Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DISTANCE LEARNING CZYLI NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DISTANCE LEARNING CZYLI NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ"— Zapis prezentacji:

1 DISTANCE LEARNING CZYLI NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

2 Co to jest e-learning? E-learning jest to technika szkolenia, która wykorzystuje wszelkie dostępne media elektroniczne tj: Internet Intranet (sieć lokalna) extranet (wirtualna sieć) przekazy satelitarne taśmy audio/video telewizję interaktywną CD-ROMy.

3 E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą jest komputer, dlatego tę formę nauki nazywamy "distance learning" czyli kształcenie na odległość, w którym brak jest fizycznego kontaktu z nauczycielem.

4 POCZĄTKI NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ.
Pierwsze korespondencyjne kursy miały miejsce w Stanach Zjednoczonych już w XVII w. Druga fala związana była z rozwojem telewizji i powstaniem różnego rodzaju audycji o charakterze edukacyjnym. Kolejny przełom dokonał się w latach osiemdziesiątych, kiedy to dokonywano pierwszych, jeszcze nieśmiałych prób związanych z pojawieniem się Internetu. Polegały one m.in. na poszukiwaniu najskuteczniejszych metod nauczania na odległość.

5 PRZYCZYNY ROZWOJU E-LEARNINGU
Stale rosnąca populacja studentów jako wynik zmian demograficznych oraz zapotrzebowania na zdobywanie wyższego wykształcenia. Potrzeba bardziej efektywnego systemu kształcenia przygotowującego studentów do konkurowania w gospodarce opartej na wiedzy.

6 Modele nauczania na odległość.
Nauczanie synchroniczne Nauczanie asynchroniczne

7 Dwa modele nauczania na odległość
Synchroniczny czyli udział w wirtualnych zajęciach prowadzonych przez nauczyciela z grupą studentów, z wykorzystaniem łączności internetowej w tym samym czasie. Asynchroniczny czyli samodzielne studia w oparciu o elektronicznie opracowane materiały edukacyjne, wykorzystywane w dowolnym czasie

8 Narzędzia dla danego typu.
Model synchroniczny Telewizja transmituje wykłady Telewizja satelitarna pozwala na transmisję wykładów do kilku kontynentów Videokonferencja jako narzędzie edukacji jest podstawą modelu synchronicznego Wady: duże koszty instalacji i utrzymania

9 Narzędzia dla danego typu.
Model asynchroniczny Komputer można użyć do: pisania, rysowania, zapamiętywania, do drukowania tekstów i rysunków, czytania, słuchania i oglądania, liczenia, symulacji, projektowania, łączenia z siecią Internetu i z całym światem, wysyłania i odbioru informacji pocztą . Komputer niezastąpione narzędzie edukacji

10 Narzędzia dla danego typu.
Internet pozwala na transmisję informacji z miejsca do wielu miejsc Portal edukacyjny udostępnia studentom ogromne zasoby wiedzy i informacji Internet pozwala na interaktywną pracę wykładowca – studenci Internet pozwala na prowadzenie na odległość eksperymentu

11 Narzędzia dla danego typu.
Dyski CD i DVD mają ogromną pojemność pamięci Na dyskach można umieścić: podręczniki elektroniczne, sekwencje filmowe nagrań wykładów,, archiwa publikacji, zdjęcia fotograficzne, itp., programy komputerowe, Przygotowanie materiałów jest kosztowne, Powielanie jest bardzo tanie.

12 E-learning w Polsce. W Polsce nauczanie na odległość ma już ponad 200 letnią tradycję. W 1776 roku Uniwersytet Krakowski podejmował pierwsze próby prowadzenia wykładów dla osob spoza uczelni metodami nauczania korespondencyjnego. W 1779 roku uruchomiono w Warszawie wykłady z fizyki dla zainteresowanych osób spoza uczelni. W latach funkcjonowała w Polsce Politechnika Telewizyjna, która wykorzystywała w procesie edukacji metody nauczania na odległość. Obecnie większość polskich uczelni prowadzi nauczanie on-line.

13 Popularność-learningu.
Już ponad 10 milionów osób studiuje przez internet, głównie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, USA, Australii i Nowej Zelandii. Również Polacy zaczynają się przekonywać do tej formy edukacji – kształcenie za pośrednictwem Internetu oferuje już kilkadziesiąt szkoł średnich i wyższych.

14 Zalety e-learningu Oszczędność pieniędzy.
Eliminacja kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń w sposób tradycyjny, tym samym znikają z budżetu takie pozycje jak: honorarium trenera, wynajem ośrodka szkoleniowego, transport, zakwaterowanie. Oszczędność czasu. Słuchacze szkolą się w czasie, który jest dla nich najwygodniejszy. Nie tracą czasu na dojazdy na szkolenia. Nie muszą też odrywać się od swoich codziennych

15 Zalety e-learningu Monitoring wyników nauczania.
Wykładowcy mogą w łatwy sposób monitorować postępy w nauce swoich słuchaczy. Dzięki testom weryfikującym, możliwe jest sprawdzenie stopnia przyswojonej wiedzy. Dowolna liczba osób szkolonych. Nie ma żadnych ograniczeń ilości osób, które mogą korzystać ze szkoleń przez internet. Stałe doskonalenie programu szkoleniowego. Każdy program szkoleniowy może być modyfikowany wraz z rozwojem potrzeb słuchaczy i wymaganiami stawianymi przez rynek. Szkolenia są coraz lepsze i bardziej efektywne, gdyż uwzględniane są sugestie i uwagi poprzednich uczestników szkoleń i kursów.

16 Zalety e-learningu Nieograniczony dostęp do wiedzy.
Słuchacz zawsze w dogodnym dla siebie czasie może powrócić do informacji zawartych w szkoleniach internetowych. Sprzyjajaca forma kształcenia dla osób niepełnosprawnych, którzy maja problem z dojazdem do miejsca kształcenia.

17 Wady e-learningu Duże koszty przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych Aspekt techniczny-wymaga szybkich łączy o dużej przepustowości. Samodyscyplina. Brak werbalnego kontaktu z nauczycielem.

18 Podsumowanie Uczenie się na odległość polega przede wszystkim na samokształceniu z elementami samokontroli. Rolą nauczyciela - opiekuna nie jest wyłącznie egzekwowanie wiedzy uczącego się ale również pomoc w opanowaniu materiału.


Pobierz ppt "DISTANCE LEARNING CZYLI NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google