Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ALKOHOL ETYLOWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ALKOHOL ETYLOWY."— Zapis prezentacji:

1 ALKOHOL ETYLOWY

2 DEFINICJA ALKOHOLU I ZNACZENIE NAZWY
Alkohole są związkami organicznymi, w których cząsteczkach występuje przynajmniej jedna grupa -OH, nazywana grupą wodorotlenową lub grupą hydroksylową. Zatem najbardziej ogólnym wzorem alkoholi będzie R-OH. Słowo alkohol (podobnie brzmiące w wielu językach) pochodzi prawdopodobnie od słów arabskich al-ghul, co oznacza "zły duch".

3 Etanol (alkohol etylowy) - to najpopularniejszy z alkoholi, ponieważ wielkie jego ilości zużywa przemysł spożywczy do produkcji napojów alkoholowych.

4 Etanol towarzyszy człowiekowi od zamierzchłych czasów
Etanol towarzyszy człowiekowi od zamierzchłych czasów. Pierwsze napoje alkoholowe powstały w sposób przypadkowy w wyniku fermentacji owoców lub ziaren zbóż. Czysty alkohol zawierający niewiele wody (spirytus) otrzymuje się w wyniku destylacji, wykorzystując różnicę w temperaturze wrzenia między etanolem a wodą. Trudno ustalić, kto pierwszy otrzymał destylowany alkohol. Być może, dokonali tego kapłani w starożytnym Egipcie. Natomiast na większą skalę czysty etanol zaczęto uzyskiwać w Europie w VIII wieku n.e. z żyta, a w XVIII wieku z ziemniaków. Etanol jest bezbarwną cieczą, lżejszą od wody i mieszającą się z nią w dowolnym stosunku. Ma podobny zapach i smak do metanolu, co bywa przyczyną tragicznych pomyłek. Choć alkohol etylowy jest niewątpliwie trucizną, to jego toksyczność okazała się zdecydowanie mniejsza od toksyczności metanolu.

5 Alkohol wśród młodzieży dawniej, a dziś
Dostępne dane wskazują, że liczba uzależnień w tej grupie wzrośnie. Proces choroby będzie wśród nich przebiegał bardzo szybko, a więc i bardzo gwałtownie. Leczenie natomiast stanie się niezwykle trudne. Te dzieci nie będą mogły znaleźć wsparcia w doświadczeniach życiowych nie tylko człowieka dorosłego, ale nawet nastolatka. Do lat osiemdziesiątych stosunkowo niewiele dzieci przed jedenastym rokiem życia piło alkohol regularnie. Jednak z obserwacji znanych przypadków wynika, że alkohol skutecznie torpeduje proces dojrzewania. Jeśli nawet dziecko nie popadnie w alkoholizm, nie będzie rozwijać się normalnie. Wkraczając w wiek młodzieńczy, zwiększa spożycie alkoholu do niebezpiecznego poziomu, ponadto używa innych narkotyków, często się od nich uzależniając. Typowe są zachowania dewiacyjne czy wprost kryminalne, a funkcjonowanie w środowisku szkolnym i domowym pozostawia wiele do życzenia. Jeśli przeżyje wiek dojrzewania- a wielu się to udaje - nie będzie prowadzić normalnego, dorosłego życia; zostanie drobnym przestępcą, człowiekiem niezdolnym do przyjęcia odpowiedzialności za swoje zachowania. Często korzysta z pomocy społecznej, przebywa na zamkniętych oddziałach szpitali i w więzieniach. Mieszka na ulicy jako jedno ze stale rosnącej rzeszy bezdomnych lub żyje całkowicie na koszt rodziców. Mówiąc oględnie, regularne spożywanie alkoholu przez dzieci nie przynosi "zachęcających" rezultatów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat eksperymenty z alkoholem zdarzają się w coraz to młodszych grupach wiekowych. Dzisiaj są one udziałem jednej trzeciej uczniów szóstej klasy. Czy tak wczesne używanie alkoholu może prowadzić do wcześniejszego ukształtowania nawyku regularnego spożycia? Zapewne tak. Być może więc, po raz pierwszy w naszej historii, znaczna liczba dzieci będzie używać substancji chemicznej mogącej zahamować procesy dojrzewania przed ich faktycznym rozpoczęciem. Konsekwencje, jakie poniesie młodzież, jej rodziny i całe społeczeństwo mogą być przytłaczające.

