrotu: kwadratu o boku długości 4 cm wokół boku, prostokąta o wymiarach 10 cm x 5 cm wokół dłuższego boku. WZORY WZORY NASTĘPNE

13 ZADANIE 2. Jaką długość ma tworząca stożka jeśli promień podstawy ma długość 3 cm, a wysokość stożka wynosi 10 cm? Jaką długość ma wysokość stożka, jeśli promień podstawy ma długość 4 cm, a tworząca jest od niego 2 razy dłuższa? NASTĘPNE

14 ZADANIE 3. Koło o obwodzie 10π obraca się wokół średnicy. Jakie pole ma koło wielkie otrzymanej kuli? Półkole o obwodzie równym 3π+6 obraca się wokół średnicy. Jaki obwód ma koło wielkie otrzymanej kuli?

15 KLIKNIJ TUTAJ! COŚ PRZEOCZYŁ-AŚ(EŚ)? CZEGOŚ NIE ZROZUMIAŁ-AŚ(EŚ)?
PO PROSTU TO LUBISZ?! KLIKNIJ TUTAJ!

16 Autor: Mirosław Lewicki Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
Baborów

17 WZORY: BRYŁA WZÓR KULA WALEC STOŻEK OBJĘTOŚĆ POLE POWIERZCHNI ZADANIA


Pobierz ppt "TEMAT: „PRZYKŁADY BRYŁ OBROTOWYCH.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google