Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inżynieria Oprogramowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inżynieria Oprogramowania"— Zapis prezentacji:

1 Inżynieria Oprogramowania
Architektura systemu IOBank Jakub Jatczak Michał Siatkowski Inżynieria Oprogramowania Poniedziałek, 10:15 2011/2012

2 Cel i założenia Stworzenie systemu banku internetowego. System posiada wielopoziomowy dostęp do swoich funkcji poprzez aplikacje kliencką. System bankowy oparty o bazę danych użytkowników, zarządza nią i wysyła do klientów wyniki operacji. Połączenie użytkownika z serwerem jest szyfrowane w celu zapewnienia najwyższego możliwego bezpieczeństwa wymiany danych Istnieje trójpoziomowy dostęp do funkcji; kolejne poziomy uprawnień to: Administrator, Bankier, Użytkownik (Klient) Wszystkie operacje związane z przeliczaniem danych oraz ich walidacją są po stronie banku, aplikacja użytkownika ogranicza się do jedynie wysyłania danych na serwer i odbierania wyników operacji System jest w stanie obsłużyć równolegle wiele sesji użytkowników

3 Założenia Użytkownik do połączenia z serwerem używa aplikacji klienckiej napisanej w języku JAVA. System logowania: 1. Klient wysyła chęć logowania, klient dostaje klucz logowania - krotki czas ważności dla klucza 2. Klient szyfruje dane logowania kluczem – wysyła zapytanie do serwera 3. Serwer odbiera, sprawdza dane, tworzy sesje 4. Tworzony jest nowy klucz sesji, z dłuższym czasem ważności 5. Szyfrowany starym kluczem, nowy klucz wysyłany jest do klienta 6. Akceptacja nowego klucza przez klienta, szyfrowana starym kluczem 7. Transmisja szyfrowana kluczem sesji - odświeżanie klucza przy kolejnych czynnościach Moduł sieciowy przekazuje serializowane dane, przez co unikamy kłopotów z jednolitym nazewnictwem klas i zmiennych w poszczególnych modułach.

4 Wymagania Połączenie między klientem a serwerem jest szyfrowane
System bankowy oczekuje na próbę połączenia oraz inicjuje je w przypadku wystąpienia zapytania Cały system oparty o język JAVA Sprawdzanie poprawności odebranych pakietów w module klienckim i serwera Wszystkie dane odbierane przez serwer są zapisywane w bazie danych za pomocą funkcji dostępowych odpowiedniego modułu

5 Wymagania DIAGRAM FUNKCJI UŻYTKOWNIKÓW
Funkcje użytkowników; przedstawione za pomocą trójpoziomowego systemu dostępu: DIAGRAM FUNKCJI UŻYTKOWNIKÓW

6 Diagram przypadków użycia

7 Diagram przypadków użycia

8 Diagram komponentów

9 Moduł: Widok użytkownika

10 Moduł: Funkcje użytkownika

11 Moduł: Sieć

12 Moduł: Daemon

13 Moduł: Bank

14 Moduł: Baza Danych

15 Zależność pomiędzy funkcjami bankowymi a bazą danych

16 Zależność pomiędzy funkcjami bankowymi a daemonem

17 Zależność pomiędzy daemonem a bazą danych

18 Zależność pomiędzy funkcjami użytkownika a daemonem

19 Zależność pomiędzy widokiem użytkownika a jego funkcjami

20 Architektura a założenia
1. Hermetyczne moduły odzwierciedlają poszczególne elementy systemu 2. Każdy moduł spełnia swoją indywidualną i unikalną rolę w systemie 3. Zastosowanie architektury klient-serwer pozwala nam zrealizować jednoczesny dostęp do systemu dla wielu użytkowników 4. Walidacja merytoryczna danych i kontrola poprawności transmisji zapewnia bezpieczeństwo i stabilność systemu


Pobierz ppt "Inżynieria Oprogramowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google