Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MŁODZI 2011 MŁODZI KRAKOWIANIE. Wymiana pokoleń – czas na młodych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MŁODZI 2011 MŁODZI KRAKOWIANIE. Wymiana pokoleń – czas na młodych."— Zapis prezentacji:

1 MŁODZI 2011 MŁODZI KRAKOWIANIE

2 Wymiana pokoleń – czas na młodych

3 Bardzo ważną rolę w wymianie pokoleń odgrywają socjologiczne teorie i hipotezy; spostrzeżenia obserwatorów i analityków życia społecznego, publicystów,literatów oraz zwykłych ludzi, którzy twierdzą, że świat trwa w zastygłej formie nie rozwija się bo nie ma wymiany pokoleń. Zmiany historyczne generują taki moment, w którym młodzi ludzie odgrywają dużą rolę, gdyż posiadają potencjał innowacyjności, dzięki któremu są w stanie sprostać nowym wyzwaniom świata, w którym przyszło im żyć. Są bardziej otwarci, krytyczni wobec świata, mają więcej energii, formułują bardziej dalekosiężne plany oraz cele życiowe. O potencjale młodego pokolenia decydują nie tylko cechy młodości, ale również postawy i predyspozycje nabyte w młodym wieku, pod wpływem jakiś szczególnych warunków historycznych.

4 Wymiana pokoleń – czas na młodych Z pewnością pokoleniem, które wywarło decydującą zmianę w polskim społeczeństwie było pokolenie Solidarności. Transformacja naszego kraju, to początek lat 80-tych skończywszy na latach 90- tych. wcześni działacze bazująca na ludziach wychowanych w latach PRL-u. Dzisiejsi 50 paro letni ludzie zmieniali obecną rzeczywistość i będąc w wieku 30- stu lat budowali demokrację w Polsce oraz gospodarkę wolnorynkową. Kryzys, który następuje w obecnych czasach może wskazywać na wyczerpywanie się zasobów pokolenia Solidarności, widać teraz wyraźnie konflikt tegoż pokolenia z młodzieżą dorastającą w nowej Polsce, której dążenia wykraczają poza rzeczywistość zastaną a ich możliwości przekraczają obecny potencjał średniego pokolenia.

5 Wymiana pokoleń – czas na młodych

6 Bez wątpienia pokoleniem, które mocno wpisało się w przemiany zachodzące w naszym kraju w czasach transformacji ustrojowej (lata 90. XX wieku) było pokolenie Solidarności. Potencjał i siła napędowa ówczesnych trzydziestolatków stanowiła niezbędny motor do zmian na gruncie edukacji, aspiracji życiowych, rozwoju kariery oraz zmian na scenie politycznej – budowaniu demokracji i nowej wolnorynkowej gospodarki. Obecnie zauważa się postępujący konflikt pomiędzy pokoleniem Solidarności, a pokoleniem młodzieży dorastającej w nowej Polsce, której dążenia wykraczają poza rzeczywistość zastaną, a ich możliwości przekraczają obecny potencjał średniego pokolenia. Siła i przebicie pokolenia Solidarności słabnie i staje się niewystarczająca w obecnie szybko zmieniającym się świecie pełnym nowych i jakże odmiennych wyzwań niż te, z którymi musiało zmierzyć się pokolenie transformacji. Nowe pokolenie to pokolenie szybkiej wymiany informacji i kultury w skali globalnej. To otwarcie się na nowe wyzwania, inwestowanie we własny rozwój, ambitne plany związane z przyszłą karierą i zawodem. Ale z drugiej strony to również osłabnięcie więzi pomiędzy rodziną, szybkie tempo życia, walka o bycie najlepszym tu i teraz by nie wypaść z obiegu.

7 Wymiana pokoleń – czas na młodych Czy obecne pokolenie udźwignie być może dalsze zmiany ustrojowe i cywilizacyjne w naszym kraju? Czy dzieci pokolenia Solidarności, przejęły po rodzicach zdolności adaptacyjne i gotowość do kontynuowania zmian ? Czy te dzieci nazwane pokoleniem nadziei i szansy będą w stanie to zmienić i wykorzystać? Młode pokolenie w naszej rzeczywistości wyrosło na makro i mikroświecie tworzonym przez dzisiejszych 50-latków czy obecna młodzież ma na tyle innowacyjności i chęci by to kontynuować?

