Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bramki Logiczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bramki Logiczne."— Zapis prezentacji:

1 Bramki Logiczne

2 Spis treści Co to Bramka Logiczna. Rodzaje bramek logicznych.
Gdzie są używane.

3 Rodzaje Bramek Bramka NOT Bramka AND Bramka NAND i NOR Bramka OR
Bramka EXOR (NEQ) Bramka EXNOR Bramka Trójstanowa Powrót

4 Bramka NOT Bramka NOT realizuje operację negacji logicznej: y = a. W technice cyfrowej negację zaznaczamy albo jako NOT a, albo a. Bramka NOT często nazywana jest negatorem lub inwerterem, ponieważ "odwraca" poziom napięcia logicznego z wejścia. Symbol kółeczka na wyjściu lub wejściu oznacza negację sygnału. Powrót

5 Bramka AND Bramka AND realizuje operację koniunkcji logicznej y = ab. W technice cyfrowej koniunkcję oznaczamy jako a AND b lub ab. Bramki logiczne mogą posiadać więcej niż dwa wejścia. Na przykład poniżej przedstawiamy bramkę AND trójwejściową. Bramka realizuje funkcję logiczną y = abc. Powrót

6 Bramka NAND i NOR Zgodnie z prawami De Morgana każdą funkcję logiczną da się sprowadzić do kombinacji negacja/koniunkcja lub negacja/alternatywa. Dlatego przemysł elektroniczny produkuje tzw. bramki uniwersalne NAND = NOT/AND i NOR = NOT/OR, z których da się budować dowolne sieci logiczne. Korzyść jest oczywista - w budowanym urządzeniu stosujemy jeden typ elementów, co obniża koszty produkcji. Na schematach logicznych bramki NAND i NOR mogą posiadać dwa różne symbole Powrót

7 Bramka OR Bramka OR realizuje operację alternatywy logicznej y = a+b. W technice cyfrowej alternatywę oznaczamy jako a OR b lub a+b. Powrót

8 Bramka EXOR Bramka EXOR (ang. EXclusive-OR) realizuje funkcję różnicy symetrycznej: y = a Å b Przy użyciu funkcji XOR dla więcej niż dwóch argumentów wynik jest prawdziwy gdy nieparzysta liczba argumentów jest prawdą. Powrót

9 Bramka EXNOR Bramka EXNOR realizuje funkcję zaprzeczonej różnicy symetrycznej: y = a Å b Bramka ta neguje wynik bramki XOR czyli zwraca fałsz (0), jeśli dokładnie jedno z wejść: A lub B jest prawdą (1), a w przeciwnym wypadku zwraca prawdę. Innymi słowy bramka XNOR dopuszcza pojawienie się dwóch takich samych sygnałów na wejściu. Powrót

10 Bramka trójstanowa Bramka trójstanowa, bramka TS (ang. three-state) - jest to bramka logiczna, która na wyjściu, oprócz dwóch stanów logicznych (0 i 1 logicznej), może przyjmować stan logicznie nieokreślony. Stan ten nazywany jest stanem wysokiej impedancji i oznaczany jest (Z). NAND TS Kiedy wejście S przyjmuje wartość 1 logicznej, bramka NAND TS działa jak zwykła bramka NAND. Natomiast kiedy na wejściu S pojawia się 0 logiczne, na wyjściu bramki jest stan wysokiej impedancji. NOT TS Bramka NOT TS nazywana jest również negatorem trójstanowym. W bramce NOT TS wejście S jest zanegowane, więc pracuje ona tak jak zwykły negator dla S=0. Natomiast dla S=1, na wyjściu negatora trójstanowego jest stan wysokiej impedancji. Powrót

11 Bramka Logiczna Bramka logiczna - element konstrukcyjny maszyn i mechanizmów (dziś zazwyczaj: układ scalony, choć podobne funkcje można zrealizować również za pomocą innych rozwiązań technicznych, np. hydrauliki czy pneumatyki), realizujący fizycznie pewną prostą funkcję logiczną, której argumenty (zmienne logiczne) oraz sama funkcja mogą przybierać jedną z dwóch wartości, np. 0 lub 1 (zob. algebra Boole'a). Powrót

12 Zastosowanie Bramki logiczne są stosowane w wszelkich układach elektrycznych (ale w analogowych także) . Powrót


Pobierz ppt "Bramki Logiczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google