Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System doskonalenia nauczycieli

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System doskonalenia nauczycieli"— Zapis prezentacji:

1 System doskonalenia nauczycieli
RODN "WOM" w Częstochowie

2 Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania część 1

3 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

4 RODN "WOM" w Częstochowie
Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Trochę koniecznej historii – tło przemian: system szkolnego sprzed roku 1999: Lata XX wieku- program był jeden, należał do państwa i był anonimowy Początek lat 80 : Program nadal jeden, ale tworzony przez autonomicznych naukowców Przełom roku 1999, Powstaje kilkaset programów nauczania, średnio po 30 do każdego przedmiotu II połowa lat 90- powstanie programów autorskich: niewielki zasięg dostosowany do potrzeb jednego nauczyciela-autora programu RODN "WOM" w Częstochowie

5 RODN "WOM" w Częstochowie
Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Szkolne programy nauczania po 1999 r: autorami byli głównie nauczyciele, którzy zaangażowali się w liczne działania i projekty związane z wdrażaniem reformy Handkego. złamano ostatecznie monopol na pisanie programów – państwo przestało być zamawiającym je „mecenasem” Nowe programy powstawały bez żadnej zewnętrznej instrukcji ich tworzenia, często przy braku podstawowej wiedzy teoretycznej na temat konstruowania programów szkolnych. RODN "WOM" w Częstochowie

6 RODN "WOM" w Częstochowie
Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Rozporządzenie MEN w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 21 czerwca 2012 r 3 możliwości skorzystania z programów: Program gotowy modyfikacja programu nauczania innego autora Napisanie przez samego nauczyciela RODN "WOM" w Częstochowie

7 RODN "WOM" w Częstochowie
Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Co to jest program nauczania? 1) zakres i porządek treści nauczania, 2) wytyczne programowe (tak zwany syllabus), 3) inwentarz materiału, 4) podręcznik szkolny wraz z przewodnikami dla nauczycieli, 5) konkretny plan zajęć z uczniami, 6) standardy wymagań RODN "WOM" w Częstochowie

8 RODN "WOM" w Częstochowie
Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Definicja programu nauczania wprowadzona przez MEN w rozporządzeniu: Program nauczania stanowi : opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania w poszczególnych typach szkół, lub zadań, które mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci, metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); RODN "WOM" w Częstochowie

9 RODN "WOM" w Częstochowie
Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Struktura programu nauczania wg Stanisława Dylaka: Wprowadzenie Uzasadnienie Szczegółowe cele kształcenia Materiał nauczania Strategie nauczania-uczenia się Wskaźniki osiągnięcia celów Założenia ewaluacyjne Uwagi wdrożeniowe Materiały źródłowe, materiały dydaktyczne RODN "WOM" w Częstochowie

10 RODN "WOM" w Częstochowie
Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Uwagi ogólne dotyczące programów nauczania: Samodzielne tworzenie programów podlega określonym regulacjom i procedurom prawnym. Podstawowym wymogiem formalnym jest konieczność uwzględnienia w programie nauczyciela odpowiedniej części podstawy programowej określonej przez ministerstwo tak, aby program ściśle się do niej odnosił. Nie wolno pomijać także części wstępnej podstawy programowej zwanej „Zadaniami ogólnymi szkoły”, ponieważ jest ona nakazana prawem i zobowiązuje do bezwzględnego przestrzegania. RODN "WOM" w Częstochowie

11 RODN "WOM" w Częstochowie
Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania Dla autora programu ważne i praktyczne znaczenie ma wiedza wyjaśniająca, jak może wyglądać przejrzysta struktura programu. Powinna ona zawierać: cele kształcenia- zgodne z celami określonymi w podstawie programowej materiał nauczania, czyli wykaz treści procedury osiągania celów, czyli wymagań edukacyjnych, propozycje metod pomiaru osiągnięć RODN "WOM" w Częstochowie

12 Modyfikacja programu nauczania
Wybór programu do modyfikacji – należy sprawdzić: zgodność z podstawą programową czy zawiera wszystkie elementy wymagane rozporządzeniem z 21 czerwca 2012 r. ?

13 Modyfikacja programu nauczania
Wprowadzanie zmian: Należy pamiętać by nie naruszyć koncepcji autorskiej, głównej idei programu należy stworzyć krótki opis wprowadzanych zmian, gdyż należy go zawrzeć we wniosku do dyrektora We wniosku należy także podać autora modyfikowanego programu

14 Program nauczania a planowanie pracy nauczyciela
Właściwa kolejność kroków planowania pracy

15 Sieci współpracy i samokształcenia
Międzyprzedmiotowa sieć nauczycieli wykorzystujących TIK w edukacji Roczna współpraca mająca na celu wdrożenie narzędzi TIK np. tablicy interaktywnej, platformy Moodle do procesu nauczania – uczenia się Serdecznie zapraszam – zainteresowanych bardzo proszę o a na adres

16 Zapraszamy na część drugą wideokonferencji 21 października 2013 r.

17 Dziękujemy za uwagę Elżbieta Straszak straszak@womczest.edu.pl
Tomasz Karoń


Pobierz ppt "System doskonalenia nauczycieli"

Podobne prezentacje


Reklamy Google