Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój sektora prywatnego w Polsce w okresie transformacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój sektora prywatnego w Polsce w okresie transformacji"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój sektora prywatnego w Polsce w okresie transformacji
Instytut Rozwoju Gospodarczego Elżbieta Adamowicz Szkoła Główna Handlowa

2 Schemat prezentacji Zmiany w strukturze podmiotowej gospodarki
Umacnianie sektora prywatnego Wkład do produktu gospodarki Udział w zatrudnieniu Rozwój sektora prywatnego w przemyśle przetwórczym Elastyczność dostosowań zmieniających się warunków działalności gospodarczej

3 Zmiany w strukturze podmiotowej gospodarki po 1991 roku
Sektor publiczny – sektor prywatny państwowe 5 924 państwowe 363 Udział w ogólnej liczbie podmiotów ,332 % 96,68 %

4 Udział sektorów własności w tworzeniu PKB

5 Udział w produkcie gospodarki

6 Udział w zatrudnieniu 2008: przemysł przetwórczy 83,5 %
Gospodarka 73,08 %

7 Rozwój sektora prywatnego w przemyśle przetworczym
Udział w liczbie podmiotów W produkcji sprzedanej przemysłu W zatrudnieniu

8 Wahania PKB w Polsce i UE

9 Koniunktura w przemyśle

10 Zmiany poziomu produkcji

11 Dynamika zmian produkcji

12 Zmiany zamówień

13 Dynamika zmian zatrudnienia

14 Zmiany poziomu zatrudnienia

15 Wzorce sezonowości - produkcja w sektorze prywatnym

16 Wzorce sezonowości - produkcja w sektorze publicznym

17 Reakcje na zmiany warunków działalności gospodarczej
Zamówienia Wyprzedzenie 2 – 4 miesiące Produkcja Wyprzedzenie 2 – 3 m - cy Zatrudnienie

18 Bariery Łatwiejsze dostosowywanie do barier rynkowych
Bariery instytucjonalne Podatki podobnie jak sektor publiczny Niestabilność przepisów prawnych – trudniejsze

19 Bariery działalności gospodarczej: obciążenia podatkowe niestabilność przepisów prawnych

20 Trwałość sektora prywatnego
W latach 1993 – 2008 liczba przedsiębiorstw prywatnych zwiększyła się prawie dwukrotnie. Obecnie jego udział w strukturze podmiotowej gospodarki przekracza 96 procent. Wkład sektora prywatnego w tworzenie wartości dodanej brutto sięga 80 procent. Zatrudnienie w sektorze prywatnym stanowią obecnie prawie 85 procent zatrudnionych w przemyśle przetwórczym. W skali calej gospodarki udział ten nieznacznie przekracza 73 procent.

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rozwój sektora prywatnego w Polsce w okresie transformacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google