Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża,"— Zapis prezentacji:

1 Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża,
istnieje od 1921 roku

2 Jest nas : Zrzeszonych w: 115 186 Wolontariuszy 128 500 Członków
Członków Klubów Wiewiórka Członków Grup SIM PCK Zrzeszonych w: Szkolnych Kołach PCK Klubach Wiewiórka 82 Grupach SIM PCK 25 Innych grupach Młodzieży PCK

3 Naszym celem strategicznym jest: wśród dzieci i młodzieży
Pomoc osobom wymagającym wsparcia poprzez kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży

4 Cel ten osiągamy poprzez realizację celów operacyjnych :
kształtowanie postaw humanitarnych wśród dzieci i młodzieży, uwrażliwianie ich na krzywdę drugiego człowieka, promowanie i wspieranie działań dzieci i młodzieży na rzecz potrzebujących, tworzenie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży, wykształcanie nawyków przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia, budowanie i wzmacnianie struktur Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża, wspieranie Stowarzyszenia w wypełnianiu jego misji

5 Podstawą naszych działań są:
Struktury i Zasady Działania Ruchu Młodzieżowego PCK z 2003 roku Założenia Programowe Młodzieży PCK na lata

6 W skład naszej struktury wchodzą:
Jednostki Podstawowe Rady Młodzieżowe PCK

7 Jednostkami Podstawowymi Młodzieży PCK są :
Kluby Wiewiórka, Szkolne koła PCK, posługujące się skrótem SK PCK, Akademickie koła PCK, posługujące się skrótem AK PCK Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK, posługujące się skrótem SIM PCK Inne grupy Młodzieży PCK

8 Młodzież PCK bierze czynny udział
Działamy w oparciu o ogólnopolskie programy, projekty i kampanie, zawsze dostosowując je do potrzeb, możliwości i specyfiki społeczności lokalnej. Wiele akcji inicjowanych jest na poziomie rejonu. Młodzież PCK bierze czynny udział w realizacji niemalże wszytkich kierunków działalności statutowej PCK.

9 Są to ogólnopolskie programy,
projekty i kampanie takie jak...

10 Super wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby
Cel strategiczny programu : Wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkol­nym i wczesnoszkolnym. Adresaci: Dzieci w wieku od 4 do 7 lat — z dwóch najstarszych grup przedszkolnych oraz pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dokonania : Tylko w okresie IX 03 – II dzieci objętych programem w 517 placówkach i 280 nowych Klubów Wiewiórka

11 Ratowniczek Cel strategiczny programu : Adresaci: Dokonania:
Wzmocnienie procesu edukacji oraz kształcenia dzieci w wieku szkolnym z zakresu pierwszej pomocy Adresaci: Dzieci w wieku 8 – 11 lat Dokonania: Znainteresowanie Programem i jego wysokie oceny wystawiane przez uczestników i realizatorów

12 Program Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK
Cele programu : Aktywizacja Szkolnych Kół Polskiego Czerwonego Krzyża. Usprawnienie ich działalności na rzecz członków, społeczności szkolnej i najbliższego otoczenia.   Adresaci: Dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Dokonania: Pozytywne opinie jego adresató i realziatorów; wdrożenie przez wiele zarządów terenowych PCK

13 Społeczny Instruktor Młodzieżowy PCK
Cel: Wzmocnienie działań jednostek podstawowych Młodzieży PCK poprzez odpowiednie przygotowanie kadr instruktorów-liderów i animatorów działalności młodzieżowej Adresaci: Młodzież pomiędzy 13 a 30 rokiem życia Dokonania: 40 lat tradycji, nowy, dostosowany do realiów system szkoleń i działalności;

14 Teatrzyki czerwonokrzyskie
Cel: Upowszechnianie idei Czerwonego Krzyża i wartości humanitarnych wśród dzieci oraz aktywizacja środowisk szkolnych. Adresaci: Uczniowie Szkół Podstawowych Dokonania: Obecnie prowadzone przy współpracy MKCK, już po raz trzeci; duży sukces jako metody upowszechniania i promocji w społecznościch lokalnych

15 Konkurs na stronę internetową
CCele Konkursu : Pprzygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie informacyjnym. Uupowszechnianie idei i wartości Czerwonego Krzyża wśród młodzieży. aAktywizacja środowisk szkolnych. AAdresaci: Uczniowie gimnazjów i szkół średnich Dokonania : Duże zainteresowanie w jednosteka podatwowych PCK i zarządoach terenowych; powstanie wielu nowych czerwonokrzyskich stron internetowcyh

