Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 17 stycznia 2008 r. Projekt Stanowiska Rządu ws. kierunków reformy polityki spójności UE Hanna Jahns Hanna Jahns Sekretarz Stanu w Ministerstwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 17 stycznia 2008 r. Projekt Stanowiska Rządu ws. kierunków reformy polityki spójności UE Hanna Jahns Hanna Jahns Sekretarz Stanu w Ministerstwie."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 17 stycznia 2008 r. Projekt Stanowiska Rządu ws. kierunków reformy polityki spójności UE Hanna Jahns Hanna Jahns Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

2 2 Debata nad polityką spójności po 2013 r. Kontekst debaty Kontekst debaty 4 raport kohezyjny konsultacje KE ws. przyszłości polityki regionalnej przegląd budżetu UE i polityk wspólnotowych 2008/2009 przegląd WPR Udział Polski Udział Polski 4 Forum kohezyjne (Bruksela, wrzesień 2007) Nieformalne spotkanie ministrów ds. polityki regionalnej (Portugalia, listopad 2007) Spotkanie krajów UE12 (Cypr, grudzień 2007; Warszawa, styczeń 2008) Dalsze etapy Dalsze etapy dyskusja strategiczna - do 2011 r. dyskusja techniczna negocjacje kształtu regulacyjnego i finansowego polityki po 2013 rola Polskiej Prezydencji w Radzie UE

3 3 Prace nad przygotowaniem projektu stanowiska Rządu ukierunkowanie debaty krajowej ukierunkowanie debaty krajowej spotkania robocze i konsultacje spotkania robocze i konsultacje z przedstawicielami różnorodnych środowisk resorty i samorządy środowisko akademickie i eksperckie partnerzy społeczno-gospodarczy organizacje pozarządowe przygotowanie dokumentu problemowego przygotowanie dokumentu problemowego Polityka spójności po 2013 r. - Pożądane kierunki reformy odzwierciedlenie wyników w stanowisku rządu następne kroki dalsze spotkania robocze i konsultacje bilateralna wymiana poglądów budowa grup interesu ciągła aktualizacja stanowiska Rządu

4 4 Główne postulaty projektu stanowiska Rola polityki spójności w realizacji celów politycznych UE o Rola polityki spójności w realizacji celów politycznych UE oraz jej miejsce wśród innych polityk wspólnotowych

5 5 Główne postulaty projektu stanowiska Główne postulaty projektu stanowiska Rola polityki spójności w realizacji celów politycznych UE (1) 1. Wartość dodana polityki efekty w sferze gospodarczej i społecznej w skali regionów, PC i całej UE zmniejszenie dystansu rozwojowego między słabiej a bardziej rozwiniętymi obszarami UE12 - wkład w konwergencję instytucjonalną kluczowy instrument osiągania celów SL

6 6 2. Kontynuacja polityki ale i potrzeba zmian Cele traktatowe & adaptacja do nowych wyzwań UE (spójność, konkurencyjność, globalizacja) 3. Najpierw dyskusja o celach politycznych 3. Najpierw dyskusja o celach politycznych i priorytetach rozwojowych UE, potem dyskusja o budżecie Silne powiązanie dyskusji nad przeglądem budżetu UE i rewizją polityk wspólnotowych Główne postulaty projektu stanowiska Główne postulaty projektu stanowiska Rola polityki spójności w realizacji celów politycznych UE (2)

7 7 4. Polityka spójności - polityka realizująca główne cele całej Wspólnoty Aktywna postawa UE wobec wyzwań globalnych oraz tzw. podejście zintegrowane do działań prorozwojowych Główne postulaty projektu stanowiska Główne postulaty projektu stanowiska Rola polityki spójności w realizacji celów politycznych UE (3) 5. Wielkość środków umożliwiająca skuteczną realizację nowych zadań (co najmniej na obecnym poziomie)

8 8 Główne postulaty projektu stanowiska Pożądane kierunki reform

9 9 6. koncentracja na ograniczonej liczbie celów koncentracja tematyczna na obszarach pro-rozwojowych 7. powrót polityki spójności do roli promotora zintegrowanego podejścia w realizacji celów rozwojowych UE określenie wzajemnych relacji między politykami UE, w tym instrumentów i zasad ich realizacji zintegrowane podejście wewnątrz polityki spójności 8. dalsze wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i otoczenia regulacyjnego Główne postulaty projektu stanowiska Pożądane kierunki reform Główne postulaty projektu stanowiska Pożądane kierunki reform (2)

10 10 9. wymiar terytorialny TAK … duża wartość dodana przełożenie nowych zapisów traktatowych na architekturę celów całej UE jednolite rozumienie pojęcia spójności terytorialnej, także w kontekście polityki spójności opracowanie wskaźników 10. Nowy model partnerstwa - potrzeba dyskusji o relacjach między wszystkimi aktorami zaangażowanymi w realizację polityki spójności nowi aktorzy rola KE ? rola regionów ? Główne postulaty projektu stanowiska Pożądane kierunki reform Główne postulaty projektu stanowiska Pożądane kierunki reform (2)

11 11 11.zwiększanie efektywności instrumentów realizacji polityki spójności oraz podniesienia jej skuteczności w kontekście osiągania celów Główne postulaty projektu stanowiska Pożądane kierunki reform Główne postulaty projektu stanowiska Pożądane kierunki reform (2) 12. dalszy rozwój współpracy w ramach EWT i Polityki Sąsiedztwa wymiar europejski – wysoka wartość dodana 13.kompleksowe zdefiniowanie wskaźników pomiaru rozwoju - 13.kompleksowe zdefiniowanie wskaźników pomiaru rozwoju - obok aspektu ekonomicznego (PKB) również inne czynniki

12 12 Główne postulaty projektu stanowiska Rola p. spójności w realizacji celów politycznych UE 1. Wartość dodana polityki spójności 2. Kontynuacja polityki spójności ale potrzeba zmian 3. Najpierw cele, potem budżet, nie dyskusja finansowa 4. Ukierunkowanie na wyzywania globalne & cele ogólnoeuropejskie 5. Utrzymanie budżetu polityki Pożądane kierunki reform 6. Silniejsze ukierunkowanie na priorytety pro-rozwojowe 7. Szersze stosowanie zintegrowanego podejścia 8. Dalsze wzmacnianie zdolności instytucjonalnych 9. Spójność terytorialna jako nowy wymiar p. spójności 10. Nowy model partnerstwa 11. Zwiększenie efektywności i skuteczności p. spójności 12. Wzmocnienie roli współpracy terytorialnej 13. Kompleksowe zdefiniowanie wskaźników pomiaru rozwoju

13 13 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Warszawa, 17 stycznia 2008 r. Projekt Stanowiska Rządu ws. kierunków reformy polityki spójności UE Hanna Jahns Hanna Jahns Sekretarz Stanu w Ministerstwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google