Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program eTwinning w warsztacie nauczyciela przedmiotów ścisłych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program eTwinning w warsztacie nauczyciela przedmiotów ścisłych"— Zapis prezentacji:

1 Program eTwinning w warsztacie nauczyciela przedmiotów ścisłych
Warszawa, 4 listopada 2009 r.

2 Europejska współpraca
Program eTwinning Europejska współpraca szkół i przedszkoli

3 Plan prezentacji -> Program eTwinning:
- kto może w nim uczestniczyć, - z kim i jakie projekty można realizować, - zalety eTwinningu. -> Polski portal - działy portalu, - przykłady projektów, - konkursy eTwinning, - doskonalenie nauczycieli.

4 Struktura programu „Uczenie się przez całe życie”
Comenius eTwinning Edukacja szkolna Erasmus Szkoły wyższe Leonardo da Vinci Szkolnictwo i doskonalenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program międzysektorowy 4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki Program Jean Monnet 3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje; stowarzyszenia europejskie

5 Program eTwinning Współpraca bliźniaczych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

6 Kto może wziąć udział? Nauczyciele wszystkich przedmiotów, uczniowie, dyrektorzy szkół, bibliotekarze, logopedzi i inni pracownicy szkoły; Szkoły krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Turcji, a także Chorwacji i Macedonii; Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne (przedział wiekowy uczniów 3-19 lat).

7 Przykładowe formy projektów
Krótki miesięczny projekt może skupić się na konkretnym temacie z programu nauczania; Projekt trzymiesięczny, podczas którego uczniowie nauczą się np. tworzyć podstawową stronę internetową lub zebrać informacje na określony temat i przedstawić je w języku obcym; Projekt roczny dotyczący np. historii Europy, matematyki, sztuki, który stanowi część programu nauczania; Projekt wieloletni, który zakłada współpracę z jednym lub większą ilością partnerów.

8 Szczegółowe aspekty dotyczące uczestnictwa w Programie eTwinning
Działania oparte na motywacji i entuzjazmie nauczycieli i uczniów (brak finansowania z KE); Pedagogiczne wykorzystanie istniejącej już bazy technicznej ICT; Szukanie partnera do długotrwałej współpracy; ale na początek wystarczy wymiana informacji o sobie i wspólne zainteresowania; Odniesienie do innych programów unijnych; Wkomponowanie w realizowany program nauczania; Tworzenie zespołów nauczycieli: przedmiotowiec, językowiec, informatyk.

9 3 najważniejsze cechy projektów eTwinning
Wykorzystywanie komputera, Internetu, oprogramowania, aparatu cyfrowego, kamery czyli narzędzi akceptowanych przez uczniów i wzbudzających ich entuzjazm; Języki obce są konieczne do bezpośredniej komunikacji ze szkołą partnerską, a natychmiastowe korzystanie z wiadomości ‘lekcyjnych’ wywołuje radość uczniów i zwiększa ich motywację do nauki; Temat projektu związany z podstawami programowymi.

10 Nauka przez: zabawę, aktywność, działanie.

11 Zalety projektów eTwinning:
entuzjazm uczestników uczniów i nauczycieli, motywacja do nauki, poznawania świata, kreatywność nauczycieli i uczniów, dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia, bezpieczny Internet, wykorzystanie istniejącej bazy komputerowej, elastyczność projektu – możliwość dostosowania tematu i czasu trwania projektu do potrzeb uczniów, nieograniczony czas rejestracji, możliwość wprowadzania modyfikacji w każdej chwili.

12 Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning (NSS):
Prowadzi działania informacyjno-promocyjne; Organizuje konferencje regionalne i warsztaty szkoleniowe; Prowadzi portal eTwinning Prowadzi helpdesk pod adresem Wspomaga działania szkół; Sprawdza jakość zgłaszanych projektów przez szkoły; Zbieranie przykładów dobrej praktyki, ich publikacja i dystrybucja Współpraca z istniejącymi już sieciami i inicjatywami oraz instytucjami: MEN, MSWiA, CODN, OEIiZK, Ambasada Francji, Interklasa, Scholaris etc.

