Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nauka dla Biznesu – wsparcie innowacji w sektorze rolno-spożywczym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 27 lutego 2007 dr inż. Ewa Bieńkowska-Mochtak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nauka dla Biznesu – wsparcie innowacji w sektorze rolno-spożywczym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 27 lutego 2007 dr inż. Ewa Bieńkowska-Mochtak."— Zapis prezentacji:

1 Nauka dla Biznesu – wsparcie innowacji w sektorze rolno-spożywczym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 27 lutego 2007 dr inż. Ewa Bieńkowska-Mochtak

2 Centrum Organizacji Badań i Szkoleń SGGW jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego działającą na podstawie Zarządzenia nr 32 Rektora SGGW z dnia 30 grudnia 2005 roku.

3 1.Cele integracja środowiska naukowo-badawczego SGGW w procesie świadczenia profesjonalnych usług badawczych, konsultingowych i szkoleniowych służących wzmacnianiu transferu wiedzy i umiejętności do społeczności lokalnych i regionalnych w tym także do przemysłu, a w szczególności:

4 Cele cd. Wspieranie kontaktów między instytucjami i podmiotami związanymi ze zrównoważonym rozwojem środowiska naturalnego i społeczeństwem w celu wymiany wiedzy, Wpieranie większego zaangażowanie pracowników Uczelni w badania i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, w tym w szczególności działania innowacyjne wynikające ze Strategii Lizbońskiej Koordynacja działań SGGW w zakresie prowadzonych w Uczelni studiów podyplomowych i innych związanych z ustawicznym kształceniem (przez całe życie)

5 2. Formy działania Prowadzenie bazy danych ofert zleceniodawców i od społeczności SGGW w zakresie współpracy badawczej, szkoleniowej i analitycznej Wspomaganie organizacji i realizacji badań, analiz i szkoleń uwzględniających zakresy działania jednostek organizacyjnych SGGW W porozumieniu z jednostkami uczelni i innymi zleceniodawcami organizowanie szkoleń łącznie z poszukiwaniem kadry wykładowców i naborem uczestników. Rozwój współpracy z zagranicznymi jednostkami badawczymi i szkoleniowymi

6 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Centrum Organizacji Badań i Szkoleń Ul Nowursynowska 166, 02-787 Warszawa E-mail: cobis@sggw.plcobis@sggw.pl Tel. 022 59 365 94 Faks 022 59 356 91 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY Ewa Bieńkowska-Mochtak Warszawa 27.02.2007 http//www.cobis.sggw.pl


Pobierz ppt "Nauka dla Biznesu – wsparcie innowacji w sektorze rolno-spożywczym Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa, 27 lutego 2007 dr inż. Ewa Bieńkowska-Mochtak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google