Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System zbiórki odpadów w Pszczynie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System zbiórki odpadów w Pszczynie"— Zapis prezentacji:

1 System zbiórki odpadów w Pszczynie
Pszczyna System zbiórki odpadów w Pszczynie 1

2 Pszczyna

3 Pszczyna województwo śląskie, powiat pszczyński gmina miejsko-wiejska
mieszkańców powierzchnia 174 km2 ( ha) budżet gminy – ,00 zł

4 Jak funkcjonował stary system?
4

5 obowiązki w zakresie gospodarki odpadami należały do przedsiębiorstw posiadających odpowiednie zezwolenie burmistrza umowę z odbiorcą odpadów właściciele nieruchomości podpisywali indywidualnie zorganizowanym wywozem odpadów objętych było ok. 90% mieszkańców – realizacja umów PIK Pszczyna (100 % udział gminy) zbiórka selektywna (dopłata gminy do każdego worka; mieszkaniec płacił 1 zł/worek)

6 Wady starego systemu w większości przypadków zbyt rzadka częstotliwość wywozu odpadów część odpadów wykorzystywana w gospodarstwach domowych do celów opałowych odpady wielkogabarytowe wywożone na „dzikie” wysypiska śmieci

7 tak było …

8

9 REFERENDUM 12 XI 2006 r. Czy jest Pan/Pani za odpłatnym przejęciem przez Gminę Pszczyna od właścicieli nieruchomości położonych na jej terenie, obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ? 9

10 59,6% REFERENDUM TAK NIE 40,4% 39 601 uprawnionych do głosowania
głosowało (36,79%) TAK 59,6% NIE 40,4%

11 Postępowanie przetargowe …
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych r. szacunkowa wartość zamówienia zł brutto zamówienie powyżej euro (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej) protesty, odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych modyfikacja dokumentacji przetargowej Podpisanie umowy z firmą Remondis (najlepsza z 3 ofert) r. … zajęło 6 miesięcy

12 Główne dane opisujące przedmiot umowy:
ilość mieszkańców ilość nieruchomości ilość pojemników przewidywana ilość odpadów komunalnych 50l/1 mieszkaniec/miesiąc wykaz nieruchomości wraz z liczbą mieszkańców czas obowiązywania umowy – 4 lata (firma obsługuje całą gminę z wyjątkiem firm)

13 Najważniejsze obowiązki wykonawcy
organizacja selektywnej zbiórki dostarczenie pojemników i worków odbiór odpadów co 2 tygodnie/posesje jednorodzinne razy w tygodniu/budynki wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe transport odpadów odzysk i unieszkodliwianie odpadów

14 Ocena ofert kryterium realizowania zamówienia wg wariantu I (odpady „suche” i „mokre”) waga kryterium 10 % kryterium ceny waga kryterium 90 %

15 Ocena ofert Obliczenie punktów dla kryterium ceny:
najniższa cena oferowana z ofert ważnych Ilość pkt = * 100 * 0,9 (waga kryterium) cena danej oferty Obliczenie punktów dla kryterium realizacji zamówienia wg wariantu I: wariant I – 10 pkt (podział na odpady „suche” i „mokre”) wariantu II – 0 pkt (pełna segregacja)

16 Nowy system Od 1 maja 2008 r. właścicielem odpadów komunalnych, powstających w nieruchomościach mieszkalnych jest gmina

17 Zasady nowego systemu za wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady odpowiedzialna jest firma wywozowa (rodzina 5-os./pojemnik 120l, 6-10-os./pojemnik 240l itd.) mieszkańcy gminy zobowiązani są do segregacji odpadów na „suche” i „mokre” odpady „suche”: opakowania szklane, butelki plastikowe, puszki, folie, tektura, metale dodatkowo – na zlecenie burmistrza straż miejska kontroluje wszystkie firmy działające na terenie gminy pod kątem podpisanych umów na wywóz nieczystości – uszczelnienie systemu

18 Zasady nowego systemu właściciele nieruchomości zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat (obecnie – 6,50 zł/1 osoba/1 miesiąc) Opłaty naliczane są na podstawie danych z wydziału meldunkowego od ilości osób zameldowanych w danym gosp. domowym odbiór odpadów odbywa się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem (odpady mokre/suche)

19 Urząd Miejski w Pszczynie właściciel nieruchomości
Zasady rozliczeń Urząd Miejski w Pszczynie informacja o opłacie za odbiór odpadów wyliczona wg wzoru: ilość mieszkańców x ilość miesięcy x 6,50 zł z wyznaczonymi kwartalnymi terminami opłaty (wysyłana raz w roku, aktualizowana raz w miesiącu) właściciel nieruchomości