16 Konkurs wiedzy o Czerwonym Krzyżu
Cel: Upowszechnianie idei Czerwonego Krzyża i wartości humanitarnych wśród dzieci oraz aktywizacja środowisk szkolnych. Adresaci: Uczniowie gimanzjów i szkół średnich Dokonania: Ogromne zainteresowanie środkwiskoa dziecięco – młodzieżowego : ponad uczestników, reprezentujących bardzo wysoki poziom; szalenie pozytywne oceny ze strony uczestnikiów i ich opiekunów

17 Konkurs Fotograficzny
Cel: Upowszechnianie idei Czerwonego Krzyża i wartości humanitarnych wśród młodzieży szkolnej i akademickej Grupa docelowa: Każda osoba między 13 i 30 rokiem życia. Dokonania: ??? – przedsięwziecie w fazie realizacji

18 Tydzień Życzliowści PCK.
Uśmiechnij się z PCK! Cel: Wrobienie wśród dzieci i młodziezy nawyków życzliowści w styosunku do drugiego człowieka i jego otoczenia. Adresaci : Dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, osoby dorosłe. Dokonania: Setki zaangażowanych szkół, pogadanki, prelekcje, spotkania z psychologami. Finał: 25 X- Dzien Mlodzieży PCK – dzieci i młodzieży uśmiechających się do siebie w tym samym momencie. Bardzo pozytywny odbiór ze strony społeczności lokalnych.

19 Wyprawka dla Żaka Cel: Wyposażenie najbiedniejszych dzieci w wyprawki szkolne Grupa docelowa: Uczniowie szkół podstawowych Termin: – 07.09

20 Gorączka Złota Termin: 05.03 – 30.05
Cel: Pozyskanie środków na wypoczynek letni dla najbiedniejszych dzieci Grupa docelowa: Dzieci i młodzież Termin: – 30.05

21 Kampania PCK walki z głodem
Cel: Przeprowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych służących budowaniu świadomości społecznej o problemach głodu i niedożywienia Grupa docelowa: Wszystkie grupy społeczeństwa Termin: – 07.11

22 Pomoc nie może czekać Termin: 05.06 – 11.09
Cel: Podniesienie poziomu znajomości udzielania pierwszej pomocy Grupa docelowa: Dzieci i młodzież Termin: – 11.09

23 XII Olimpiada Promocji Zdrowia
Cel strategiczny: Wykształcanie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez : Adresaci:  Dzieci i młodzież w wieku od 14 do 19 lat ze wszystkich typów szkół Dokonania: Kilunastoletnia tradycja, uczestników w 2003 roku; nowe, odpowiadające realiom podejscie do Olimpiady (bibliografia, zestawy pytań, ujednolicony harmonogram).

24 Programy będące w fazie przygotowania
bądź pilotażu

25 „Tak Między Nami” Program Edukacji Rówieśniczej dla Młodzieży
Cel strategiczny programu: Wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich; Cele operacyjne: Uświadomienie młodzieży istoty HIV/AIDS - przekazanie wiedzy o drogach zakażenia wirusem. Rozwinięcie postawy akceptacji, tolerancji i pomocy ludziom chorym; Kształtowanie postawy zrozumienia, przyjaźni, wzajemnego zaufania, partnerstwa, szacunku między ludźmi; - Rozwój umiejętności społecznych i interpersonalnych; Adresaci programu: Młodzież w wieku od 15 do 18 lat szkół gimnazjalnych i średnich;

26 „Za Zakrętem” Cel strategiczny programu: Cele operacyjne:
Wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania młodzieży szkół gimnazjalnych; Cele operacyjne: Upowszechnianie wiedzy o czerwonym Krzyżu Kształtowanie właściwych postaw społecznych Wykształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej Wykształcenie postaw asertywnych Rozszerzanie horyzontów myślowych Adresaci programu: Młodzież w wieku od 13 do 16 lat ze szkół gimnazjalnych;

27 „PCK BEZ TAJEMNIC” Program dla Opiekunów SK PCK
Cel strategiczny programu: Wzmacnianie procesu motywacji nauczycieli- Opiekunów Szkolnych Kół PCK. Cele operacyjne: Uczestnictwo w rozwiju wolontariatu Zwiększenie i wzmocnienie zasobów ludzkich w szeregach PCK Upowszechnianie wiedzy o PCK - Wzmocnienie pozycji opiekunów SK PCK w szkołach, Wprowadzenie w „tajniki PCK”potencjalnych Opiekunów SK PCK. Adresaci programu: Młodzież w wieku od w wieku 13 – 16 lat szkół gimnazjalnych;


Pobierz ppt "Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google