Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JRK-LOGO. Młodzież Czerwonego Krzyża CNNBDJU : człowieczeństwo, niezależność, neutralność, bezpartyjność, dobrowolność, jedność, uniwersalność Wspólnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JRK-LOGO. Młodzież Czerwonego Krzyża CNNBDJU : człowieczeństwo, niezależność, neutralność, bezpartyjność, dobrowolność, jedność, uniwersalność Wspólnie."— Zapis prezentacji:

1 JRK-LOGO

2 Młodzież Czerwonego Krzyża CNNBDJU : człowieczeństwo, niezależność, neutralność, bezpartyjność, dobrowolność, jedność, uniwersalność Wspólnie -- dla siebie

3 Kim jesteśmy Co chcemy Co robimy Więcej o nas P l a n p r e z e n t a c j i :

4

5 K i m j e s t e ś m y * MCK: uznany, niezależny, Związek Młodzieżowy Niemieckiego Czerwonego Krzyża * Ponad 100.000 dzieci i mlodzieży * Każdy jest mile widziany – pochodzenie i kolor skóry obojętne

6 K i m j e s t e ś m y Struktura MCK: Zarząd Federalny Związki Krajowe Komisja Federalna Związki Okręgowe 100.000 Młodzieży Czerwonego Krzyża Zjazd Delegatów Federacji Związek Federalny NCK-Prezydium

7

8 C o c h c e m y * Zasady Czerwonego Krzyża: CNNBWJU * Polityczna współodpowiedzialność i wkład społeczny * Działanie dla pokoju i porozumienia narodów * Działanie dla ochrony zdrowia i środowiska

9 Dzie ń akcji Realistyczne przedstawienie wypadku Spotkania grupowe Pier- wsza po- moc dla dzie- ci

10 C o r o b i m y * Pierwsza pomoc/realistyczne przedstawienie wypadku Płaszczyzna narodowa : 1. Tematy, którymi się zajmujemy * Szkolna służba sanitarna * Zdrowie: uświadomienie, prewencja - Aids * Kampanie * Łagodzenie sporów * Polityka młodzieżowa

11 C o r o b i m y * Spotkania grupowe Płaszczyzna narodowa : 2. Praktyczne zastosowanie * Wakacje/ obozy namiotowe * Konkursy * Dni akcyjne * GR (grupy robocze) sanitariuszy szkolnych * Seminaria i Workshops * Członkostwo/ udział-wkład w NZMCK

12 Mi ę dzynarodowy turniej PP Mi ę dzynarod. spotkania Oboz y robo- cze Mi ę dzy- narodowe projekty datków

13 C o r o b i m y * Międzynarodowe spotkania Płaszczyzna międzynarodowa : * Międzynarodowe turnieje pierwszej pomocy * Pomoc w rozwoju struktur * work camps * Projekty dot. datków

14 Magazyn M ł odzie ż y Czerwonego Krzy ż a www.jrk.de Pismo M ł odzie ż owe DRK-Generalsekretariat Jugendrotkreuz Carstennstr.58 12205 Berlin Tel. 030/85 404 390 e-Mail: jrk@drk.de

15 W i ę c e j o n a s Informacje o MCK : * www.jrk.de * Magazyn MCK * Youth-Letter * Pocztą i telefonicznie * e-Mail: jrk@drk.de

16 Zabawa z plastramiMiędzynarodowe spotkaniaPierwsza pomoc SzkoleniaZabawy CNNBDJU:człowieczeństwo, niezalezność, neutralność, bezpartyjność, dobrowolność, jedność, uniwersalność Wspólnie -- dla siebie


Pobierz ppt "JRK-LOGO. Młodzież Czerwonego Krzyża CNNBDJU : człowieczeństwo, niezależność, neutralność, bezpartyjność, dobrowolność, jedność, uniwersalność Wspólnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google