Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Miasta Gdańska na rok 2012 - Projekt -. Budżet 2012 Dochody 2 648 558 035 Wydatki 2 7 7 7 109 385 Deficyt-128 551 350.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Miasta Gdańska na rok 2012 - Projekt -. Budżet 2012 Dochody 2 648 558 035 Wydatki 2 7 7 7 109 385 Deficyt-128 551 350."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Miasta Gdańska na rok 2012 - Projekt -

2 Budżet 2012 Dochody 2 648 558 035 Wydatki 2 7 7 7 109 385 Deficyt-128 551 350

3 Projekt budżetu miasta Gdańska na 2012 r. (w kwotach ogólnych) Przewidywane wykonanie 2011 r. Wskaźnik wzrostu w % Projekt planu na 2012r. Dochody 2 230 990 750118,7 2 648 558 035 bieżące1 830 086 553 102,0 1 867 174 119 majątkowe400 904 197194,9781 383 916 2 819 801 81598,5 2 777 109 385Wydatki 1 699 656 940103,21 754 348 945bieżące 1 120 144 87591,31 022 760 440majątkowe - 588 811 065 -128 551 350Deficyt 252 682 603 88 670 650Rozchody Przychody 891 530 838 217 222 000

4 DOCHODY Przewidywane wykonanie roku 2011 Projekt na rok 2012 Kwotowo (+)wzrost (-)spadek %(+)wzrost(- )spadek OGÓŁEM2 230 990 7502 648 558 035417 567 28518,72 w tym głównie: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)517 321 241563 258 68845 937 4478,88 (udział % łącznie gmina i powiat)47,3747,64 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)66 096 41269 000 0002 903 5884,39 (udział % łącznie gmina i powiat)8,11 - podatek od czynności cywilno-prawnych49 590 97651 574 6151 983 6394,00 - podatki i opłaty lokalne311 286 500328 507 50017 221 0005,53 w tym podatek od nieruchomości288 700 000305 000 00016 300 0005,65 - dochody z mienia komunalnego124 529 865164 960 35440 430 48932,47 w tym: ze sprzedaży50 892 88395 966 78845 073 90588,57 z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste31 675 40428 500 404-3 175 000-10,02 z dzierżaw, najmów itp..**)29 468 83831 543 1622 074 3247,04 - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej112 207 800113 466 4001 258 6001,12 - dotacje na zadania własne381 086 279724 369 580343 283 30190,08 w tym: z budżetu UE337 931 791677 010 122339 078 331100,34 - dotacje na zadania zlecone118 606 519102 569 922-16 036 597-13,52 Dochody 2011 - 2012

5 Wydatki 2011 - 2012 WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2011 Projekt na rok 2012 Kwotowo (+)wzrost (-)spadek % (+) wzrost (-) spadek OGÓŁEM1 699 656 9401 754 384 84554 727 9053,22 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza620 834 557643 698 19222 863 6353.68 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej213 758 894220 599 0046 840 1103,20 - transport i łączność310 541 395328 790 08618 248 6915,88 w tym: lokalny transport zbiorowy255 562 114272 656 35017 094 2366,69 drogi - bieżące utrzymanie54 597 95154 610 43012 4790,02 - kultura fizyczna i sport23 984 85334 537 54010 552 68744,00 - obsługa długu miasta44 662 60577 470 20532 807 60073,46 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe"31 360 06232 124 152764 0902,44

6 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 20002001200220032004200520062007200820092010 2011 (p.w.) 2012 (projekt) Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8232,3152,8134,0141,5135,7251,8406,6434,5447,9559,91 120,11 022,7 Udział % w wydatkach ogółem 22,6%21,6%15,1%14,0%12,3%11,1%17,7%24,8%24,1%22,6%25,9%36,3%36,8%

7 20 zadań inwestycyjnych planowanych do zakończenia w 2012 roku, w tym główne to: Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A 48 600 000 Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta 1 300 000 Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012 6 300 000 Budowa ul. Nowa Myśliwska 2 000 000 Budowa ul. Nowej Łódzkiej w Gdańsku 24 393 663 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku - odcinek Kartuska - Otomińska 17 028 911 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) 17 700 000 Budowa i modernizacja ulic lokalnych w różnych dzielnicach miasta 1 800 000 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej 4 178 000 Budowa Teatru Szekspirowskiego 5 040 000 Termomodernizacja budynku UM przy ul. Nowe Ogrody 2 547 770

8 26 zadań inwestycyjnych kontynuowanych w 2012 roku, w tym główne to: Rewitalizacja Letnicy - układ drogowy3 288 158 Rewitalizacja Letnicy9 495 342 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR33 693 601 Rewitalizacja Dolny Wrzeszcz10 000 000 Modernizacja i budowa drogowych obiektów inżynieryjnych - budowa kładki na wyspę Ołowianka 1 275 000 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B1 400 000 Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-201317 380 900 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego325 000 000 Połaczenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego139 500 000 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Przebudowa Kanału Raduni na terenie Miasta Gdańska 99 323 000 Gdański Program Przeciwpowodziowy3 000 000 Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku5 374 948 Centrum "HEWELIANUM": Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap I B5 162 194

9 26 zadań inwestycyjnych kontynuowanych w 2012 roku, cd: Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowo-dydaktyczne pomorskich szkół wyższych 2 076 782 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności76 991 584 Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta3 000 000 Modernizacje w obiektach oświatowych11 900 000 Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej100 000 Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach150 000 Pętla Żuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski)4 683 056 Program ożywienia dróg wodnych w Gdańsku12 857 130 Wielofunkcyjna Hala Sportowo-Widowiskowa na granicy miast Gdańska i Sopotu wraz z urządzeniami z nią związanymi 5 758 784 Projekt MAST245 262 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie 7 700 000

10 Wskaźniki zadłużenia Miasta TREŚĆ MAKSYMALNY USTAWOWY POZIOMROK 2011ROK 2012 PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETOWE 2 230 990 7502 648 558 035 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM\ DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU60,00%56,73%50,33% KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA15,00%14,78%5,02%

11


Pobierz ppt "Budżet Miasta Gdańska na rok 2012 - Projekt -. Budżet 2012 Dochody 2 648 558 035 Wydatki 2 7 7 7 109 385 Deficyt-128 551 350."

Podobne prezentacje


Reklamy Google