Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak wziąć udział w Programie Rozwoju Bibliotek? Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak wziąć udział w Programie Rozwoju Bibliotek? Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które."— Zapis prezentacji:

1 Jak wziąć udział w Programie Rozwoju Bibliotek? Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

2 1. KIM JESTEŚMY?

3 1. KIM JESTEŚMY »Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) to młoda organizacja pozarządowa, stworzona przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności na potrzeby realizacji Programu Rozwoju Bibliotek »Program Rozwoju Bibliotek jest częścią inicjatywy Fundacji Billa i Melindy Gates o nazwie Globalne Biblioteki, polegającej na modernizacji bibliotek publicznych. Dzięki szkoleniom pracowników i dostawom sprzętu komputerowego biblioteki mogą rozszerzyć działalność i zaoferować swoim użytkownikom nowe, oczekiwane przez nich usługi. Takie projekty zostały z dużym sukcesem zrealizowane w Chile, Meksyku, na Litwie i Łotwie oraz w Stanach Zjednoczonych.

4 2. Na czym polega Program?

5 2. NA CZYM POLEGA PROGRAM » Dlaczego biblioteka? »Mieszkańcy małych miejscowości potrzebują spokojnych i bezpiecznych miejsc, gdzie mogliby ciekawie spędzić wolny czas, spotkać się z innymi ludźmi, rozwijać swoje zainteresowania, realizować swoje aspiracje »Takim miejscem może być biblioteka, jeśli: oferuje nie tylko wypożyczanie książek, ale również inne usługi, potrzebne mieszkańcom np. ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży, szkolenia komputerowe dla osób starszych jest odmalowana, jasna, ciepła i wygodna udostępnia odwiedzającym komputery z dostępem do Internetu

6 WYPOSAŻYMY BIBLIOTEKI W SPRZĘT KOMPUTEROWY / MULTIMEDIALNY STWORZYMY OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DLA ROZWOJU MALYCH LOKALNYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 2. NA CZYM POLEGA PROGRAM » W Programie …. PRZYGOTUJEMY BIBLIOTEKARZY DO PROWADZENIA PLACÓWEK W NOWOCZESNY SPOSÓB, ORGANIZOWANIA CIEKAWYCH WYDARZEŃ, ZDOBYWANIA POZABUDŻTOWYCH FUNDUSZY 1 2 3

7 3. Kto może uczestniczyć w Programie?

8 3. KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROGRAMIE »Biblioteki publiczne z wszystkich gmin wiejskich i miejsko- wiejskich oraz z gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców »Dowolna forma organizacyjna biblioteki »Gminna biblioteka wraz z filiami – łącznie 3350 placówek bibliotecznych (średnio na województwo 209 placówek) »Z jednej gminy może być złożony tylko 1 wniosek »Biblioteka może uczestniczyć albo jako Biblioteka Wiodąca, albo jako Biblioteka Partnerska »Biblioteką Wiodącą może zostać biblioteka, która posiada minimum 1 filię

9 4. Korzyści z uczestnictwa w Programie

10 4. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE » Biblioteka Wiodąca » Sprzęt »Każda placówka otrzyma urządzenie wielofunkcyjne i osprzęt sieciowy umożliwiający założenie hot-spotu »Placówki nie posiadające komputerów dostępnych dla czytelników – dodatkowo 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem »Biblioteki główne – dodatkowo laptop i rzutnik multimedialny z ekranem »W razie problemów ze sprzętem – możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego; kilkuletnia gwarancja

11 4. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE » Biblioteka Wiodąca » Szkolenia »Wszyscy pracownicy biblioteki (w tym jej filii) będą mogli uczestniczyć w szkoleniach »Udział w szkoleniach weźmie także przedstawiciel urzędu gminy odpowiedzialny za kulturę, przedstawiciel organizacji pozarządowej lub inna osoba aktywna lokalnie, zaproszona przez Bibliotekę »I część szkoleń: warsztat planowania pracy biblioteki (5 spotkań x 2 dni, podsumowujące spotkanie wojewódzkie) »II część szkoleń: szkolenia specjalistyczne, mające pomóc bibliotekarzowi wyspecjalizować się w usługach, na które jest lokalnie największe zapotrzebowanie (2 szkolenia x 3 dni) »III część szkoleń: szkolenia informatyczne – obsługa dostarczonego sprzętu i oprogramowania i jego wykorzystywanie w pracy biblioteki (3 dni) »Uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnione noclegi i wyżywienie

12 4. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE » Biblioteka Wiodąca » Inne działania »Moderator wesprze tworzenie Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek »Bibliotekarze zostaną zaproszeni do udziału w corocznym spotkaniu wojewódzkim i w ogólnopolskim kongresie bibliotek »Będą mogli korzystać z konsultacji ekspertów – bibliotekarzy praktyków (3 dni doradztwa na bibliotekę gminną, wraz z filiami) »Będą także mogli skorzystać ze wsparcia programu grantowego na realizację planów pracy przygotowanych podczas szkoleń (granty do wysokości 5000 zł) »Będą mogli korzystać z portalu internetowego (kursy e- learningowe, dobre praktyki)