6 Alkohol w organizmie Alkohol etylowy przenika do płynów i soków tkankowych człowieka. Nie ulegając trawieniu dostaje się do krwi przez błonę śluzową żołądka i jelit. Wraz z krwią jest roznoszony po całym organiźmie, do wszystkich jego tkanek. Destrukcyjne działanie alkoholu dotyka wszystkich układów i czynności organizmu. Zmniejsza siłę obronną organizmu przy wszelkich stanach zapalnych i gorączce oraz obniża sprawność fizyczną i umysłową. Wpływa hamująco na rozwój młodego organizmu i degeneruje go. Pity systematycznie i w dużych ilościach nieodwołalnie uszkadza wątrobę i inne narządy, wywołuje choroby układu nerwowego i często prowadzi do zgonu. Alkohol powoduje psychodegenerację społeczeństwa, sprzyja wulgarności, znieczulicy społecznej i obniżeniu kultury współżycia. Alkohol zabija więcej ludzi niż wszystkie inne narkotyki (wyłączając nikotynę) razem wzięte. Wśród środków odurzających to nasz największy zabójca. Według dr Davida E.Smitha, eksperta w dziedzinie uzależnień od środków odurzających, ponad sto tysięcy ludzi umiera rocznie w Stanach Zjednoczonych z powodów związanych ze spożyciem alkoholu. Wśród uczniów kończących szkoły średnie alkohol pije 64 procent, a 21 procent używa nielegalnych narkotyków. Alkohol ma więc miażdżącą przewagę. Statystyka ta jednak nie ujawnia, że większość objętych nią dzieci należy jednocześnie do obu grup. Ponieważ alkohol jest akceptowaną stroną społecznego życia Ameryki, po niego nastolatki sięgają najpierw. Otaczające alkohol powszechne przyzwolenie oraz łatwa dostępność czynią zeń nie tylko największego zabójcę młodzieży, ale także przewodnika wiodącego do innych narkotyków. Jako środek spowalniający funkcję centralnego układu nerwowego, alkohol odblokowuje zahamowania w korze mózgowej i wywołuje stan euforii.

7 Działanie na mózg Wpływając na procesy zachodzące w mózgu, powoduje zmiany myśli, uczuć i zachowań. Żaden środek odurzający, powodujący zmiany w mózgu, nie może być uważany za bezpieczny dla dzieci, u których wciąż dojrzewają funkcje intelektualne i emocjonalne. Ponadto, niszczy komórki. Większość ludzi wie, że alkohol może być przyczyną wad wrodzonych oraz raka piersi i uszkodzeń wątroby. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że niszczy on także, inne ważne organy, w tym także mózg, co można stwierdzić podczas sekcji. Nawet heroina, narkotyk najczęściej piętnowany, nie jest tak zabójcza. Dziesięcio- , jedenasto- i dwunastoletnie dzieci, których coraz więcej zaczyna pić alkohol, wciąż jeszcze rosną. Rozwijają się ich ciała, mózg i organy wewnętrzne. Można tylko spekulować na temat szkód powodowanych w organiźmie, któremu daleko jeszcze do dojrzałości, przez niszczący komórki narkotyk.

8 Dlaczego sięgamy po alkohol?
Puszka piwa (330 gramów), lampka wina (125 gramów) i kieliszek wódki (20 gramów) zawierają tę samą ilość alkoholu. Jak wiadomo, nastolatki raczej nie wykazują skłonności do umiaru. We wczesnym okresie eksperymentowania często piją po to, by się upić, przestając dopiero wówczas, gdy już dalej pić nie są w stanie. Jedenastoletnie dzieci potrafią błyskawicznie rozprawić się z sześcioma piwami, a wielu dorosłych nie widzi w tym nic nadzwyczajnego. Nie rozumieją, że taka ilość piwa ma dokładnie taki sam skutek jak trzy podwójne martini. Pijące alkohol nastolatki łatwiej popadają w alkoholizm niż dorośli. W zasadzie, uzależnienie następuje tym łatwiej, im młodszy jest pijący. Wiadomo również, że u nastolatków do uzależnienia dochodzi znacznie szybciej. Dorosły osiąga późne stadia uzależnienia w okresie pięciu do dziesięciu lat; nastolatek może osiągnąć ten sam stan w czasie od sześciu miesięcy do trzech lat. Kuracja nastolatka jest z wielu powodów znacznie trudniejsza niż leczenie dorosłego; wśród wielu innych problemów nie najmniejszym jest to, że nastolatek nie ma doświadczeń dojrzałego życia, które stanowiłyby dla niego oparcie w procesie wychodzenia z nałogu.