8 Jacy są młodzi ludzie? Na co stawiają młodzi Krakowianie? Rozwój edukacyjny Rozwój edukacyjny Kursy, szkolenia, języki Kursy, szkolenia, języki Zajęcia poza lekcyjne Zajęcia poza lekcyjne Kariera Kariera Oczekiwania młodych ludzi: Poważnej i dobrze płatnej pracy Poważnej i dobrze płatnej pracy Umów na czas nieokreślony Umów na czas nieokreślony Statusu niematerialnego – pomocy miasta dla rodzin Statusu niematerialnego – pomocy miasta dla rodzin Dobra materialne – samochód, mieszkanie Dobra materialne – samochód, mieszkanie Możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta Możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta Możliwość realizowania swoich idei i pomysłów, których uczono młodych ludzi na ich uczelniach Możliwość realizowania swoich idei i pomysłów, których uczono młodych ludzi na ich uczelniach

9 Jacy są młodzi ludzie? To co zaburza spełnienie tych podstawowych potrzeb to między innymi: Kryzys Kryzys Brak budownictwa tanich mieszkań Brak budownictwa tanich mieszkań Zła polityka Zła polityka Brak inteligentnej polityki prorodzinnej w mieście Brak inteligentnej polityki prorodzinnej w mieście Problem współczesnego młodego pokolenia w Krakowie: Brak autorytetów Brak autorytetów Brak wzorców moralnych Brak wzorców moralnych Brak rodziny jako podstawowej jednostki wychowawczej Brak rodziny jako podstawowej jednostki wychowawczej

10 Demografia

11 Demografia Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2010 roku Stan ludności i dynamika przyrostu: Miniony 2010 rok był trzecim z kolei, w którym odnotowano dodatni przyrost rzeczywisty ludności. W końcu 2010 r. ludność Polski liczyła ok. 38200 tys. osób, tj. o 33 tys. więcej niż przed rokiem. Rośnie także tempo przyrostu ludności, w 2010 r. wyniosło 0,09%, natomiast w 2007 r. - minus 0.03%. W latach 1997-2007 rejestrowano ubytek liczby ludności Polski, która zmniejszyła się wówczas o prawie 179 tys. osób. Bezpośrednią przyczyna był notowany w latach 1984-2003 spadek liczby urodzeń przy prawie nieistotnych zmianach w liczbie zgonów oraz ujemnym saldzie migracji zagranicznych.

12 Demografia Podobne zmiany demograficzne zauważalne są wśród mieszkańców Krakowa, gdzie rok 2010 był również trzecim z kolei, w którym odnotowano dodatni przyrost naturalny. RUCH NATURALNY I MIGRACYJNY W KRAKOWIE 200820092010 Urodzenia 7 537 7 889 7 748 Zgony 7 116 7 198 7 081 Przyrost naturalny 421691767 Zameldowanie 6 070 6 852 7 355 Wymeldowanie 6 132 6 440 7 939 Saldo migracji ogółem - 62 412416

13 Demografia Kraków liczy 756 183 tysięcy mieszkańców i jest trzecim największym miastem w Polsce. Według najnowszych danych z 2010 r. 12,6% mieszkańców Krakowa ma 0–14 lat, 12,9% ma 15–24 lat, a 18,4% jest w wieku 25–34 lat. Podobnie jak w całym kraju, populacja miasta jest stosunkowo młoda – wynika to głównie z wyżu demograficznego z końca lat siedemdziesiątych oraz początku lat osiemdziesiątych XX w. Prognoza na lata 2010-2020 ludności dla powiatów małopolski zrealizowana na zlecenie Urz ę du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – Departamentu Polityki Regionalnej w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, nie jest już tak optymistyczna.

