Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krzysztof Margol Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krzysztof Margol Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Jak wykorzystać projekt systemowy ops/pcpr w celu osiągnięcia zmiany społecznej
Krzysztof Margol Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 ZMIANA SPOŁECZNA EKONOMIA SPOŁECZNA – DROGA DO ZMIANY SPOŁECZNEJ
ZMIANY SPOŁECZNE SĄ MOŻLIWE ZMIANY SPOŁECZNE SĄ POTRZEBNE ŚWIAT ZMIENIAJĄ LUDZIE Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 ZMIANA SPOŁECZNA KLIMAT I PARTNERSTWO NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ
ZROZUMIENIE ISTOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEZ LOKALNE WŁADZE POWOŁANIE PAERTERSTWA NA RZECZ EKONOMII SPOŁECZNEJ WARUNKI SKUTECZNEGO WPROWADZANIA ZMIANY SPOŁECZNEJ Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 ZMIANA SPOŁECZNA MOTYWACJE PARTNERÓW
MOTYWACJE ODBIORCÓW, UCZESTNIKÓW DZIAŁAŃ MOTYWACJE INSTYTUCJI WSPARCIA WARUNKI SKUTECZNEGO WPROWADZANIA ZMIANY SPOŁECZNEJ Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 ZMIANA SPOŁECZNA ZBUDOWANIE RELACJI, STWORZENIE POWIĄZAŃ
KOORDYNACJA DZIAŁAŃ OPARTA NA ZAUFANIU PARTNERSKIE PODEJMOWANIE DECYZJI WSPÓŁDZIAŁANIE PAŃSTWA I GRUP OBYWATELSKICH SKUTECZNE NWESTOWANIE KAPITAŁU LUDZKIEGO, MATERIALNEGO, FINANSOWEGO OGRANICZENIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I MARGINALIZACJI AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 SPOŁECZNE ZAKORZENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH
ZMIANA SPOŁECZNA SPOŁECZNE ZAKORZENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM POGONI ZA „ZIELONYMI PASTWISKAMI” WZMOCNIANIE WIĘZI SPOŁECZNYCH WZMACNIANIE POCZUCIA WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 ZBUDOWANIE ŁĄCZNIKA DLA ŚWIATA BIEDNYCH I BOGATYCH
ZMIANA SPOŁECZNA ZBUDOWANIE ŁĄCZNIKA DLA ŚWIATA BIEDNYCH I BOGATYCH ZMNIEJSZENIE RÓŻNIC W ZAKRESIE: DOCHODÓW, BOGACTWA PARTYCYPACJA MIESZKAŃCÓW W ROZWOJU SPOŁECZNYM I GOSPODARCZYM KORZYSTANIE Z OSIĄGNIĘĆ CYWILIZACYJNYCH Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 POŁACZENIE GOSPODAROWANIA Z BUDOWANIEM WIĘZI SPOŁECZNYCH
ZMIANA SPOŁECZNA POŁACZENIE GOSPODAROWANIA Z BUDOWANIEM WIĘZI SPOŁECZNYCH WZMOCNIENIE BEZPIECZEŃSTWA EKONOMICZNEGO I SOCJALNEGO KLIMAT ZAUFANIA WZROST POZIOMU ZATRUDNIENIA UMOCNIENIE LOKALNEJ I GRUPOWEJ TOŻSAMOŚCI Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD
„UWIERZ W SIEBIE” – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA PODOPIECZNYCH JEDNOSTEK POMOCY SPOŁECZNEJ Priorytet VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD
LIDER: GOPS IŁOWO - OSADA PARTNERZY: ● NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA ● POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIAŁDOWIE ● GOPS W PŁOŚNICY ● GOPS W RYBNIE ● PCPR W DZIAŁDOWIE BENEFICJENCI 141 OSÓB BEZROBOTNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ I BĘDĄCYCH W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 46 OSÓB BĘDZIE OBJĘTYCH PROGRAMEM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 90 % - KOBIETY 30% - MŁODE SAMOTNE MATKI Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD
DZIAŁANIA AKTYWNA INTEGRACJA PRACA SOCJALNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE PROMOCJA PROJEKTU Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD
AKTYWNA INTEGRACJA BADANIA PSYCHOMETRYCZNE WYWIAD Z DORADCĄ ZAWODOWYM – DIAGNOZA POSIADANYCH CECH OSOBOWOŚCIOWYCH I PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH KONTRAKTY SOCJALNE – 95 OSÓB (SZKOLENIA, WSPARCIE ZAWODOWE, DORADZTWO, IPD) SZKOLENIA AKTYWIZACYJNE I ZAWODOWE PROGRAMY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD
PRACA SOCJALNA PRACA I WYNAGRODZENIE DOTYCHCZASOWYCH PRACOWNIKÓW GOPS – WKŁADA WŁASNY ZATRUDNIENIE NOWYCH PRACOWNIKÓW GOPS – PRACA SOCJALNA W REJONACH, AKTYWNA INTEGRACJA WDRAŻANIE I EWALUACJA IPD Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD
REZULTATY BEZPOŚREDNIE LICZBA BO-OBJETYCH KONTRAKTAMI SOCJALNYMI– 95 LICZBA BO OBJĘTYCH PAL-46 LICZBA GODZIN SZKOLEŃ AKTYWIZACYJNYCH – 322 LICZBA BO – ZMIANA, UZUPELNIEN IE KWALIFIKACJI – 60 NOWE MIEJSCA PRACY – 3 LICZBA UKOŃCZONYCH SZKOLEŃ ZAWODOWYCH -120 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 EKONOMIA SPOŁECZNA - PRZYKŁAD
REZULTATY DŁUGOOKRESOWE NOWE ORGANIZACJE – PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE WIOSKI TEMATYCZNE ZMIANAMENTALNOŚCI PODOPIECZNYCH OPS/PCPR : OD BIERNOŚCI DO PODEJMOWANIA INICJATYW BUDOWANIE TRWAŁYCH MECHANIZMÓW ROZWOJU Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Dziękuję za uwagę EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Krzysztof Margol Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google