Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

na podstawie wypadków przy pracy w latach 2007 – 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "na podstawie wypadków przy pracy w latach 2007 – 2010"— Zapis prezentacji:

1 na podstawie wypadków przy pracy w latach 2007 – 2010
Zagrożenia wypadkowe w przemyśle metalowym na podstawie wypadków przy pracy w latach 2007 – 2010

2 Krajową Sekcję Hutniczą.
Dane na podstawie, których opracowano część statystyczną poniższej prezentacji pochodzą z ankiety wypadkowej przygotowanej przez Krajową Sekcję Hutniczą. Badaniem objęto zakłady hutnicze i wybrane odlewnie metali, które łącznie zatrudniały 20850 pracowników

3 mmmnn

4 mmmnn

5

6 Rok 2007 2008 2009 2010 Ogółem w tym: 373 372 259 266 -śmiertelne 2 1 -ciężkie 4 -zbiorowe -wskaźnik częstotliwości 17,89 18,23 14,03 14,75

7 Ciekły metal Maszyny Transport

8 Zaczynając i kończąc na ocenie ryzyka zawodowego
do minimalnych wymagań Dostosowanie maszyn Dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej Zaczynając i kończąc na ocenie ryzyka zawodowego

9 Co to jest ryzyko zawodowe?
ZAGROŻENIE CZŁOWIEK ZAGROŻENIE CZŁOWIEK WYPADEK

10 9 zasad nadzorowania ryzyka zawodowego
unikanie ryzyka ocena ryzyka, którego nie można uniknąć zapobieganie ryzyku u źródła dostosowanie pracy do człowieka stosowanie nowych rozwiązań technicznych zastępowanie środków niebezpiecznych bezpiecznymi prowadzenie spójnej i całościowej polityki zapobiegania priorytet środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej instruowanie pracowników

11 Promieniowanie nadfioletowe
Promieniowanie podczerwone -dominujący czynnik niebezpieczny powszechnie występujący na wielu gorących stanowiskach pracy, często jako procesów technologicznych, między innymi w hutnictwie i przemyśle metalowym. Promieniowanie nadfioletowe - działanie promieniowania nadfioletowego wiąże się z coraz częstszym stosowaniem palników plazmowych i elektrycznych łuków spawalniczych.

12 analizowanie oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem identyfikacji wszystkich zagrożeń, w tym związanych z kontaktem z ciekłym metalem i występującym promieniowaniem cieplnym oraz zastosowanych środków korygujących i zapobiegawczych w charakterze środków ochrony indywidualnej i zespołowej

13 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne Określa minimalne wymagania: wyznaczania poziomu ekspozycji,   oceny ryzyka zawodowego,   unikania lub ograniczania ryzyka zawodowego,   informowania i szkolenia pracowników 

14 Pracodawca identyfikuje źródła promieniowania, które mogą stwarzać zagrożenie w miejscu pracy, a następnie ustala poziom promieniowania na podstawie:  1) pomiarów odpowiednich parametrów promieniowania wykonanych na stanowisku pracy lub  2) danych od producenta urządzenia, zawierających wyniki pomiarów emitowanych poziomów promieniowania, lub  3) obliczeń odpowiednich parametrów promieniowania występujących na stanowisku pracy,.  2. Pracodawca wyznacza poziom ekspozycji, uwzględniając wszystkie czynności związane z eksploatacją źródła promieniowania w miejscu pracy w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. 