14 Miasto Kraków Wyszcz ególnie nie 20052010201520202030 W osobach Ogółem = 100% W osobach Ogółem = 100% W osobach Ogółem = 100% W osobach Ogółem = 100% W osobach Ogółem = 100% Stan ludności Ogółem733964 100,0 % 733492 730064 720636 671867100,0% Dynamika przyrostu liczby ludności 2010 do 2005 2015 do 2010 2020 do 2015 2030 do 2020 Ogółem 99,94 % 99,53 % 98,71 % 93,23 % Ludność wg biologicznych grup wieku Ogółem 0-149626113,1% 99 505 13,6% 107 059 14,7% 109 740 15,2%8155512,1% 15-6452526071,6% 516 457 70,4% 489 981 67,1% 459 491 63,6%43417464,6% 65+11244315,3% 117 530 16,0% 133 025 18,2% 152 404 21,1%15613723,2% 85+81491,1% 10 884 1,5% 14 219 1,9% 16 653 2.3%177582,6%

15 Demografia Jak wynika z opracowanych prognoz liczebność mieszkańców Krakowa znacznie zmniejszy się na przestrzeni lat z 733492 w roku 2010 do około 671867 w roku 2030. W latach 2010-2030 nastąpi proces starzenia się ludności obserwowan y jako wzrost udziału ludzi w starszym wieku w całej populacji.

16 Edukacja i nowe wyzwania

17 Kraków jako stolica regionu, centrum życia kulturalnego i naukowego Małopolski oraz jedno z najstarszych europejskich miast uniwersyteckich cechuje się dobrze rozwiniętym systemem edukacji. Na początku roku szkolnego 2010/11, w mieście działało m.in.: Na początku roku szkolnego 2010/11, w mieście działało m.in.: 301 placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało 23,2 tys. dzieci (w tym do 209 przedszkoli - 20,9 tys. dzieci), 301 placówek wychowania przedszkolnego, do których uczęszczało 23,2 tys. dzieci (w tym do 209 przedszkoli - 20,9 tys. dzieci), 150 szkół podstawowych (35,8 tys. uczniów), 150 szkół podstawowych (35,8 tys. uczniów), 106 gimnazjów (19,1 tys. gimnazjalistów), 106 gimnazjów (19,1 tys. gimnazjalistów), 27 zasadniczych szkół zawodowych (3,5 tys. uczniów), 27 zasadniczych szkół zawodowych (3,5 tys. uczniów), 55 liceów ogólnokształcących i 10 liceów profilowanych (odpowiednio: 18,6 tys. i 0,6 tys. licealistów), 55 liceów ogólnokształcących i 10 liceów profilowanych (odpowiednio: 18,6 tys. i 0,6 tys. licealistów), 36 techników, łącznie z technikami uzupełniającymi oraz szkołami artystycznymi ogólnokształcącymi, dającymi uprawnienia zawodowe (11,7 tys. uczniów), 36 techników, łącznie z technikami uzupełniającymi oraz szkołami artystycznymi ogólnokształcącymi, dającymi uprawnienia zawodowe (11,7 tys. uczniów), 83 szkoły policealne (13,8 tys. uczniów), 83 szkoły policealne (13,8 tys. uczniów), 22 szkoły wyższe (188,5 tys. studentów), 22 szkoły wyższe (188,5 tys. studentów), 69 szkół dla dorosłych (5,8 tys. dokształcających się osób). 69 szkół dla dorosłych (5,8 tys. dokształcających się osób).

18 Edukacja i nowe wyzwania Dostęp do wysokiej jakości wykształcenia postrzegany jest jako główny atut Krakowa, jako że miasto posiada najwięcej w kraju instytucji edukacyjnych określanych jako oferujące dobrą jakość kształcenia. Dostęp do wysokiej jakości wykształcenia postrzegany jest jako główny atut Krakowa, jako że miasto posiada najwięcej w kraju instytucji edukacyjnych określanych jako oferujące dobrą jakość kształcenia. Ponadto Kraków, jak również Małopolska jako całość, inwestuje w szeroki zakres stypendiów dla utalentowanych młodych ludzi. Ważną cechą miasta jest fakt, że uważane jest ono za miasto studentów – wielu młodych ludzi przenosi się do Krakowa w celu uzyskania wyższego wykształcenia. Pod względem liczby studentów, liczebności kadry naukowej, a także rankingowych pozycji poszczególnych uczelni, Kraków znajduje się w czołówce polskich miast, tuż za Warszawą. W roku akademickim 2005/06 w Krakowie studiowało ponad 179 tys. studentów pod opieką 10,8 tys. nauczycieli akademickich. W roku akademickim 2010/11 było to już o 9,1 tys. studentów i 0,7 tys. wykładowców więcej. Potencjał środowiska naukowego umożliwia rozwój gospodarki opartej na nowej technologii.

