Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Jerzy Koszałka IV Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 10 czerwca 2005 r. REGIONAL INNOVATION STRATEGY FOR POMERANIA REGION - complement and action.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Jerzy Koszałka IV Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 10 czerwca 2005 r. REGIONAL INNOVATION STRATEGY FOR POMERANIA REGION - complement and action."— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Jerzy Koszałka IV Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 10 czerwca 2005 r. REGIONAL INNOVATION STRATEGY FOR POMERANIA REGION - complement and action plan Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

2 Cele projektu RISP Doskonalenie płaszczyzny współpracy regionalnej, zapewniające warunki do rozwoju innowacji, w ramach której kluczowi interesariusze będą współdziałali realizując wspólne cele w tym obszarze Kształtowanie warunków dla międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy oraz umacniania współdziałania z innymi regionami Europy

3 Uczestnicy Projektu Politechnika Gdańska Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Centrum Techniki Okrętowej S.A. Uniwersytet Gdański Strathclyde European Partnership Ltd. RTC North Ltd.

4 Struktura zarządzania Projektem

5 Pakiety działań i wzajemne współzależności w projekcie RISP WP 1 Zarządzanie WP 3 Analiza WP 4 Przygotowanie działań pilotażowych WP 2 Budowanie konsensusu WP 5 Przygotowanie dokumentu RISP

6 WP1: Zarządzanie Zad. 1.1: Zarządzanie działaniami w projekcie RISP Zad. 1.2: Komitet Sterujący Zad. 1.3: Zespół Ekspertów

7 WP2: Budowanie regionalnego konsensusu i współpracy partnerów Zad. 2.1: Identyfikacja projektu i baza danych innowacji Zad. 2.2: Promocja Zad. 2.3: Wsparcie grup branżowych i symulacja skupisk Zad. 2.4: Pomorski Lider Innowacji Zad. 2.5: Nawiązanie współpracy regionów partnerskich

8 WP3: Pogłębienie analiz regionalnej gospodarki i innowacji Zad. 3.1: Analiza MSP Zad. 3.2: Pogłębienie analizy infrastruktury R&D Zad. 3.3: Benchmarking (porównanie) regionów Zad. 3.4: Analiza SWOT Zad. 3.5: Metodologia regionalnego foresight`u

9 WP4: Przygotowanie i wdrożenie projektów pilotażowych Zad. 4.1: Przygotowanie wdrożenia kluczowych projektów pilotażowych Zad. 4.2: Projektowanie nowych projektów pilotażowych, w tym międzyregionalnych

10 WP5: Przygotowanie dokumentu Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Zad. 5.1: Przygotowanie wstępnego dokumentu RISP Zad. 5.2: Opracowanie i uruchomienie systemu monitoringu Zad. 5.3: Uzgodnienie dokumentu końcowego

11 Etapy funkcjonalne RISP ETAP 0 Definicje WP1: Zad. 1.1 Zad. 1.2 Zad. 1.3 WP2: Zad. 2.1 Zad. 2.2 ETAP 1 Analizy WP3: Zad. 3.1 Zad. 3.2 Zad. 3.3 Zad. 3.4 Zad. 3.5 WP2: Zad. 2.3 ETAP 2 Wdrożenie WP2: Zad. 2.4 Zad. 2.5 WP4: Zad. 4.1 Zad. 4.2 WP5: Zad. 5.1 Zad. 5.2 Zad. 5.3

12 Planowane wyniki projektu RISP Wzrost potencjału innowacyjnego regionu Podniesienie jakości programowania funduszy strukturalnych po roku 2007 Podniesienie skuteczności i sprawności absorpcji funduszy strukturalnych poprzez: - uzgodnienie priorytetów - dostarczenie analiz i ocen z ciągłym monitoringiem systemu innowacji - wdrożenie projektów pilotażowych - przygotowanie RISP na lata 2007-2013


Pobierz ppt "Dr inż. Jerzy Koszałka IV Regionalne Forum Innowacji Gdańsk, 10 czerwca 2005 r. REGIONAL INNOVATION STRATEGY FOR POMERANIA REGION - complement and action."

Podobne prezentacje


Reklamy Google