9 Efekty działania alkoholu:
Piwo Wino Wódka Mg/100ml Efekty 1 kufel 2 lampki 2 kieliszki 30 Dobry nastrój 1,5 kufla 3 lampki 3 kieliszki 50 Rozluźnienie 2,5 kufla 5 lampek 5 kieliszki 80 Niezręczność 3 kufle 1 butelka 6 kieliszki 100 Chwiejny krok 5 kufli 1 litr 10 kieliszki 150 Trudności z mowieniem 6 kufli 2 butelki ½ butelki 200 Senność i upojenie 9 kufli 3 butelki ¾ butelki 300 Otępienie pijackie 10 kufli 4 butelki 400 Skrajne upojenie

10 Każda ilość spożytego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Jest to szczególnie groźne dla kierującego pojazdem. Picie alkoholu przez kierowcę uniemożliwia bezpieczną jazdę samochodem. Prowadzenie pojazdu wymaga przede wszystkim świetnej koordynacji wzrokowo-ruchowej, ponieważ 90% informacji docierających do kierowcy to informacje wzrokowe. Te alkohol zaburza najszybciej! Alkohol: pogarsza koordynacje ruchów - trudności w wykonywaniu dwóch i więcej czynności jednocześnie, zmniejsza szybkość reakcji - wydłuża się czas reakcji (np. hamowania) w przypadku dostrzeżenia niebezpieczeństwa, ogranicza pole widzenia - zawęża normalne pole widzenia - od kąta 180º do bardzo wąskiego, przez co można nie zauważyć pojazdu nadjeżdżającego z bocznej drogi, powoduje błędną ocenę odległości i szybkości - samochód, pas jezdni lub drzewo mogą wydawać się dużo dalej niż są w rzeczywistości. powoduje pogorszenie wzroku - problem z dostrzeżeniem szczegółów, świateł, znaków, pieszych i innych przeszkód, Każda ilość spożytego alkoholu wpływa na funkcjonowanie organizmu człowieka. Jest to szczególnie groźne dla kierującego pojazdem.

11 ALKOHOL W EUROPIE Europa jest światowym liderem, jeśli chodzi o spożycie alkoholu. Powszechne nadużywanie alkoholu walnie przyczynia się do pojawienia się w państwach UE aż 60 różnych chorób i stanów zagrożenia, włączając w to choroby psychiczne, kardiologiczne, raka. Ponad 100 tys. Europejczyków umiera co roku z powodu nadużywania alkoholu. Szacuje się, że wszystkie skutki pijaństwa narażają Unię na straty rzędu 125 mld euro rocznie. Według danych firmy International Wine and Spirits, w 2006 roku Europejczycy wypili 79 miliardów litrów alkoholu, czyli 101,25 litra na osobę. Mieszkańcy USA w porównywalnym okresie spożyli 98,7 litrów trunków na osobę, podczas gdy w krajach Azji i Pacyfiku wskaźnik ten wyniósł zaledwie 22,1.

12 ALKOHOL W POLSCE Statystyczny Polak wypija rocznie 8 litrów wódki. Podczas gdy w większości krajów europejskich ta średnia to ok. 5 litrów. Polska jest też największym wytwórcą wódki w UE. Wartość produkcji polskiej branży spirytusowej to 3,4 mld euro Rocznie z ze 136 polskich gorzelni wyjeżdża 3,2 mln hektolitrów mocnych alkoholi - ok. 85 proc. to wódki. Polacy piją co prawda wyjątkowo dużo wódki na tle innych narodów Europy, ale i tak częściej wybieramy piwo. W latach 70. ub. wieku w Polsce wypijano "morze wódki", to była główna rozrywka. Natomiast na przestrzeni lat to się zupełnie zmieniło. Teraz połowa spożycia to piwo, a jedna trzecia mocne alkohole - mówi Leszek Wiwała - prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

13 Polska wódka smakuje nie tylko nam, bo co roku eksportujemy jej ok 400 tys. hektolitrów. Najwięcej do państw Europy Zachodniej, USA i Meksyku 

14 Sprawdź co zapamiętałeś:
Co w języku arabskim oznacza „al-ghul”? Z czego Europejczycy w VIII w. uzyskiwali czysty etanol? Dlaczego ludzie sięgają po alkohol? Jaki kontynent jest światowym liderem w spożyciu alkoholu? Po alkohol w jakiej postaci częściej sięga przeciętny Polak?

15 Projekt przygotowali: Jakub Piekut i Łukasz Biernacki z klasy 3c


Pobierz ppt "ALKOHOL ETYLOWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google