19 Edukacja i nowe wyzwania

20 Jako, że edukacja pozostaje najsilniejszym punktem Krakowa, kluczowe wydaje się skupienie w najbliższych latach na tworzeniu warunków na rynku pracy satysfakcjonujących młodych ludzi, co uczyni dla nich perspektywę pozostanie w Krakowie bardziej atrakcyjną po zdobyciu wykształcenia. Ważne jest także zapewnienie im dobrych warunków do założenia rodziny. Działania te są konieczne, ponieważ prognozy demograficzne przewidują zmniejszanie się populacji Krakowa w przyszłości. Dlatego też ważne jest zatrzymanie w mieście absolwentów drogą rewitalizacji rynku pracy oraz przeznaczania większej ilości środków na wspieranie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.

21 Edukacja i nowe wyzwania Dynamika procesów zachodzących we współczesnym świecie stawia problem kształcenia ustawicznego jako istotnego czynnika rozwoju społeczeństw i jednostek. Zmiany technologiczne, rozwój technik masowej komunikacji, przeobrażenia w sferze pracy, konkurencja na rynku pracy, międzynarodowe zmiany składu demograficznego siły roboczej, potrzeba stałego dostosowywania się, prowadząc do ukształtowania się Społeczeństwa uczącego się, stają się równocześnie wyzwaniami wobec edukacji, która przybiera charakter kształcenia ustawicznego, rozumianego jako wymóg cywilizacyjny.

22 Praca

23 Praca W 2010 r. w Krakowie zarejestrowanych było 18 772 bezrobotnych, z czego 14% było w wieku 18–25 lat (2593 osoby), a 32% w wieku 25–34 lat. Liczba bezrobotnych w wieku 25–34 lat w Krakowie systematycznie rośnie: z 25% w 2000 r. do 32% w 2010 r. W analizie wykonanej w celu przygotowania Strategii Rozwoju Krakowa brak atrakcyjnych miejsc pracy dla młodych ludzi wskazano jako jeden z kluczowych słabych punktów miasta. Odpływ utalentowanych absolwentów opuszczających miasto po ukończeniu studiów również został wskazany jako istotna kwestia. Kraków postrzegany jest jako znakomite miejsce do studiowania, ale oferta lokalnego rynku pracy jest mało zróżnicowana. Dlatego też jednym z celów Strategii Rozwoju Krakowa jest lepsze wykorzystanie faktu, że miasto jest centrum akademickim.

24 Praca W strukturze bezrobotnych według poziomu wykształcenia dominowały osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (23,8% ogółu bezrobotnych), według czasu pozostawania bez pracy - osoby poszukujące jej przez okres 3 miesięcy i mniej (32,0%). Spośród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, najwięcej było osób długotrwale bezrobotnych.

25 Praca Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

26 Praca

27 Praca Młodzi Krakowianie, choć narzekają, mają niezłe szanse na znalezienie pracy zaraz po szkole. Nie powinni jednak oczekiwać wysokich zarobków już na starcie. Jak wszędzie, najłatwiej na rynku pracy jest w Krakowie inżynierom, a najtrudniej humanistom. Coraz większa liczba studentów przekłada się na coraz większą konkurencję na rynku pracy. Tym bardziej że – jak przyznają eksperci – absolwenci uczelni są coraz lepiej przygotowani do pracy. Znacznie lepiej niż jeszcze kilka lat temu radzą sobie z językami obcymi. Po pierwszej pracy oczekują jednak zdecydowanie zbyt dużych pieniędzy.

28 Praca Aktywność zawodowa młodych mieszkańców Krakowa nie wygląda źle na tle reszty kraju - uważa Aleksandra Strojek, analityk z portalu Rynek Pracy.pl. W Krakowie odsetek pracujących w grupie wiekowej od 15. do 24. roku życia wynosi 33,6 proc., co nie odbiega od średniej krajowej. – Wypadamy pod tym względem o wiele lepiej niż wschodnia ściana Polski. Jednak gdy porównamy te dane ze podobnymi statystykami z Europy Zachodniej, nie jest już tak dobrze. Tam pracę zaczyna się o wiele wcześniej

