Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację"— Zapis prezentacji:

1 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku www.WrocDoPolski.pl Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju Magdalena Bujak Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju Magdalena Bujak

2 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Realizatorzy Leżajskie Stowarzyszenie RozwojuLeżajskie Stowarzyszenie Rozwoju Powiatowy Urząd Pracy w LeżajskuPowiatowy Urząd Pracy w Leżajsku

3 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Polsko-Amerykańska Fundacja WolnościPolsko-Amerykańska Fundacja Wolności –Program Work in Poland Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Sponsorzy

4 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Idea i pomysł zagraniczne gminy w powieciezagraniczne gminy w powiecie –Nowa Sarzyna USA –Grodzisko Dolne Wielka Brytania –Kuryłówka Niemcy –Leżajsk Irlandia strona internetowa LSR przeglądana z serwerów zagranicznychstrona internetowa LSR przeglądana z serwerów zagranicznych klienci PUP rejestrujący się po powrocie do krajuklienci PUP rejestrujący się po powrocie do kraju Idea i pomysł

5 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Idea i pomysł innowacyjność projektuinnowacyjność projektu –brak tego typu przedsięwzięć dla mieszkańców powiatu leżajskiego odmienność polskiego rynku pracy od rynków zachodnichodmienność polskiego rynku pracy od rynków zachodnich –brak zorientowania powracających z zagranicy w lokalnym rynku pracy Idea i pomysł

6 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Beneficjenci 20 osób20 osób –przebywające za granicą, lecz zamierzające w najbliższym czasie powrócić do Polski –osoby które już powróciły do kraju z emigracji kryteriakryteria –zameldowanie w powiecie leżajskim –wiek 20-45 lat Beneficjenci

7 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Cele i priorytety cel główny:cel główny: –podniesienie wiedzy Beneficjentów o ofertach dotyczących rozwoju zawodowego dostępnych na lokalnym rynku pracy podczas ich pobytu za granicą jak również po powrocie. Cele i priorytety

8 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Cele i priorytety cele dodatkowe i priorytetycele dodatkowe i priorytety –informowanie emigrantów o specyfice lokalnego rynku pracy –podniesienie kwalifikacji zawodowych Beneficjentów –umożliwienie dostępu do usług doradczych –promocja przedsiębiorczości Cele i priorytety

9 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Działania przygotowanie i uruchomienie strony internetowej projektuprzygotowanie i uruchomienie strony internetowej projektu –elektroniczny kontakt z doradcami –informacje o lokalnym rynku pracy –formularz zgłoszeniowy on-line promocja i nabór Beneficjentówpromocja i nabór Beneficjentów –Internet, telewizja –ulotki i plakaty –ogłoszenia w parafiach Działania

10 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Działania doradztwo zawodowe i gospodarczedoradztwo zawodowe i gospodarcze –opracowanie Indywidualnych Ścieżek Rozwoju –konsultacje ze specjalistami kursy podnoszące kwalifikacjekursy podnoszące kwalifikacje –obsługa komputera –przedsiębiorczość dotacje na założenie własnej firmydotacje na założenie własnej firmy Działania

11 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Realizacja bieżąca aktualizacja strony internetowej projektubieżąca aktualizacja strony internetowej projektu ciągłe promowanie projektu i informowanie społeczeństwa o działaniach i rezultatachciągłe promowanie projektu i informowanie społeczeństwa o działaniach i rezultatach realizacja działań we współpracy z Beneficjentamirealizacja działań we współpracy z Beneficjentami prowadzenie szkoleń i doradztwaprowadzenie szkoleń i doradztwa Realizacja

12 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Dotychczasowe rezultaty utworzenie strony internetowej projektuutworzenie strony internetowej projektu –adres: www.WrocDoPolski.pl –1420 wejść (stan na dzień 27 X 08 r.) zrekrutowanie 20 Beneficjentówzrekrutowanie 20 Beneficjentów –18 osób, które powróciły z emigracji –2 osoby stale przebywające za granicą Dotychczasowe rezultaty

13 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Dotychczasowe rezultaty utworzenie 2 grup szkoleniowychutworzenie 2 grup szkoleniowych –obsługa komputera – 15 osób –przedsiębiorczość – 12 osób udzielenie doradztwaudzielenie doradztwa –zawodowe –w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej Dotychczasowe rezultaty

14 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Planowane działania ciągła aktualizacja strony internetowej projektuciągła aktualizacja strony internetowej projektu kontynuacja udzielania wsparcia doradczegokontynuacja udzielania wsparcia doradczego przyznanie 3 jednorazowych dotacji inwestycyjnychprzyznanie 3 jednorazowych dotacji inwestycyjnych ewaluacja działań projektowychewaluacja działań projektowych Planowane działania

15 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Problemy trudności z dotarciem z informacją do osób przebywających za granicątrudności z dotarciem z informacją do osób przebywających za granicą –wysokie koszty reklam –brak bezpośredniego kontaktu zebranie grupy Beneficjentówzebranie grupy Beneficjentów –niechęć osób przebywających za granicą do ujawnienia się –konkurencja ze strony innych projektów

16 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Sukcesy poszerzenie zakresu usługposzerzenie zakresu usług –przeszkolenie większej niż zakładana liczba osób –udostępnienie bezpłatnych szkoleń zawodowych przez PUP dostosowanie działań do potrzeb Beneficjentówdostosowanie działań do potrzeb Beneficjentów –rozszerzenie działań o osoby, które powróciły wcześniej z emigracji Sukcesy

17 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Plany na przyszłość utrzymanie funkcjonalności strony internetowejutrzymanie funkcjonalności strony internetowej –przeniesienie strony na serwer Stowarzyszenia powielanie pomysłu w kolejnych projektachpowielanie pomysłu w kolejnych projektach –aplikowanie o kolejne dofinansowania projektów skierowanych do emigrantów Plany na przyszłość

18 Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, realizowany przez Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Leżajsku Dziękuję za uwagę Magdalena Bujak Dziękuję za uwagę Magdalena Bujak Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk ul. Targowa 9, 37-300 Leżajsk tel./fax +48 17 242 79 08 tel./fax +48 17 242 79 08 e-mail: lsr@free.ngo.pl e-mail: lsr@free.ngo.pllsr@free.ngo.pl www.lsr.pl www.lsr.plwww.lsr.pl www.WrocDoPolski.pl


Pobierz ppt "Projekt pt. Wyprzedzić oczekiwania dotowany jest w ramach programu pt. Work in Poland Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez Fundację"

Podobne prezentacje


Reklamy Google