13 Polski portal

14

15 Działy portalu: eTwinning: Rejestracja „krok po kroku”
Nasi przedstawiciele W mediach Dla prasy Publikacje Logo Aktualności Konkursy: Konkursy polskie Konkursy europejskie Odznaka Jakości eTwinning Ciekawe projekty Wywiady Doskonalenie nauczycieli: Konferencje promocyjne Warsztaty europejskie Szkolenia wirtualne Seminaria kontaktowe Rady dla nauczycieli: Narzędzia online Porady metodyczne Dobre rady Statystyki Archiwum

16

17 Rejestracja krok po kroku

18

19 Konkursy

20

21 Ciekawe projekty Możliwości grupowania: - według przedmiotów
- według poziomu szkoły

22 1, 2 Buckle my shoe… Przedszkole Publiczne nr 5 w Głogowie
koordynator Ewa Kurzak

23

24 Matematyka wokół nas Szkoła Podstawowa nr 6 w Myszkowie Koordynator: Wiesława Masłoń
Uczniowie układają zadania matematyczne i nawzajem je sobie przesyłają. Lekcje matematyki stają się przez to dużo ciekawsze, a treści matematyczne lepiej przyswajalne. Trudne pojęcia w „niebolesny” sposób „wchodzą do głowy”.

25 What's Maths. A new life style
What's Maths? A new life style! Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie Koordynator: Bożena Koronowicz Cel: kształtowanie i doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, wyrabianie i doskonalenie umiejętności analizowania i wyciągania wniosków, aby w efekcie zadania logiczne, które rozwijają sprawność umysłową uczeń mógł traktować w kategoriach rozrywki. Każda szkoła partnerska przygotowywała w ustalonej kolejności planszę Sudoku, którą rozwiązywali uczniowie ze wszystkich szkół. Uczniowie przygotowywali się do konkursu „Cyfry muszą pozostać samotne”, który odbył się w ostatnim tygodniu maja we wszystkich szkołach uczestniczących w projekcie. W każdej szkole został wyłoniony „Mistrz Logicznego Myślenia”, a uczeń, który uzyskał największą liczbę punktów otrzymał tytuł „Europejski Mistrz Logiki”. Miło było słyszeć, że rodzice prosili dziecko o skserowanie dodatkowej planszy dla nich. Wspólne rozwiązywanie łamigłówek w domu rodzinnym motywowało dzieci do jeszcze większego wysiłku umysłowego.

26

27 Tajemnice liczb Zespół Szkół nr 3 im
Tajemnice liczb Zespół Szkół nr 3 im. Lotników Polskich w Pile Koordynator: Beata Krutel Liczby naturalne i ich własności stanowią ważną część treści nauczania realizowanych w szkole podstawowej. Uczniowie szkół podstawowych z Polski i Grecji poznawali własności liczb naturalnych oraz tworzyli zbiór zadań ułatwiających zrozumienie własności działań. Przygotowywali zadania, łamigłówki, krzyżówki i problemy matematyczne, którymi wymieniały się szkoły partnerskie. Powstał polsko-grecko-angielski słownik pojęć matematycznych i zwrotów używanych na co dzień. Wprowadzenie elementów teorii liczb musiało się odbywać w sposób przystępny dla uczniów; konieczne było powiązanie treści i form pracy z tym, co jest uczniom znane, z czym stykają się na co dzień. Niezwykle mobilizujący okazał się fakt, że z tym samym tematem zmagali się ich rówieśnicy w Grecji.

28 The Entertaining Physics Class Publiczne Gimnazjum w Kadzidle (woj
The Entertaining Physics Class Publiczne Gimnazjum w Kadzidle (woj. mazowieckie) Koordynatorzy projektu: Iwona Puławska (fizyka), Janina Ptak (j. angielski) Przygotowanie zadań dla partnerów: rebusy i krzyżówki związane ze zjawiskami fizycznymi i prawami nimi rządzącymi, przygotowywanie i przeprowadzanie prezentacji prostych, a zarazem efektownych doświadczeń z wybranych działów fizyki, przygotowywanie zagadek fizycznych w postaci filmów video. Poszukiwanie odpowiedzi do rebusów, krzyżówek, zagadek filmowych - w bibliotece, w pracowni komputerowej, a także w życiu codziennym i umieszczanie odpowiedzi na stronie projektu. Dostrzeganie fizyki w życiu codziennym np. fizyka sportu - tworzenie śmiesznych filmów video. Pogłębianie zainteresowań fizyką - przygotowywanie „na wesoło” prezentacji o „podróżach” naukowych. Zgromadzenie wypracowanych materiałów na CD, DVD i na stronie internetowej projektu.

