Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

województwo podkarpackie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "województwo podkarpackie"— Zapis prezentacji:

1 województwo podkarpackie
Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej koncepcja techniczna województwo podkarpackie projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

2 Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW
Przyjęto następujące założenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: dla każdego województwa Polski Wschodniej projektuje się autonomiczne, ale połączone sieci szerokopasmowe sieć szerokopasmowa dla pojedynczego województwa składa się z dwóch warstw: warstwy szkieletu sieci i warstwy dystrybucyjnej architektura ta nie obejmuje warstwy dostępowej (sieci dostępowych), z założenia wykraczającej poza przedmiot projektowanego przedsięwzięcia

3 Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW
Przyjęto następujące założenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: sieć szkieletowa budowana jest w topologii pierścienia, bądź kilku połączonych ze sobą pierścieni sieć dystrybucyjna budowana jest w topologii drzewa od strony fizycznej węzły sieci szkieletowej oraz zakończenia sieci dystrybucyjnych znajdują się w konkretnych lokalizacjach, tożsamych z istniejącymi miejscowościami na rozpatrywanym obszarze Polski

4 Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW
Przyjęto następujące założenia definiujące architekturę logiczną i fizyczną projektowanych sieci: sieci dystrybucyjne obejmą swoim zasięgiem obszar całych województw sieć jest projektowana w jednolitej (z możliwie niewielkimi odstępstwami) technologii optycznej połączenia sieci przebiegają wzdłuż dróg utwardzonych lub innych tras wyznaczanych przez prawo drogi skupione w ręku jednego dysponenta – np. linie kolejowe, linie energetyczne, rurociągi, itp. optymalizacja sieci w obu warstwach wiąże się bezpośrednio z minimalizacją drogi pomiędzy węzłami sieci i punktami dystrybucyjnymi będącymi wierzchołkami grafu

5 Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW
Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW

6 Definicja obszarów BSC
Definicja obszarów BSC obszary „białe”: całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych) niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie; na obszarze tym mogą działać przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący takie usługi, ale punkt dystrybucyjny, do którego są przyłączeni, znajduje się poza obszarem analizowanym lub uzyskanie takiego przyłączenia jest ograniczone barierami, np. ekonomicznymi, które utrudniają dostęp potencjalnych operatorów sieci dostępowych obszary „szare”: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna tylko jednego operatora telekomunikacyjnego (zazwyczaj sieć operatora „zasiedziałego”); oznacza to obecność punktów dystrybucyjnych tylko jednego operatora na danym terenie; nie ma zatem konkurencji na poziomie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej, choć może działać kilku operatorów sieci dostępowych, którzy jednak korzystają z usług hurtowych jednego operatora infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej obszary „czarne”: istnieje infrastruktura szkieletowo-dystrybucyjna co najmniej dwóch operatorów telekomunikacyjnych umożliwiająca zapewnienie podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu na założonym poziomie; istnieją tam zatem co najmniej dwa punkty dystrybucyjne różnych operatorów, a usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu są oferowane poprzez konkurujących ze sobą przedsiębiorców telekomunikacyjnych

7 Definicja obszarów BSC
Definicja obszarów BSC zasięg punktu dystrybucyjnego: wyrażona w kilometrach odległość od punktu dystrybucyjnego sieci szkieletowo-dystrybucyjnej; określa obszar, na którym dokonywane będą inwestycje operatorów dostępowych  istotne: długość pętli lokalnej -- przepływność -- technologia

8 Definicja obszarów BSC - przykład
Definicja obszarów BSC - przykład miejscowości A, B, C, D, E, które znajdują się w zasięgu pojedynczego punktu dystrybucyjnego otrzymują etykietę „szarą”; miejscowość G, która znajduje się w zasięgu obu punktów otrzymuje etykietę „czarną”; miejscowość F, która znajduje się poza zasięgiem punktów dystrybucyjnych otrzymuje etykietę „białą”.