29 Obszary wspólnotowości i intymności: małżeństwo, rodzina, wybory alternatywne.

30 Obecne pokolenie doświadcza bardzo dużych zmian w dziedzinie życia rodzinnego i osobistego oraz instytucji małżeństwa. Zderzają się tu ze sobą dwie skrajności: Tradycyjna - stawiająca na pierwszym miejscu rodzinę jako podstawowy cel warunkujący szczęście; rodzinę opartą na mocnych, trwałych więziach; związek małżeński dwojga ludzi; bycie ze sobą na dobre i na złe Tradycyjna - stawiająca na pierwszym miejscu rodzinę jako podstawowy cel warunkujący szczęście; rodzinę opartą na mocnych, trwałych więziach; związek małżeński dwojga ludzi; bycie ze sobą na dobre i na złe Nowoczesna – w której rodzina oparta jest na relacjach partnerskich; kobiety często przez bardzo długi okres czasu są aktywne zawodowo; takie rodziny dość późno decydują się na posiadanie potomstwa, ponieważ ważniejsza jest dla nich stabilizacja finansowa, spełnienie zawodowe i uzyskanie zabezpieczenia finansowego. Nowoczesna – w której rodzina oparta jest na relacjach partnerskich; kobiety często przez bardzo długi okres czasu są aktywne zawodowo; takie rodziny dość późno decydują się na posiadanie potomstwa, ponieważ ważniejsza jest dla nich stabilizacja finansowa, spełnienie zawodowe i uzyskanie zabezpieczenia finansowego.

31 Obszary wspólnotowości i intymności: małżeństwo, rodzina, wybory alternatywne. Swoboda seksualna prowadzi do ciąż przedmałżeńskich, a co za tym idzie do pochopnych małżeństw. Wśród starszego pokolenia dominuje przekonanie, iż każda ciąża musi się zakończyć ślubem kościelnym i wywiera ono nacisk w tym kierunku na młodsze pokolenie. Małżeństwa zawierane pod presją są zazwyczaj nietrwałe i kończą się rozwodem. Młodzi ludzie uważają w większości, iż rozwód to naturalna sprawa, traktują go jak korzystne osiągnięcie cywilizacyjne. Łatwo się im pobierać, jeszcze łatwiej rozwodzić. W chwili wstępowania w związek małżeński są niedojrzali do pełnienia swoich tradycyjnych ról, przyjmują postawę roszczeniową, bardzo często też nie potrafią przerwać pępowiny, którą są związani ze swoimi rodzicami. Dla większości ślub kościelny ma wartość białej sukienki i prezentów oraz ilości gości na przyjęciu weselnym. Nieliczni doznają negatywnych przeżyć w związku ze sprawą rozwodową. O wiele więcej emocji wywołuje podział majątku.

32 Obszary wspólnotowości i intymności: małżeństwo, rodzina, wybory alternatywne. Według Urzędu Cywilnego Miasta Krakowa szacuje się, że w 2004 r. powstało ponad 192 tyś. nowych związków małżeńskich - to jest o ponad 3,5 tyś. mniej niż w 2003 r. Niższa jest częstość zawierania małżeństw w miastach. Około 75% prawnie zawieranych związków stanowią małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte w kościołach i jednocześnie zarejestrowane w urzędach stanu cywilnego. Wśród nowo zawartych związków ok. 87% stanowią małżeństwa pierwsze, tj. panien z kawalerami.

33 Obszary wspólnotowości i intymności: małżeństwo, rodzina, wybory alternatywne. Średni wiek kobiet wstępujących po raz pierwszy w związek małżeński wynosił w 2003 r. 24,3 lat. Natomiast średni wiek mężczyzn zawierających związek małżeński po raz pierwszy w 2003 r. wynosi 26,6 lat. W Krakowie w 2010 roku zostało ogółem zawartych 4078 małżeństw. Najliczniejszą grupę mężczyzn wchodzących w związek małżeński stanowili mężczyźni w przedziale wiekowym 25-29 lat (1759 zawartych małżeństw). Najmniej liczną grupę stanowili mężczyźni w wieku 20-24 lata (505 zawartych małżeństw). Przyczyną około 22% przypadków ustania małżeństwa jest rozwód. Według szacunków w 2004 r. rozwiodło się ok. 51 tyś. par małżeńskich (w 2003 r. ponad 48 tysięcy). Przeciętnie na 1000 istniejących małżeństw 5,4 zostało rozwiązanych na drodze sadowej. W Krakowie w 2010 roku ogółem odnotowano 1165 rozwodów. Dla kobiet: między 20-24 lata ilość rozwodów wyniosła 41 między 25-29 lat ilość rozwodów wyniosła 162 między 30-34 lata liczba rozwodów wyniosła 242. Dla mężczyzn: między 20-24 lata ilość rozwodów wyniosła 15 między 25-29 lat ilość rozwodów wyniosła 121 między 30-34 lata liczba rozwodów wyniosła 202

