Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KODEKS ETYCZNY SĘDZIEGO CZ.2

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KODEKS ETYCZNY SĘDZIEGO CZ.2"— Zapis prezentacji:

1 KODEKS ETYCZNY SĘDZIEGO CZ.2
6. Sędzia nie powinien przed zakończeniem konkursu komentować debaty (poza przypadkiem z pkt. 3) oraz dzielić się z kimkolwiek uwagami na jej temat. 7. Sędzia ma obowiązek dokładnie wypełnić kartę sędziego i przekazać ją organizatorom, ci zaś przekazują kopie debatującym. 8. Sędzia ocenia debatę indywidualnie zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami. 9. Sędziowie mają prawo konsultować się między sobą przed ogłoszeniem werdyktu. 10. W uzasadnionych wypadkach juror może odmówić sędziowania. Sędziowanie debaty

2 ZADANIA SĘDZIEGO Sędzia dwóch racji Sędzia merytoryczny
Sędzia obiektywny Sędzia niezaangażowany Sędzia jakości Sędzia nauczyciel

3 FLOW- ZAPIS DEBATY A1 N1 A2 N2 A3 N3 Definicja
Odniesienie do definicji Kryterium Przedstawia argumenty A: - pierwszy - drugi - trzeci Odniesienie do kryterium Kontrargu-menty: - ad arg.1 - ad arg.2 - ad arg.3 Wzmacnia argumenty A: Ponownie podważa argumenty A: Ponownie wzmacnia argumenty A: Argumenty N: Kontrargu-menty Wzmacnia własne: Ponownie podważa arg. N: Ponownie wzmacnia arg. N:

4 OCENA ZESPOŁÓW Debatę wygrywa zespół, który: lepiej uzasadnił tezę,
przygotował mocniejszą linię argumentacji, odwołał się do trafniej dobranych przykładów,

5 BALLOT-PROTOKÓŁ DEBATY CZ.1
RUNDA DATA SALA……………………… GODZINA………………………….. IMIĘ I NAZWISKO SĘDZIEGO………… ZESPÓŁ A (kod, miasto, szkoła)……… ZESPÓŁ N (kod, miasto, szkoła)………

6 BALLOT-PROTOKÓŁ DEBATY CZ.2
S P N KOD ORGANIZACJA (20) ARGUMENTACJA (40) DOWODY PREZENTACJA Imiona i nazwiska mówców KOD: B - bardzo dobry, D - dobry, S - dostateczny, P - dopuszczający, N - niedostateczny

7 BALLOT- PROTOKÓŁ DEBATY, CZ.3
ZESPÓŁ A ZESPÓŁ N GŁÓWNE OBSZARY KONFLIKTU I UZASADNIENIE DECYZJI SĘDZIEGO Debatę wygrał zespół…….

8 PRZYKŁADOWY KOMENTARZ SĘDZIEGO
Pierwszy mówca zdefiniował pojęcia, omówił kryterium, podporządkowane mu argumenty i dowody. Powinien wyraźniej wyjaśnić, co dla zespołu A oznacza „obowiązywać”- np. od kiedy? na jakich warunkach? Argumenty poprawne, choć w pewnej mierze spekulatywne. Dowody w zbyt dużym stopniu opierają się na opinii ekspertów, w zbyt małym na faktach i liczbach. Propozycja oceny indywidualnej (ballot): Organizacja: 20/20 Argumentacja: 35/40 Dowody: 30/40 Prezentacja: 18/20 (hipoteza) Łącznie: 103/120

9 KODEKS ETYCZNY SĘDZIEGO
1. Sędzia nie może oceniać zespołu, którego jest opiekunem lub w inny sposób jest z nim związany. 2. Sędzia przerywa debatę i zwraca uwagę uczestnikom jedynie w razie istotnych zaburzeń poziomu kulturalnego i etycznego debaty. 3. Na sędziującym spoczywa obowiązek poinformowania opiekuna drużyny o naruszeniu przez jego podopiecznych zasad kulturalnego debatowania (np. agresja, lekceważenie, imputowanie i inne niedozwolone sposoby manipulacji językowej). 4. Sędzia dokłada wszelkich starań, by uczestnicy debaty mieli zapewniony pełen komfort dyskusji (np. ucisza przeszkadzających, nie rozmawia z innymi sędziami…). 5. Po debacie sędzia ma obowiązek ogłosić jej wynik, podać jego uzasadnienie wraz z uwagami, dzięki którym oba zespoły mogą stać się lepsze.


Pobierz ppt "KODEKS ETYCZNY SĘDZIEGO CZ.2"

Podobne prezentacje


Reklamy Google