29

30 Nie tylko sól kuchenna Gimnazjum nr 6 im
Nie tylko sól kuchenna Gimnazjum nr 6 im. Karola Goduli w Bytomiu Koordynator: Bożena Jaksik Uczniowie dowiedzieli się, że sole to związki chemiczne występujące powszechnie w środowisku naturalnym, poszerzali wiedzę o występowaniu soli jako minerałów i czynników glebotwórczych, o solach jako substancjach tworzących nasz organizm, nawozach sztucznych, a także wykorzystywanych w farmakologii, przemyśle pirotechnicznym. Uczniowie poznali również metody pozyskiwania soli oraz dyskutowali nad ekologicznymi aspektami wykorzystania różnych soli. Uczniowie zdobywali informacje o substancjach wykorzystywanych w życiu codziennym i występujących w środowisku naturalnym Polski i Litwy; poszerzali wiedzę o geografii swoich krajów, dzielili się wiadomościami na temat ekologii i przemysłu tych związków chemicznych w swoich ojczyznach. Powstawały prezentacje PowerPoint, wykorzystywano TwinSpace - uczniowie mogli śledzić postępy prac i dzielić się wiedzą. Uczniowie komunikowali się poprzez czat na eTwinning, skype i wysyłając e.

31 Maths and Earth Gimnazjum w Krempachach (woj
Maths and Earth Gimnazjum w Krempachach (woj. małopolskie) Koordynator projektu: Urszula Utnicka Cel: wykazanie przydatności matematyki i jej zastosowania w badaniu Ziemi, innych gałęziach nauki i codziennym życiu. Wybrano 12 punktów Europie, określono ich współrzędnych i potraktowano jako punkty w przestrzeni trójwymiarowej lub na płaszczyźnie (dla 3 punktów). Trzy punkty w projekcie to trzy szkoły partnerskie, których współrzędne wyznaczono odbiornikami GPS. Trzy następne punkty były wybrane przez nauczycieli, a kolejne 6 przez uczniów z Listy UNESCO (dzięki temu uczniowie zebrali informacje o wspaniałych i cennych miejscach Europy). Po znalezieniu współrzędnych, uczniowie, na podstawie GoogleEarth, przygotowali mapy z zaznaczeniem wszystkich 12 punktów. W wyniku konkursu wybrano najlepszą mapę; zwycięzca otrzymał słodycze ze szkół partnerskich. Zadaniem uczniów z Hiszpanii było zaplanowanie wycieczki do tych 12 miejsc w Europie. Matematyczne zadania uczniów to przeliczanie współrzędnych z układu geograficznego na kartezjański, obliczenie odległości między punktami, znalezienie najkrótszej linii łączącej punkty (problem komiwojażera), konstrukcje w programie Geogebra: trójkąt o danych długościach boków, okrąg opisany i wpisany w trójkąt, środek ciężkości; porównywanie geometrii na kuli i płaszczyźnie, kolorowanie mapy (twierdzenie o czterech barwach), analiza kształtu Ziemi jako bryły, obliczenie promienia kuli.

32 Learn the Word of professions Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini koordynator: Maria Mendela Zespoły: przynajmniej jedna osoba z Turcji, jedna osoba z Bułgarii i jedna osoba z Polski, Każdy zespół zbiera i opracowuje informacje o wybranym zawodzie, Uczniowie spotykają się na czacie, korzystają z forum i tablicy informacyjnej w TwinSpace, Na forum uczniowie zamieszczają informacje o sobie, Powstaje zbiór informacji o zawodach.

33 Doskonalenie nauczycieli
Konferencje promocyjne, warsztaty i szkolenia regionalne, w tym dla nauczycieli – bibliotekarzy ;)) Kurs eLearning dla nauczycieli „Jak uczestniczyć w Programie eTwinning?” prowadzony na platformie Moodle, Warsztaty europejskie, Seminaria kontaktowe.

34

35

36

37 Biuletyn

38 Forum

39 Nasi przedstawiciele:
Koordynatorzy regionalni Ambasadorzy Promotorzy Trenerzy kursu dla nauczycieli

40

41 Konkursy eTwinning: polskie europejskie

42 Ogólnopolskie konkursy eTwinning w roku szkolnym 2009/2010
Konkurs „Nasz projekt eTwinning – VI edycja 2010”; Konkurs dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia) – współpraca z CODN; Konkurs „eTwinning w szkolnej bibliotece” – współpraca z OEIiZK; Konkurs językowy eTwinning - współpraca z Goethe-Institut, Ambasadą Francji, British Council, CODN; Konkurs „Dyrektorzy szkół w eTwinning” – współpraca z CODN.