15 Program działań organizacyjno-technicznych:
1) wprowadzanie procesów lub metod pracy ograniczających ryzyko zawodowe związane z promieniowaniem optycznym;  2) dobór urządzeń, przeznaczonych do wykonywania określonej pracy, o możliwie najniższej emisji promieniowania optycznego;  3) ograniczanie emisji promieniowania optycznego środkami technicznymi, w tym przez stosowanie, w przypadkach koniecznych, urządzeń ochronnych i innych środków ochrony zbiorowej (blokad, obudów, osłon, ekranów itp.);  4) konserwowanie urządzeń będących źródłem emisji promieniowania optycznego i ich wyposażenia, stosowanych urządzeń ochronnych i środków ochrony zbiorowej oraz miejsc i stanowisk pracy;  5) projektowaniu miejsc pracy i rozmieszczaniu stanowisk pracy w sposób umożliwiający izolowanie od źródeł promieniowania oraz ograniczający jednoczesną ekspozycję na promieniowanie optyczne emitowane przez wiele źródeł promieniowania;  6) ograniczaniu czasu trwania i poziomu ekspozycji;  7) zapewnieniu prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej;  8) przestrzeganiu instrukcji producentów sprzętu, w szczególności w zakresie bezpiecznej obsługi, zapobiegającej powstawaniu szkodliwych emisji promieniowania optycznego lub nadmiernych poziomów ekspozycji. 

16 Odporność odzieży na każdy rodzaj czynnika określona jest za pomocą kodu literowego:
B - (odporność na ciepło konwekcyjne, C - odporność na promieniowanie cieplne, D - odporność na duże rozpryski płynnych metali: aluminium, E – żelazo, i podawana jest w klasach. Wyższa klasa oznacza wyższy poziom ochronny wyrobu.

17

18

19 Ochrony oczu i twarzy można podzielić na:
okulary ochronne, filtry chroniące przed podczerwienią – numer katalogowy 4 (od 1,2 do 10); - osłony twarzy montowane na nagłowiu samonośnym lub na hełmie ochronnym; siatkowe osłony twarzy – minimalna ilość oczek 15/cm2, „G” – ochrona przed promieniowaniem cieplnym; - kaptury hutnicze; - gogle spawalnicze; - tarcze i przyłbice spawalnicze.

20

21

22 Rodzaj odzieży, parametry ochronności WG PN-EN 531
Ryzyko zawodowe Ekspozycja Rodzaj odzieży, parametry ochronności WG PN-EN 531 Właściwości Ryzyko małe Małe płomienie, kontakt przypadkowy, promieniowanie cieplne – praca w bliskiej odległości od pieca promieniowanie cieplne < 2kW/m2, T < 500C Odzież spełniająca parametry A, B1,C1; Rękawice ochronne spełniające PN-EN 407 Odzież z przędz aramidowych, tkaniny chemicznie modyfikowane odporna na zapalenie bawełna lub wełna. Iskry i drobne rozbryzgi ciekłego metali, ciepło kontaktowe - odlewanie metali, praca z gorącymi narzędziami Promieniowanie cieplne < 2kW/m2, T>500C Odzież spełniająca parametry A,B1(2)C1(2),D1, E1 Rękawice ochronne spełniające PN wymagania 32XXXX

23 Rodzaj odzieży, parametry ochronności WG PN-EN 531
Ryzyko zawodowe Ekspozycja Rodzaj odzieży, parametry ochronności WG PN-EN 531 Właściwości Ryzyko duże Praca w bezpośrednim kontakcie z ciekłym metalem (duże ilości), praca hutnika, odlewnika Promieniowanie cieplne > 20kW/m2 Odzież spełniająca parametry A,B2,C2,D3,E3 Odzież z wielowarstwowych materiałów lub układów materiałów np. zewnętrzna warstwa – aluminizowany materiał, wewnętrzna warstwa wełna lub bawełna impregnowana niepalnie

24 Ochrony oczu i twarzy Promieniowanie cieplne do 150W/m2 – ochrony oczu dobrowolne Promieniowanie cieplne od 150W/m2 do 700W/m2 – okulary ochronne lub osłona twarzy Promieniowanie cieplne powyżej 700W/m2 – osłona twarzy. Osłona twarzy lub okulary z filtrem odp. do temp. źródła promieniowania. Przy kontakcie z ciekłym metalem ochrona twarzy oznakowana znakiem „G”, szkła i obudowa okularów cyfrą „9” 4-1, C, 4-1, C, 4-1, C, C, 4-2, C, C, C, C, C, C, C, C C,

25 Dziękują za uwagę.


Pobierz ppt "na podstawie wypadków przy pracy w latach 2007 – 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google