Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROW ODNOWA I ROZWÓJ WSI Alokacja dla Województwa Łódzkiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROW ODNOWA I ROZWÓJ WSI Alokacja dla Województwa Łódzkiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 PROW 2007-2013 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Alokacja dla Województwa Łódzkiego
NAZWA DZIAŁANIA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [EUR] WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [PLN] Odnowa i rozwój wsi ,00 ,30 PROW ALOKACJA W I NABORZE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA ,57 zł ,97 zł 125 ,00 zł W ramach I naboru podpisano 118 umów na kwotę dofinansowania ,00 zł.

3 ODNOWA I ROZWÓJ WSI PROW

4 ODNOWA I ROZWÓJ WSI Ilość podpisanych umów w powiatach PROW

5 PROW 2007-2013 ODNOWA I ROZWÓJ WSI
W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” został ogłoszony II nabór wniosków o przyznanie pomocy, który trwa od 19 października do 17 grudnia 2009 r. Alokacja środków dla Województwa Łódzkiego wynosi ,97 zł i uwzględnia zwiększoną nowym Rozporządzeniem pulę środków. PROW

6 PROW 2007-2013 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
Alokacja dla Województwa Łódzkiego NAZWA DZIAŁANIA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [EUR] WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [PLN] Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ,00 ,66 PROW ALOKACJA W I NABORZE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA ,26 zł ,23 zł 125 ,00 zł W ramach I naboru będzie podpisanych 118 umów na kwotę dofinansowania ,00 zł.

7 PROW 2007-2013 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
Zakres operacji Liczba złożonych wniosków / podpisanych umów Wnioskowana kwota dofinansowania / kwota dofinansowania Gospodarka wodno – ściekowa 116 / 113 ,00 zł / ,00 zł Tworzenie systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 5 / 3 ,00 zł / ,00 zł Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 4 / 2 ,00 zł / ,00 zł PROW 7

8 PROW 2007-2013 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
Uchwała Nr 1787/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia r. L.p. Nazwa wnioskodawcy Całkowity koszt operacji (w zł, z podatkiem VAT) Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Poziom współfinansowania operacji (w %) 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie ,00 ,00 75 2. Gmina Stryków ,86 98 975,00 3. Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie ,00 ,00 Razem: ,00 PROW Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych 8

9 PROW 2007-2013 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
Uchwała Nr 1786/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia r. L.p. Nazwa wnioskodawcy Całkowity koszt operacji (w zł, z podatkiem z VAT) Wnioskowana kwota pomocy (w zł) Poziom współfinansowania operacji (w %) 1. Gmina Daszyna ,49 ,00 50 2. Gmina Pątnów ,51 ,00 75 Razem: ,00 PROW Lista operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych 9

10 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
PROW

11 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
Ilość podpisanych umów w powiatach PROW

12 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2009
Odnowa i rozwój wsi Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Scalanie gruntów środki rozdysponowane środki do wykorzystania

13 OŚ 4 – LEADER 18 czerwca 2009 r. zostały podpisane umowy z 20 LGD na wybór lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju PROW Kwota dofinansowania wnioskowana przez LGD na realizację LSR wynosi ,15 zł i jest uwarunkowana liczbą mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju

14 Działaniami Osi IV Leader zostały objęte 104 gminy
OŚ 4 – LEADER Powierzchnia województwa oraz liczba ludności objęte działaniami Osi IV Leader (%) PROW Działaniami Osi IV Leader zostały objęte 104 gminy

15 OŚ 4 – LEADER PROW

16 FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA
W wyniku przeprowadzonego naboru złożonych zostało 20 wniosków na łączną kwotę ,16 zł PROW Zawarto 19 umów na łączną kwotę ,39 zł, z czego środki EFRROW stanowią kwotę ,91 zł. (stan na dzień r.)

17 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA
Alokacja dla Województwa Łódzkiego na lata NAZWA DZIAŁANIA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [EUR] WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DLA WOJ. ŁÓDZKIEGO [PLN] Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi ,00 ,00 Scalanie gruntów ,00 ,00 PROW DZIAŁANIE ALOKACJA W I NABORZE ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW WNIOSKOWANA KWOTA DOFINANSOWANIA Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi ,20 zł 4 ,91 zł Scalanie gruntów ,20 zł 3 ,25 zł Trwa weryfikacja złożonych wniosków

18 POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA
W wyniku przeprowadzonego naboru (od 20 lipca 2009 r. do 17 września 2009 r.) w ramach działania Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi złożył 4 wnioski o przyznanie pomocy. PROW

19 Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota pomocy (w zł)
POPRAWIANIE I ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM I DOSTOSOWANIEM ROLNICTWA I LEŚNICTWA Od 24 sierpnia 2009 r. do 22 października 2009 r. trwał nabór wniosków w ramach działania: Scalanie gruntów. Pomoc przyznawana jest Staroście jako organowi prowadzącemu postępowanie scaleniowe. PROW L.p. Starostwo Liczba złożonych wniosków Wnioskowana kwota pomocy (w zł) 1. Starostwo Powiatowe w Pajęcznie 2 ,01 2. Starostwo Powiatowe w Sieradzu 1 ,24 Razem: ,25

20 W Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach 29
W Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniach r. został przeprowadzony Audyt weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy w zakresie realizacji działań delegowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007 – 2013, w wyniku którego Dep. FROW uzyskał pozytywną opinię Departamentu Audytu Wewnętrznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. PROW W dniach 12 – r. została przeprowadzona Weryfikacja prawidłowości realizacji procesu naboru i oceny wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2007 – 2013, do zawarcia umowy z beneficjentem/ wydania decyzji administracyjnej włącznie, w wyniku której audyt wewnętrzny Urzędu Marszałkowskiego ocenił Dep. FROW jako spełniający bez zastrzeżeń kryteria akredytacyjne. Opinia ta stanowiła podstawę do złożenia Agencji Płatniczej „Poświadczenia wiarygodności” w zakresie realizacji działań delegowanych przez Agencję Płatniczą.

21 Problemy związane z wdrażaniem działań w ramach PROW 2007-2013
Nie przekazano przez ARiMR Samorządom Województw systemu informatycznego wspomagającego sprawozdawczość i monitoring w ramach działań PROW , Obszerne procedury powodujące częste nadinterpretacje – w celu ich wyjaśnienia konieczne jest uzyskanie opinii MRiMR, Zbyt niskie zatrudnienie w kontekście realizowanych zadań, Zmiany proceduralne wprowadzane w trakcie weryfikacji wniosków. PROW

22 Przyszłe działania związane z wdrażaniem PROW 2007 – 2013
Przewidywany termin podpisania umów z beneficjentami w ramach działań: „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – listopad 2009 r. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” listopada 2009 r. Przewidywany termin wydania decyzji w ramach działania: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – grudzień 2009 r. Scalanie gruntów – styczeń 2010 r. PROW

23 Działania informacyjne
Cykl szkoleń oraz warsztatów praktycznych dla wszystkich beneficjentów działań z zakresu wniosków o płatność. czerwiec- wrzesień 2009r. Grupa docelowa: 500 osób PROW Cykl szkoleń dla LGD z zakresu działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi”, Małe projekty – na terenie działania lokalnych grup wrzesień – grudzień 2009r. Grupa docelowa: osób


Pobierz ppt "PROW ODNOWA I ROZWÓJ WSI Alokacja dla Województwa Łódzkiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google