20

21 Urząd Miejski w Pszczynie
Remondis wynagrodzenie w wysokości 6,30 zł x liczba mieszkańców gminy uiszczane miesięcznie Urząd Miejski w Pszczynie 20 gr miesięcznie od mieszkańca tj. ok zł rocznie na koszty urzędu opłata w wysokości 6,50 zł od mieszkańca/miesiąc uiszczana kwartalnie właściciel nieruchomości

22 w przypadku braku wpłaty …
Egzekucja należności w przypadku braku wpłaty … upomnienie dalszy brak wpłat … tytuł wykonawczy Ściągalność za 2010r. na dzień r. wynosi 96 % Urząd Miejski w Pszczynie właściciel nieruchomości Urząd Miejski w Pszczynie Urząd Skarbowy w Pszczynie

23 Koszty Urzędu od 1.05 do r. koszty pracownicze: 83 488 zł wydatki administracyjne: 7 080 zł kwota umorzeń: 3 000 zł koszt dostarczenia mieszkańcom informacji o wysokości opłaty: 12 000 zł łącznie : 105 568 zł

24 Koszty Urzędu w 2009 r. koszty pracownicze: 115 456 zł wydatki administracyjne: 11 472 zł koszt dostarczenia mieszkańcom informacji o wysokości opłaty: 31 000 zł koszty windykacji: 13 730 zł kwota umorzeń 7 000 zł łącznie : 178 658 zł

25 Koszty Urzędu w 2010 r. koszty pracownicze: zł wydatki administracyjne: zł koszt dostarczenia mieszkańcom informacji o wysokości opłaty: 40 000 zł koszty windykacji: zł kwota umorzeń zł łącznie : zł

26 odbiór odpadów komunalnych wymieszanych

27

28

29 odbiór odpadów segregowanych

30

31

32 odbiór odpadów wielkogabarytowych

33 rodzina 5-osobowa /rok 2008/
Porównanie kosztów rodzina 5-osobowa /rok 2008/ stary system: 18 zł (pojemnik 120l) x 2 = 36 zł/miesiąc + 3 zł (odpady segregowane) = 39 zł miesięcznie (bez wywózki wielkogabarytowych) nowy system: 5 (osób) x 5 zł = 25 zł miesięcznie (z wywozem wielkogabarytowych)

34 rodzina 5-osobowa /rok 2010/
Porównanie kosztów rodzina 5-osobowa /rok 2010/ stary system: 23 zł (pojemnik 120l) x 2 = 46 zł/miesiąc + 5 zł (odpady segregowane) = 51 zł miesięcznie (bez odbioru odpadów wielkogabarytowych) nowy system: 5 (osób) x 6,20 zł = 31 zł miesięcznie (z odbiorem odpadów wielkogabarytowych)

35 Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Pszczyna w latach 2007 - 2010
35

36 Ilość odebranych odpadów segregowanych
(t)

37 Ilość odpadów poddanych odzyskowi (dane PIK, Remondis)
(t)

38 ZALETY NOWEGO SYSTEMU znaczący wzrost poziomu segregacji odpadów
wzrost poziomu odzysku odpadów usystematyzowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych edukacja ekologiczna mieszkańców

39 PROBLEMY NOWEGO SYSTEMU
różnica w realizacji systemu w domkach jednorodzinnych oraz budynkach wielorodzinnych, wspólnotach oraz spółdzielniach mieszkaniowych brak możliwości zróżnicowania wielkości bazowej ilości odpadów na 1/mieszkańca do celów przetargowych zdecydowanie mniejsza segregacja odpadów i przepełnianie się kontenerów zbiorczych na terenie PSM

40 Nie ma róży bez kolców… kontenery spółdzielni mieszkaniowej podczas długiego majowego weekendu 2010

41 wspólnoty mieszkaniowe

42 teren wspólnot mieszkaniowych

43 Apel o segregację odpadów do mieszkańców PSM

44 W trakcie realizacji umowy….
3-krotnie Rada Miejska zmieniała regulamin utrzymania czystości dostosowując go do realiów w 2008 roku UM dopłacał do wywozu kontenerów z terenu PSM (ok. 31 tyś. zł) aktualnie na osiedlach bloków wywóz 2 x w tygodniu – odpady mokre, suche i wielkogabarytowe

45 www.pszczyna.pl Dziękuję za uwagę Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System zbiórki odpadów w Pszczynie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google