34 Obszary wspólnotowości i intymności: małżeństwo, rodzina, wybory alternatywne Argumenty jakie pojawiły się wśród młodych ludzi na nie legalizowanie związków: nie niosą za sobą żadnych ograniczeń formalnych nie niosą za sobą żadnych ograniczeń formalnych dają możliwość poznania partnera dają możliwość poznania partnera łatwiej z nich wystąpić niż z małżeństwa łatwiej z nich wystąpić niż z małżeństwa dają poczucie niezależności dają poczucie niezależności w takich związkach ludzie bardziej o siebie dbają/zabiegają niż w małżeństwie w takich związkach ludzie bardziej o siebie dbają/zabiegają niż w małżeństwie Alternatywne wobec małżeństwa z dziećmi formy życia wybierali nieco częściej mężczyźni (11,9%) niż kobiety (9,3%). Kobiety nieco częściej wybierały dla siebie takie formy życia jak: single life, samotne macierzyństwo i związek homoseksualny. Mężczyźni natomiast małżeństwo bez dzieci, wolny związek bez dzieci oraz wolny związek z dziećmi. Różnice jednak nie są znaczące.

35 Konsumpcja, czas wolny, nowe media– obszary manifestacji statusu i kreacji własnego JA

36 Konsumpcja obecna jest w wielu aspektach naszego życia Konsumpcja w coraz większym stopniu zastępuje poczucie braku własnej tożsamości i pomysłów na życie, służy odreagowaniu problemów, a dodatkowo jest pocieszeniem w przypadku rozczarowań życiowych i niepowodzeń Konsumpcja staje się lekarstwem na brak poczucia własnej wartości, bezsilność, samotność a także inne problemy dnia codziennego. Daje powierzchowne potwierdzenie i uznanie w życiu ogółu. Konsumpcja zapewnia pożądane cechy osobowości takie jak atrakcyjność, wysportowanie, ekskluzywność, pewność siebie.

37 Konsumpcja, czas wolny, nowe media– obszary manifestacji statusu i kreacji własnego JA Człowiek, zwłaszcza młody stał się niewolnikiem czasu w pogoni za pieniądzem. Coraz mniej czasu poświęca na wspólne chwile z rodziną, rozrywki, czy też na kontakty z innymi ludźmi. Szybkie tempo życia, któremu w dzisiejszych czasach człowiek musi dorównać by nie pozostać w tyle i nie zostać wykluczonym ze społeczeństwa, ogranicza wolność i narzuca schemat, w którym główną rolę odgrywają: pieniądze, praca oraz prestiż.

38 Konsumpcja, czas wolny, nowe media– obszary manifestacji statusu i kreacji własnego JA Z powodu braku czasu młodzi coraz chętniej zawierają znajomości w sieci, ponadto utrzymują tam kontakt z rodziną, przyjaciółmi. Dialog przenoszą ze świata realnego do social mediów. Chętnie rozmawiają na Facebooku ze znajomymi, których nie widzieli nigdy na oczy lub znają tylko z widzenia. W sieci stoimy za kurtyną i nie narażamy się na kontakt bezpośredni. W sieciach społecznościowych jesteśmy indywiduum, które próbuje zyskać posłuch.

39 Konsumpcja, czas wolny, nowe media– obszary manifestacji statusu i kreacji własnego JA Sondaż CBOS pokazuje, że prawie dwie trzecie Polaków korzystających z internetu zarejestrowało się w jakimś portalu społecznościowym. A oto powody dla których korzystamy z tych portali.