43

44

45 Tablica interaktywna SMART BoardTM – nagroda główna

46 Nagrody w roku 2009: 2 tablice interaktywne SMART BoardTM ufundowane przez Image Recording Solutions Sp. z o.o. dwutygodniowe stypendium w Paryżu i e-beam ufundowane przez Ambasadę Francji, wyjazd laureatów do Sewilli w 2010 r. na konferencję eTwinning ufundowane przez FRSE, udział w tygodniowym szkoleniu dla nauczycieli bibliotekarzy ufundowane przez FRSE, udział w tygodniowym szkoleniu dla nauczycieli fizyki w CERN ufundowane przez FRSE, nagrody finansowe ufundowane przez MSWiA, udział w warsztatach dla nauczycieli podczas Festiwalu filmowego we Wrocławiu ufundowane przez Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY nagrody rzeczowe FRSE: tablet, cyfrowy aparat fotograficzny, pamięć USB, ramka cyfrowa, kamera internetowa, hub.

47 Konkursy europejskie eTwinning

48 Laureat 2006 Projekt „Zabawa i nauka” (Playing and Learning) realizowany przez Publiczne Przedszkole nr 5 w Głogowie zdobył pierwsze miejsce w kategorii zasoby cyfrowe dla dzieci w wieku lat; Koordynatorem projektu jest dyrektorka przedszkola Ewa Kurzak; Partner to hiszpańskie przedszkole Escuela Infantil Gloria Fuertes; Gijón, Hiszpania; koordynator Maria Piedad Avello; Nagrodą był czterodniowy obóz na wyspie Lanzarote.

49

50 Laureat 2007 Projekt „Poszukiwanie tożsamości przez młodych ludzi – od psychologicznej do kulturowej” (Young people’s search for personal identity) realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach zdobył I miejsce w kategorii 16 – 19 lat; Koordynatorem projektu była Pani Ewa Groszek; Partnerem projektu była włoska szkoła ITIS "A. Monaco" Informatica-Elettronica-Elearning-Meccanica, Cosenza, w której koordynatorem jest Paola Lico; Nagrodą był 5 dniowy pobyt na obozie na Sycylii.

51

52 Laureat 2008 Projekt „Fizyka ważna i ciekawa” realizowany w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tyczynie w kategorii matematyka i nauki ścisłe; Koordynatorem projektu była Pani Ela Gawron; Partnerem projektu była Kauno Statybininkų Rengimo Centras z Litwy; Nagrodą był 5 dniowy obóz w Portugalii.

53

54 Laureat 2009 - kategoria wiekowa 16-19 lat
Projekt „The Pizza Business across Europe” realizowany w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. M. Rataja w Mieczysławowie; Koordynatorem projektu był Pan Andrzej Pogorzelski; Partnerem projektu były szkoły z Portugalii, Węgier, Rumunii, Włoch, Łotwy; Nagrodą był 5 dniowy obóz w Grecji.

55

56 Laureat 2009 - kategoria język francuski
Projekt „ Mythes, légendes et contes de fées – moyens d’enrichir le langage des jeunes et la connaissance de l’autre” realizowany w Niepublicznym Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana w Warszawie; Koordynatorem projektu był Pan Tomasz Perzyna; Partnerzy projektu to szkoły z Rumunii i Republiki Czeskiej; Nagrodę ufundowała prezydencja francuska UE.

57

58 Odznaki Jakości eTwinning
Krajowe Odznaki Jakości – przyznano 482 Europejskie Odznaki Jakości – przyznano 305 Odznaki Jakości przyznawane są nauczycielom koordynatorom projektów dwa razy w roku: w marcu i we wrześniu; Nauczyciele, którzy otrzymali Krajowe Odznaki Jakości mogą otrzymać Europejską Odznakę Jakości; jeśli przynajmniej dwóch nauczycieli otrzyma Krajową Odznakę za dany projekt, wówczas otrzymają oni automatycznie Europejską Odznakę Jakości.

59

60 Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 Warszawa tel: fax:

61 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Program eTwinning w warsztacie nauczyciela przedmiotów ścisłych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google