Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki Przyrodnicze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” Włocławek, 11 luty 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki Przyrodnicze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” Włocławek, 11 luty 2012."— Zapis prezentacji:

1 Warunki Przyrodnicze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”
Włocławek, 11 luty 2012

2 Warunki przyrodnicze w lasach Gostynińsko-Włocławskich
Obszar „Lasów Gostynińsko-Włocławskich” jest silnie zróżnicowany pod względem ukształtowania trenu i budowy geologicznej. Jego wschodnia część jest raczej płaska. Obszar pomiędzy Płockiem a Włocławkiem zajmuje kotlina obejmująca rozległy piaszczysty taras nadzalewowy z licznymi formami polodowcowymi oraz taras zalewowy, przekształcony w latach sześćdziesiątych XX wieku w zbiornik zaporowy (Zbiornik Włocławski). Charakterystyczną cechą tej części są wydmy, wały wydmowe oraz głębokie rynny jeziorne

3 Warunki przyrodnicze w lasach Gostynińsko-Włocławskich

4 Warunki przyrodnicze w lasach Gostynińsko-Włocławskich
Na terenie lasów Gostynińsko-Włocławskich występuje ponad 50 jezior o powierzchni powyżej 1 ha które spełniają bardzo ważną rolę. Nadają im wysokich walorów krajobrazowych, łagodzą klimat, a w miejscach gdzie występują zdecydowanie polepszają  warunki życiowe roślin i umożliwiają rozwój zbiorowisk siedlisk żyźniejszych takich jak np. lasy grądowe (wielogatunkowe lasy liściaste lub mieszane z przewagą grabu i dębu) nad Jeziorem Wójtowskim.

5 Warunki przyrodnicze w lasach Gostynińsko-Włocławskich
Błota Rakutowskie

6 Warunki przyrodnicze w lasach Gostynińsko-Włocławskich

7 Bioróżnorodność gatunkowa - Szata roślinna
Flora, czyli ogół gatunków roślin danego terenu, jest w lasach Gostynińsko-Włocławskich stosunkowo liczna i przy tym bardzo interesująca. Dotychczasowe badania wykazały obecność ponad 1000 gatunków roślin naczyniowych obejmujących rośliny kwiatowe oraz paprotniki. Wśród nich, w świetlistych dąbrowach i ciepłolubnych zaroślach rosną takie gatunki, jak np.: zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, dziurawiec skąpolistny Hipericum montanum, miodunka wąskolistna Pulmonaria angustifolia i naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora.

8 Bioróżnorodność gatunkowa - Szata roślinna
Zawilec wielkokwiatowy Miodunka wąskolistna Naparstnica zwyczajna

9 Szata roślinna W borach, na terenach wydmowych rosną między innymi: goździk piaskowy Dianthus arenarius, łyszczec baldachogronowy Gypsophila fastigiata czy, koniczyna łubinowata Triforium lupinaster. Do torfowiskowych gatunków reliktowych zaliczane są min.: gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia, fiołek torfowy Viola epipsila oraz mchy

10 Szata roślinna Goździk piaskowy Fiołek torfowy

11 Szata roślinna Na Szczególną uwagę zasługuje Dyptam jesionolistny, roślina objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową i wpisana do Polskiej czerwonej Księgi Roślin jako gatunek zagrożony. Jest również ujęty w Czerwonej liście roślin i grzybów Polski i uznany jako gatunek wymierający, krytycznie zagrożony. Na terenie Polski gatunek ten występuje tylko w trzech miejscach: w okolicach Dąbrowy Górniczej (woj. Śląskie) w okolicach Pińczowa (woj. Świętokrzyskie) oraz na terenie Nadleśnictwa Włocławek, w rezerwacie Kulin

12 Szata roślinna dyptam jesionolistny

13 Dyptam jesionolistny utożsamiany był z Biblijnym gorejącym krzewem.
Szata roślinna Dyptam jesionolistny utożsamiany był z Biblijnym gorejącym krzewem. Roślina jest owłosiona i pokryta licznymi gruczołkami wydzielającymi, szczególnie przed dojrzeniem owoców, łatwopalne olejki eteryczne, dzięki czemu dyptam pachnie jak cytryna lub cynamon. Jak podaje literatura w gorącym klimacie wydzielane olejki eteryczne w upalną pogodę mogą ulegać samozapłonowi, stąd nazwa potoczna „krzew ognisty” lub „gorejący krzew Mojżesza”

14 Bioróżnorodność gatunkowa - Świat zwierząt
Stosunkowo duże zróżnicowanie siedlisk lasów Gostynińsko-Włocławskich – od żyznych lasów liściastych, do ubogich kserotermicznych wydm sprawia, że różnorodność występujących tutaj gatunków zwierząt jest znaczna. Zbiorniki wodne zasiedlają pospolite krajowe ryby jak np.: szczupak lin karp leszcz węgorz czy miętus. miętus

15 Świat zwierząt Występują tutaj także wszystkie gatunki płazów i gadów charakterystyczne dla niżu Polski. Wśród nich można wymienić: traszkę zwyczajna traszkę grzebieniastą ropuchę szarą ropuchę zieloną i ropuchę paskówkę. Mniejsze zbiorniki wodne zasiedla ginący gatunek – kumak nizinny. Z gadów można wymienić: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, zaskrońca oraz padalca.

16 traszka grzebieniasta
Świat zwierząt traszka zwyczajna traszka grzebieniasta

17 Świat zwierząt padalec zaskroniec

18 Świat zwierząt gniewosz plamisty

19 Świat zwierząt Najliczniejszą grupę kręgowców stanowią ptaki. Stwierdzono lęgi 135 gatunków i regularne pojawianie się na przelotach ponad 30 gat. Najcenniejsze z punktu widzenia różnorodności i zasobów ornitofauny jest obszar nazywany Niecką Kłocieńską. Zasadniczą jej część stanowi Jezioro Rakutowskie oraz dolina Kłótni i Rakutówki wraz z przyległymi do niej łąkami. Duża część bytujących tam gatunków ptaków znalazła się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Należą do nich min.: bąk kulik wielki żuraw batalion błotniak łąkowy czy kropiatka.

20 Świat zwierząt bąk batalion

21 Świat zwierząt Na obszarze lasów Gostynińsko-Włocławskich stwierdzono występowanie prawie 50 gatunków ssaków. Większość z nich związana jest z borami Świerzymi, dąbrowami, olsami i łęgami. Z rzędu owadożernych stwierdzono 5 gatunków: jeża wschodniego kreta ryjówki- aksamitną i malutką oraz rzęsorka rzeczka. Bogatą w gatunki grupę stanowią nietoperze (11 gatunków) Spośród ssaków kopytnych występuje: dzik, łoś, sarna, jeleń szlachetny, a także daniel.

22 Świat zwierząt

23 Świat zwierząt Łoś Daniel

24 Świat zwierząt Na szczególna uwagę i opiekę w Lasach Gostynińsko-Włocławskich zasługują gatunki o wąskich spektrach ekologicznych, których sukces rozrodczy możliwy jest w specyficznych biotopach. Do tej grupy należą przede wszystkim gatunki bytujące na terenach podmokłych. bóbr

25 Dziękuję za uwagę Nadleśnictwo Włocławek ul. Ziębia nr Włocławek tel , fax


Pobierz ppt "Warunki Przyrodnicze Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Gostynińsko-Włocławskie” Włocławek, 11 luty 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google