40 Młode pokolenie i nowy ustrój – poglądy, postawy i obecność w Publicznej sferze życia

41 Faktem jest, że większość młodzieży nie interesuje się udziałem w życiu politycznym i nie jest ono brane pod uwagę jako pole zarówno do samorealizacji a nawet kariery zawodowej. Młodzi uważają, że politycy zamiast kierować się dobrem publicznym, kierują się wyłącznie interesem własnego ugrupowania politycznego. Scena polityczna postrzegana jest jako niezrozumiała, i nieprzejrzysta. Młodzi ludzie trzymają się z dala od polityki tzn. mniej niż przeciętni obywatele czytają oraz rzadziej oglądają programy informacyjne. Nie bardzo wiedzą, kto jest kim w polityce. Nie angażują się w życie obywatelskie. Spada również frekwencja w wyborach Spada również frekwencja w wyborach

42 Młode pokolenie i nowy ustrój – poglądy, postawy i obecność w Publicznej sferze życia

43 Jak Kraków zachęca młodych do udziału w życiu publicznym? W tym celu powstają różne stowarzyszenia promujące zwiększanie udziału ludzi młodych w życiu publicznym, np: "Krucjata - Młodzi w Życiu Publicznym" "Krucjata - Młodzi w Życiu Publicznym" Krakowskie Koło Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Krakowskie Koło Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Krakowie Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej w Krakowie Młodzi Demokraci Kraków Młodzi Demokraci Kraków Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży ST.R.I.M Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży ST.R.I.M

44 Młode pokolenie i nowy ustrój – poglądy, postawy i obecność w Publicznej sferze życia Oprócz tego wiele szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych na terenie Krakowa bierze udział w akcji Młodzi głosują Nauczyciele przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach w okresie poprzedzającym wybory działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również: Nauczyciele przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach w okresie poprzedzającym wybory działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również: Prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach, Prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach, Organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. Organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne. Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach

45 Młode pokolenie i nowy ustrój – poglądy, postawy i obecność w Publicznej sferze życia

46 Młodzi i spójność społeczna

47 Nieuniknionym zjawiskiem zmieniającej się rzeczywistości, są ciągłe przewartościowania w światach różnych pokoleń. Dochodzi wówczas do sytuacji, której jeden z przedstawicieli pokoleń wyprzedza lub pozostaje w tyle za światem wartości drugiej strony. Nie rozumie go, nie odnajduje w nim miejsca dla siebie, jako ukształtowanej pod względem wyznawanych wartości jednostki. Pojawiające się w konsekwencji napięcia pomiędzy pokoleniami, prowadzą do konfliktu międzypokoleniowego. Zbyt dużo ludzi nie wierzy, że pokolenia mogą się wzajemnie od siebie uczyć. Starsi nie ufają młodym, młodzi nie chcą słuchać ludzi, którzy czerpali wiedzę od poprzednich pokoleń

48 Młodzi i spójność społeczna Konflikt pokoleń prowadzi do agresji między jej członkami, negatywnych emocji względem siebie, obniżania poziomu motywacji, poczucia alienacji czy zaburzeń w procesie komunikacji. Odzwierciedleniem tych problemów jest nadużywanie alkoholu, narkotyków, a także wzrost agresji.

49 Bibliografia Adamski F., Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002 Adamski F., Rodzina: wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002 Krzaklewska E., Aktywna integracja młodych ludzi w Krakowie - raport na zlecenie LAO Krzaklewska E., Aktywna integracja młodych ludzi w Krakowie - raport na zlecenie LAO Kraków Kraków Mazur M., Kryzysy w małżeństwie, W drodze, 1999(11). Mazur M., Kryzysy w małżeństwie, W drodze, 1999(11). Małżeństwo i Rodzina NIEZALEŻNY KWARTALNIK NAUKOWY, nr. 4(16) rok IV, Małżeństwo i Rodzina NIEZALEŻNY KWARTALNIK NAUKOWY, nr. 4(16) rok IV, październik-listopad-grudzień 2005. październik-listopad-grudzień 2005. Gł ó wny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, dane statystyczne. Gł ó wny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie, dane statystyczne. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, dane statystyczne. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, dane statystyczne.http://www.ae.krakow.pl/~demograf/Publikacje/SAD18.pdf Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003-2012, http://www.menis.gov.pl www.tokfm.pl www.edukacjakonsumencka.pl www.up.krakow.pl www.rynekpracy.pl www.demografia.start.gov.pl www.rodzina.waw.pl


Pobierz ppt "MŁODZI 2011 MŁODZI KRAKOWIANIE. Wymiana pokoleń – czas na młodych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google