9 Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW
Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW

10 Wymiarowanie SSPW - warianty
Wariant Pokrycie ludności Obszary Zasięg [km] 1 90% białe i szare 2 4 3 5 6 + Warianty porównawcze 85% i 95% dla 4 km

11 Wymiarowanie SSPW - warianty

12 Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW
Wymiarowanie sieci szkieletowo-dystrybucyjnej SSPW

13 Wymiarowanie SSPW - warianty

14 Wizualizacja wariantów
Liczba węzłów szkieletu 8 Liczba punktów dystryb. 847 Długość szkieletu 517 km Długosć sieci dystryb km 2 km / 90%

15 Wizualizacja wariantów
Liczba węzłów szkieletu 8 Liczba punktów dystryb. 459 Długość szkieletu 517 km Długosć sieci dystryb km 4 km / 90%

16 Wizualizacja wariantów
Liczba węzłów szkieletu 8 Liczba punktów dystryb. 239 Długość szkieletu 517 km Długosć sieci dystryb km 5 km / 90%

17 Wizualizacja wariantów
Liczba węzłów szkieletu 8 Liczba punktów dystryb. 167 Długość szkieletu 517 km Długosć sieci dystryb km 6 km / 90%

18 Wizualizacja wariantu 6 km / 90%
Wizualizacja wariantu 6 km / 90%

19 Wizualizacja wariantu 6 km / 90%
Wizualizacja wariantu 6 km / 90%

20 Wizualizacja wariantu 6 km / 90%
Wizualizacja wariantu 6 km / 90%

21 Wizualizacja wariantu 6 km / 90%
Wizualizacja wariantu 6 km / 90%

22 Wizualizacja wariantu 6 km / 90%
Wizualizacja wariantu 6 km / 90%

23 Wizualizacja wariantu 6 km / 90%
Wizualizacja wariantu 6 km / 90%

24 Wizualizacja wariantu 6 km / 90%
Wizualizacja wariantu 6 km / 90%

25 Wizualizacja wariantu 6 km / 90%
Wizualizacja wariantu 6 km / 90%

26 Szacunkowe nakłady inwestycyjne (część pasywna)
Założony koszt jednostkowy [tys. PLN] Pozycje kosztowe [tys. PLN brutto] Szacunkowy budżet [tys. PLN] Część pasywna [tys. PLN] 85 cena budowy km 30 cena węzła dystrybucyjnego 400 cena węzła szkieletowego 80% Kurs euro 4,2 budżet w zł (brutto) 1 260 1 008

27 Szacunkowe nakłady inwestycyjne (część pasywna)
Województwo 2 km 90% 4 km 90% 4km 85% 5km 90% 6km 90% Lubelskie Podkarpackie Podlaskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie tys. PLN brutto

28 Proces decydowania o interwencji
Wybór wariantu Identyfikacja obszarów białych, szarych i czarnych Obliczenia związane z optymalizacją sieci W trakcie Oszacowanie kosztów budowy i utrzymania rozwiązania W trakcie Weryfikacja uzasadnienia interwencji (opłacalność inwestycji operatora efektywnego) Określenie poziomu dofinansowania i pomocy publicznej Analiza rentowności Operatora Infrastruktury Zbadanie wpływu na konkurencyjność rynku Analiza finansowa i ekonomiczna projektu 28

29 Wnioski i dalsze kroki W wariancie doziemnym jedynie możliwe wydaje się przyjęcie wariantu 6 km (ewentualnie 5km) Ewentualne (znacznie) obniżenie kosztów i przyspieszenie projektu jest możliwe jedynie z wykorzystaniem obcego prawa drogi (energetyka?) Po wyborze wariantu trzeba dokonać drugiego przebiegu optymalizacyjnego: Usunięcie współbieżności Domknięcie pierścieni Uzupełnienie lokalizacji węzłów Prosimy o Państwa uwagi

30 Kontakt Adam Turowiec Paweł Niedźwiadek ITTI Sp. z o.o. EFICOM S.A.
Adam Turowiec Partner, Dyrektor ds. Rozwoju Paweł Niedźwiadek Koordynator Wojewódzki ITTI Sp. z o.o. ul. Rubież 46 Poznań tel. (0) EFICOM S.A. ul. Nowogrodzka 68 Warszawa tel. (0)


Pobierz ppt "województwo podkarpackie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google