Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„SAMI BUDUJEMY SWOJE SZANSE – WSPARCIE DLA MŁODZIEŻY TRUDNEJ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„SAMI BUDUJEMY SWOJE SZANSE – WSPARCIE DLA MŁODZIEŻY TRUDNEJ”"— Zapis prezentacji:

1 „SAMI BUDUJEMY SWOJE SZANSE – WSPARCIE DLA MŁODZIEŻY TRUDNEJ”

2

3 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) będący podstawowym narzędziem Unii Europejskiej ukierunkowanym na przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich powstał w 1957 r.. Przewidziany dla Polski okres programowania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przypada na lata Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego wraz z ich Uzupełnieniami stanowią podstawę dla realizacji polityk wspólnotowych związanych z rozwojem zasobów ludzkich. Zawarte w nich priorytety i działania wynikają z Narodowego Planu Rozwoju oraz odpowiadają głównym założeniom Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

4 DNIA 30 MARCA 2007 ZOSTAŁA PODPISANA UMOWA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU „SAMI BUDUJEMY SWOJE SZANSE – WSPARCIE DLA MŁODZIEŻY TRUDNEJ” W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004 – 2006 POMIĘDZY MINISTERSTWEM PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ A FUNDACJĄ „SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY”

5 PRIORYTET I: AKTYWNA POLITYKA RYNKU PRACY ORAZ INTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 1.5: PROMOCJA AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ POPRZEZ WSPARCIE GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA SCHEMAT A: WSPIERANIE OSÓB Z GRUPY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

6 PRZYZNANA KWOTA DOFINANSOWANIA WYNOSI ,00 PLN, CO STANOWI 98,82% CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH WKŁAD WŁASNY ,00 PLN

7 KIEROWNIK PROJEKTU – MARIA TALARCZYK (PREZES FUNDACJI)
ASYSTENT KIEROWNIKA PROJEKTU – KATARZYNA KLIMOWICZ-KUŁAK PEDAGOG PROJEKTU – TERESA GALEWSKA KSIĘGOWA PROJEKTU – WANDA SIĆKO PSYCHOLOG PROJEKTU – EWA ROMAN

8 PROJEKT JEST SKIEROWANY DO 30 OSÓB W WIEKU 15-24 LATA, KTÓRE:
- nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne lub - uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce lub - pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzące w kolizje z prawem. CELEM PROJEKTU JEST WYRÓWNANIE SZANS MŁODZIEŻY (15-24 LATA) Z GMINY SOKÓŁKA NA RYNKU PRACY ORAZ INTEGRACJA SPOŁECZNA TEJ GRUPY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM.

9 W RAMACH PROJEKTU SĄ UDZIELANE DWA RODZAJE WSPARCIA: SKIEROWANE NA ROZWÓJ OSOBOWY BENEFICJENTA *CYKL 4 DWUDNIOWYCH WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH W TRAKCIE KTÓRYCH UCZESTNICY POZNAJĄ ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z BUDOWANIEM ZESPOŁU, UMIEJĘTNOŚCIAMI INTERPERSONALNYMI, MOTYWACJĄ DO DZIAŁANIA, AKTYWNĄ POSTAWĄ NA RYNKU PRACY; SKIEROWANE NA NABYCIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI *KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO (2 GRUPY PO 15 OSÓB: POZIOM PODSTAWOWY I POZIOM ZAAWANSOWANY) – PRZEZ 12 MIESIĘCY *KURS KOMPUTEROWY (3 GRUPY PO 10 OSÓB – KAŻDA Z GRUP PO 64 GODZINY) BENEFICJENCI OTRZYMUJĄ INDYWIDUALNE WSPARCIE PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE.

10 Beneficjentom zapewniamy dowóz na warsztaty, zakwaterowanie, wyżywienie. Każdy z nich otrzymał komplet podręczników z płytami do nauki języka angielskiego oraz pamięć przenośną tzw. „Pen drive”. Młodzież biorąca udział w projekcie otrzymała również komplet materiałów biurowych (zeszyty, teczki, segregatory itp.).

11 Beneficjenci są również angażowani do pracy wolontariackiej w świetlicach socjoterapeutycznych: „KONICZYNKA” na Os. Centrum i „STOKROTKA” na Os. Broniewskiego. Pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji, w organizacji czasu wolnego jak również uczą dzieci korzystania z komputera. We wrześniu wzięli udział w jesiennej zbiórce żywności na rzecz dzieci ubogich. W grudniu wezmą udział w świątecznej zbiórce żywności. Spotkania rozpoczęła również grupa samopomocowa, co zwiększa szanse beneficjentów na integrację społeczną, umożliwia doskonalenie umiejętności społecznych i organizacyjnych.

12 NASZA ULOTKA

13 NASZ PLAKAT

14 Warsztaty „Budowanie zespołu” w Kruszynianach, czerwiec 2007

15 Warsztaty „Umiejętności interpersonalne” w Supraślu, lipiec 2007

16 Warsztaty „Motywacja do działania” w Augustowie, wrzesień 2007

17 Zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny podczas Rodzinnego Festynu Dobroczynnego nad Zalewem Sokólskim – pomagają uczestnicy projektu „Sami budujemy swoje szanse – wsparcie dla młodzieży trudnej”

18

19 UCZESTNICY PROJEKTU - WOLONTARIUSZE

20 15 października 2007 odbyło się
uroczyste wręczenie certyfikatów uczestnictwa w warsztatach wyjazdowych oraz w kursie komputerowym (I grupa).


Pobierz ppt "„SAMI BUDUJEMY SWOJE SZANSE – WSPARCIE DLA MŁODZIEŻY TRUDNEJ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google