Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aminy – właściwości fizyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aminy – właściwości fizyczne"— Zapis prezentacji:

1 Aminy – właściwości fizyczne
Typ amoniaku 2o rzędowe 3o rzędowe 1o rzędowe

2 Aminy – właściwości fizyczne
Możliwość tworzenia wiązań wodorowych pomiędzy cząsteczkami aminy 1o powoduje, że mają one wyższą temperaturę wrzenia od izomerycznych amin 2o i 3o rzędowych

3 Aminy – właściwości fizyczne
Możliwość tworzenia wiązań wodorowych z wodą typu NH-O i N-HO powoduje, że rozpuszczalność w wodzie amin 1o jest lepsza od izomerycznych amin 2o i 3o rzędowych

4 Aminy – podział amin Aminy Alifatyczne Aromatyczne 1o rzędowe

5 dodatkowe centra reakcyjne,
Aminy – właściwości chemiczne główne centrum reakcyjne, centrum nukleofilowe centrum reakcyjne, centrum nukleofilowe dodatkowe centra reakcyjne, centra nukleofilowe

6 Aminy – nazewnictwo Istnieją dwa sposoby nazewnictwa amin:
1. Grupę NH3 traktuje się jako wodorek macierzysty. Do atomu azotu dołączone są zatem podstawniki alkolowe lub arylowe 2. Do najdłuższego łańcucha dołączona jest funkcja aminowa, pozostałe grupy alkilowe (arylowe) przyłączone do atomu azotu traktuje się jako podstawniki, miejsce ich przyłączenia wskazuje się wielką literą N butyloamina, 1-aminobutan N-etylobutyloamina, N-etylo-1-aminobutan trietyloamina N,N-dietyloaminoetan

7 Aminy – nazewnictwo N-etylo-N-metylobutyloamina
N-etylo-N-metylo-1-aminobutan N-etylo-2-metylobutyloamina N-etylo-2-metylo-1-aminobutan N-metylo-1,2-dimetylopropyloamina N-metylo-3-metylo-2-aminobutan N-izobutylo-N-metyloanilina

8 Aminy – metody syntezy X= halogen, siarczan, todylan
Redukcja aromatycznych nitrozwiązków Aminy Io można otrzymać w jednoetapowej reakcji związku karbonylowego z mrówczanem amonu. Reakcja Leuckarta.

9 Aminy – właściwości chemiczne
X=Cl, OR, OOCR. Reakcję przeprowadza się najczęściej w obecności aminy IIIo, celem usunięcia powstałego chlorowodoru lub kwasu. W reakcji powstają amidy R, R’ = H, alkil, aryl

10 Aminy – właściwości chemiczne
amidy

11 Aminy – właściwości chemiczne
Nietrwałe układy geminalne

12 Aminy – właściwości chemiczne
Reakcje z kwasem azotowym(III) (azotawym) Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej 1o aminy alifatyczne Powstały karbokation ulega dalszym reakcjom 2o aminy alifatyczne N-nitrozoamina

13 Aminy – właściwości chemiczne,
Reakcje z kwasem azotowym(III) (azotawym) Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej 3o aminy alifatyczne w reakcji z kwasem azotawym dają mieszaninę różnych produktów rozkładu, natomiast aminy aromatyczne ulegają reakcj C-nitrozowaniu w pozycji para. Jeżeli pozycja para jest zajęta to w pozycji orto. N-nitrozoamina chlorek benzenodiazoniowy

14 Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej
Związki diazoniowe – wykorzystanie w syntezie Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

15 Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej
Związki diazoniowe – wykorzystanie w syntezie Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

16 Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej
Związki diazoniowe – synteza barwników Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

17 Nitrozwiązki – właściwości fizyczne
Nitrozwiązki posiadają duży moment dipolowy, dlatego odznaczają się wysoką temp. wrzenia.

18 Nitrozwiązki – metody syntezy
Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

19 Nitrozwiązki – metody syntezy
Dla chętnych – nie obowiązuje w szkole średniej

20 Nitrozwiązki

21 Nitrozwiązki - redukcja

22 Nitrozwiązki - redukcja

23


Pobierz ppt "Aminy – właściwości fizyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google