13 4. KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE » Biblioteka Partnerska »Placówki nie posiadające komputerów dostępnych dla czytelników –1 zestaw z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, osprzęt sieciowy umożliwiający założenie hot-spotu »W razie problemów ze sprzętem – możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego; kilkuletnia gwarancja »Dyrektor biblioteki gminnej – udział w warsztacie planowania pracy biblioteki »Szkolenie informatyczne dla bibliotekarza z placówki, która otrzymała sprzęt »Zapewnienie noclegu i wyżywienia uczestnikom szkoleń »Uczestnictwo w 4 spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę Wiodącą »Możliwość udziału w corocznym spotkaniu wojewódzkim, ogólnopolskim kongresie bibliotek oraz korzystania z portalu internetowego »Możliwość wzięcia udziału w programie grantowym (warunek: opracowanie planu pracy) i programie dobrych praktyk

14 5. Zobowiązania biblioteki i gminy

15 5. ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI WIODĄCEJ » Leżące po stronie biblioteki »Zapewnienie użytkownikom placówki możliwości nieodpłatnego korzystania z dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w tym nieodpłatnego dostępu do Internetu »Zainicjowanie, utworzenie i dbałość o funkcjonowanie Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek »Wymiana doświadczeń i wiedzy z Bibliotekami Partnerskimi, w tym poprzez zorganizowanie z nimi co najmniej czterech spotkań (FRSI zapewni dofinansowanie w wysokości 1000 zł) »Stworzenie strony internetowej / wizytówki biblioteki

16 5. ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI WIODĄCEJ » Leżące po stronie gminy »Zapewnienie od początku listopada 2009 roku dostępu do Internetu (tzn. instalacja i opłacanie abonamentu) w placówkach, do których będzie dostarczony sprzęt w ramach Programu »Przygotowanie miejsca, mebli (osobnego stołu lub biurka i krzesła) i sieci elektrycznej dla sprzętu komputerowego, który dostarczy FRSI »Pokrywanie kosztów eksploatacyjnych użytkowania sprzętu, kosztów napraw nieobjętych gwarancją oraz jego ubezpieczenie »Sfinansowanie dojazdów na szkolenia realizowane w ramach Programu »Udział i wsparcie Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek

17 5. ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI WIODĄCEJ » Leżące po stronie gminy – cd. »Zapewnienie środków na dostosowanie czasu otwarcia bibliotek i filii do potrzeb mieszkańców (min. 30 godzin/tyg., od 2010 r., w ramach możliwości finansowych gminy) »Poprawienie wyglądu placówek bibliotecznych i spełnienie odpowiednich standardów estetycznych (odmalowane i czyste ściany, jasne i przyjazne oświetlenie), a także polepszenie warunków lokalowych poprzez zapewnienie dostępu do toalety, wystarczającego ogrzewanie zimą (co najmniej 18 stopni C) (od 2010 r., w ramach możliwości finansowych gminy) »Zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu komputerowego dostarczonego w ramach Programu także po 2013 roku oraz jego serwisowanie w okresie pogwarancyjnym, a także – w miarę możliwości – jego wymiana na nowy

18 5. ZOBOWIĄZANIA BIBLIOTEKI PARTNERSKIEJ » Leżące po stronie biblioteki / gminy »Udział w spotkaniach organizowanych przez Bibliotekę Wiodącą »Sfinansowanie dojazdów na szkolenia organizowane w ramach Programu »Zapewnienie użytkownikom placówki możliwości nieodpłatnego korzystania z dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w tym nieodpłatnego dostępu do Internetu »Zapewnienie od początku listopada 2009 roku dostępu do Internetu w placówkach, do których będzie dostarczany sprzęt »Przygotowanie miejsca, mebli (osobnego stołu lub biurka i krzesła) i sieci elektrycznej dla dostarczonego sprzętu »Pokrywanie kosztów eksploatacyjnych użytkowania sprzętu, kosztów napraw nieobjętych gwarancją oraz jego ubezpieczenie »Zapewnienie sprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu także po 2013 roku oraz jego serwisowanie w okresie pogwarancyjnym, a także – w miarę możliwości – jego wymiana na nowy

19 6. Jak się zgłosić?

20 6. JAK SIĘ ZGŁOŚIĆ » Wniosek aplikacyjny »Na początku kwietnia dyrektor każdej biblioteki gminnej z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 tys. mieszkańców otrzyma informator przedstawiający sposób zgłoszenia biblioteki do Programu »Wniosek aplikacyjny będzie dostępny od 14 kwietnia poprzez stronę FRSI »Wniosek będzie wypełniany on-line »Wniosek powinien być przesłany do FRSI w formie elektronicznej i papierowej do 14 czerwca »Wniosek musi być podpisany przez dyrektora biblioteki i wójta / burmistrza »Każda Biblioteka Wiodąca zgłasza 1-3 Biblioteki Partnerskie; Biblioteki Partnerskie też muszą wypełnić i nadesłać wnioski

21 6. JAK SIĘ ZGŁOSIĆ » Co będzie oceniane? »Liczba zgłoszonych Bibliotek Partnerskich – za każdą z nich Biblioteka Wiodąca może otrzymać po 100 pkt »Nowatorskie działania podejmowane przez Bibliotekę Wiodąca (3 działania, za każde od 0 do 20 pkt) »Działalność pozainwestytycjna gminy związana z kulturą, oświatą, polityką społeczną (3 działania, za każde od 0 do 20 pkt) »Dodatkowe zasoby, które gmina może przekazać Bibliotece (od 0 do20 pkt) »Maksymalnie Biblioteka Wiodąca będzie mogła otrzymać 450 pkt »Początek lipca – ogłoszenie listy bibliotek przyjętych do Programu

22 www.frsi.org.pl


Pobierz ppt "Jak wziąć udział w Programie Rozwoju Bibliotek? Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które."

Podobne prezentacje


Reklamy Google