Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN, URZĄDZEŃ I BUDYNKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN, URZĄDZEŃ I BUDYNKÓW"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN, URZĄDZEŃ I BUDYNKÓW
Kampania na rzecz zdrowych miejsc pracy prowadzona w latach Miejsce, data

2 Bezpieczna eksploatacja:
pomaga w utrzymaniu bezpiecznych i wydajnych miejsc pracy dotyczy każdego miejsca pracy, we wszystkich sektorach przemysłu dotyczy wszystkich pracowników, na każdym szczeblu

3 Elementem bezpiecznej eksploatacji jest konserwacja
Elementem bezpiecznej eksploatacji jest konserwacja. Konserwacja obejmuje m.in. kontrolę sprzętu czy obiektu oraz ich serwis, naprawę lub wymianę. Do konserwacji zaliczamy: działania mające na celu usunięcie usterki (konserwacja naprawcza) działania stosowane w celu zachowania funkcjonalności i zapobiegania awariom (konserwacja prewencyjna)

4 Konserwację łatwo zaniedbać, ale bez jej regularnego wykonywania może dojść do:
wypadków ze wszystkimi ich konsekwencjami narażenia na działanie substancji niebezpiecznych chorób zawodowych

5 ! jest związanych z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
UWAGA: konserwacja może też stanowić ryzyko samo w sobie. W krajach Unii Europejskiej 10-15% wszystkich wypadków śmiertelnych 15-20% wszystkich wypadków ! jest związanych z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

6 Pracownicy zajmujący się konserwacją są o wiele bardziej narażeni na zagrożenia, w tym m.in. na szkodliwe czynniki: fizyczne, tj. hałas, wibracje, wysokie i niskie temperatury substancje niebezpieczne (np. azbest) biologiczne (np. bakterie) Psychospołeczne (np. stres)

7 Ważne jest więc, aby konserwacja i pozostałe procesy eksploatacji miejsca pracy były prowadzane we właściwy sposób. Dla przedsiębiorstw i organizacji europejskich: istotna jest dyrektywa Rady UE 89/391, tzw. „dyrektywa ramowa” bezpieczna konserwacja jest jednym z najważniejszych obowiązków prawnych moralna odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników koszt ekonomiczny związany z niewłaściwą eksploatacją, obciążający pracowników, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w szerokim znaczeniu. Ważna jest także:

8 Szczegółowy zakres eksploatacji (w tym konserwacji) rożni się w zależności od sektora przemysłu. Ale w każdym przypadku powinien obejmować: wcześniejsze planowanie zorganizowane podejście oparte na ocenie ryzyka wyraźny podział ról i obowiązków jasne wskazówki jak ma być przeprowadzona odpowiednie szkolenia i sprzęt regularne kontrole w celu zapewnienia, że wszystko przebiega prawidłowo

9 Pięć podstawowych zasad bezpiecznej konserwacji:
Numer 1: planowanie: gromadzenie informacji upewnienie się, że pracownicy przeprowadzający konserwację posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania tej pracy wyraźne wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za pracę ocena zagrożeń towarzyszących pracy

10 Pięć podstawowych zasad bezpiecznej konserwacji:
Numer 2. Zabezpieczenie miejsca w którym odbywa się konserwacja przez: wyłączenie prądu zabezpieczenie urządzeń zabezpieczenie miejsca przed dostępem osób niepowołanych

11 Pięć podstawowych zasad bezpiecznej konserwacji:
Numer 3. Stosowanie odpowiedniego sprzętu, w tym środków ochrony indywidualnej.

12 Pięć podstawowych zasad bezpiecznej konserwacji:
Numer 4. Wykonywanie zadań w sposób planowy, bez improwizacji i oszczędzania czasu kosztem jakości wykonanej pracy.

13 Pięć podstawowych zasad bezpiecznej konserwacji:
Numer 5. Przeprowadzenie końcowej kontroli – szczególnie ważne jest upewnienie się przed wznowieniem pracy, że miejsce pracy jest bezpieczne.

14 Celem europejskiej kampanii na rzecz zdrowych miejsc pracy na lata jest podniesienie wiedzy na temat: znaczenia procesów związanych z bezpieczną eksploatacją zagrożeń powstających w wyniku niewłaściwego przeprowadzania tego procesu

15 Ogólne kalendarium kampanii:
Rozpoczęcie kampanii 28 kwietnia 2010 r. w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: październik 2010 r. i październik 2011 r. Konkurs Nagroda za Dobrą Praktykę: rozpoczęcie: 28 kwietnia 2011 r./zakończenie: wrzesień 2010r. Ceremonia zamknięcia kampanii: listopad 2011 r.

16 Kto może wziąć udział? Kampania jest otwarta dla wszystkich :
specjalistów BHP, pracodawców z sektora publicznego i prywatnego (w tym szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw) kierowników, osób nadzorujących pracę, pracowników związków zawodowych

17 Ty też możesz wziąć udział w kampanii:
rozpowszechniając informacje i materiały na temat kampanii w swojej organizacji i wśród współpracowników angażując się w działalność kampanii i biorąc udział w wydarzeniach, np. w Konkursie Dobrych Praktyk, promujących innowacyjne podejście do bezpiecznej eksploatacji organizując własne działania, np. sesje szkoleniowe, konferencje, konkursy i quizy, plany zawierające sugestie, kampanie reklamowe

18 Organizacje biorące aktywny udział w kampanii otrzymają świadectwo uczestnictwa.
Organizacje i firmy działające na polu międzynarodowym mogą zostać partnerami kampanii zyskując : dodatkową rozpoznawalność (loga i dane kontaktowe partnerów zostaną zamieszczone na stronie kampanii) materiały informacyjne i promocyjne dotyczące wydarzeń organizowanych w związku z kampanią.

19 Agencja udostępnia wiele zasobów w celu wspierania kampanii:
przewodnik po kampanii i biuletyny informacyjne z serii „Fakty” opisy dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej eksploatacji prezentacje i animowane wideoklipy informacje na temat wydarzeń związanych z kampanią. we wszystkich 22 językach urzędowych UE

20 Aby dowiedzieć się więcej na temat wydarzeń związanych z kampanią, odbywających się w twoim kraju:
odwiedź witrynę kampanii: skontaktuj się z Krajowym Punktem Centralnym: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, Polska Tel Fax:

21 Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy
Europejska kampania informacyjna na rzecz bezpieczeństwa eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI MASZYN, URZĄDZEŃ I BUDYNKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google