Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady uczestnictwa w IV edycji konkursu Pomysł na biznes Wojciech Strzelczyk 12.10.2005r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady uczestnictwa w IV edycji konkursu Pomysł na biznes Wojciech Strzelczyk 12.10.2005r."— Zapis prezentacji:

1 Zasady uczestnictwa w IV edycji konkursu Pomysł na biznes Wojciech Strzelczyk 12.10.2005r.

2 Etapy konkursu Pomysł na biznes I etap - doradztwo indywidualne i grupowe II etap - szkolenia III etap - udzielenie wsparcia pomostowego i/lub inwestycyjnego

3 Warunki uczestnictwa w I etapie - osoby pełnoletnie, zamieszkałe w województwie wielkopolskim, nie posiadające statusu bezrobotnego - zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej - osoby nie będące właścicielami przedsiębiorstwa oraz osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej po 01.01.2004r. - podpisanie umowy z Organizatorem - dostarczenie formularza zgłoszeniowego

4 Warunki uczestnictwa w I etapie - przedłożenie zaświadczenia o nieposiadaniu statusu bezrobotnego - przedłożenie zaświadczenia o nieposiadaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej po 01.01.2004 - priorytetowo traktowane osoby do 25 roku życia - 60% uczestników konkursu 40% - inne osoby fizyczne spełniające powyższe kryteria

5 Kryteria oceny formularza zgłoszeniowego - charakterystyka pomysłu (0-16 pkt.) - innowacyjność pomysłu (0-8 PKT.) - determinacja w kierunku rozpoczęcia działalności gospodarczej (0-8 pkt.) - posiadane zasoby (0-4 pkt.) - znajomość rynku (0-4 pkt.)

6 Warunki uczestnictwa w II etapie - przedstawienie opisu planowanej działalności na max 5 stronach znormalizowanego druku kryteria oceny: ocena konsultanta (0-9 pkt.) ocena opisu (0-21 pkt.) - założenie działalności gospodarczej - spełnienie kryteriów dla mikroprzedsiębiorców: - < 10 pracowników - roczny obrót netto < 2 mln Euro lub - suma aktywów < 2 mln Euro

7 Warunki uczestnictwa w II etapie - działalność gospodarcza nie może dotyczyć: - sektora transportu - eksportu związanego z ilością eksportowanych produktów - działalności uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej - produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów wymienionych w Zał. I do Traktatu ustanawiającego WE

8 Warunki uczestnictwa w II etapie - przedłożenie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis otrzymanej w ostatnich 36 miesiącach i pomocy otrzymanej przed 01.05.2004r. - złożenie wniosku o wsparcie pomostowe lub inwestycyjne - podpisanie umowy z PPNT określającej warunki korzystania ze wsparcia pomostowego i inwestycyjnego

9 - spełnienie warunków uczestnictwa w II etapie - założenie działalności gospodarczej do końca II etapu konkursu - przedłożenie biznes planu na formularzu zamieszczonym na www.pomyslnabiznes.com.pl ocena biznes planu w oparciu o kartę oceny zamieszczoną w formularzu Warunki uczestnictwa w III etapie

10 IV edycja konkursu Pomysł na biznes Dziękuję bardzo za uwagę. Wojciech Strzelczyk Konsultant ds. przedsiębiorczości Fundacja UAM – PPNT Tel.: 061 8279758 Fax: 061 8279741 E-mail: strzelczyk@ppnt.poznan.pl


Pobierz ppt "Zasady uczestnictwa w IV edycji konkursu Pomysł na biznes Wojciech Strzelczyk 12.10.2005r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google