Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody i techniki wspomagające zarządzanie jakością

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody i techniki wspomagające zarządzanie jakością"— Zapis prezentacji:

1 Metody i techniki wspomagające zarządzanie jakością
Wiesław Gonciarski

2 Metody wspomagające zarządzanie jakością
& Benchmarking & Reengineering & Kaizen & Lean management & Burza mózgów & Strategiczna karta wyników & BPMS – system zarządzania procesami biznesowymi DMADV – Zarządzanie projektem nowego procesu/produktu

3 Tradycyjna siódemka metod i technik zarządzania jakością
& Wykres Ishikawy (wykres rybiej ości lub wykres przyczyn i skutków), & Schemat blokowy, & Diagram Pareto-Lorenza, & Histogram, & Karty kontrolne Shewarta, & Karty przebiegu (diagram przepływu), & Wykresy korelacji.

4 7 Nowych NARZĘDZI TQM & Diagram relacji; & Analiza podobieństwa;
& Diagram macierzowy; & Macierzowa analiza danych; & Wykresy programowy procesu decyzji; & Diagram systematyki; & Diagram strzałkowy.

5 & QFD – Quality Function Deployement – Rozwinięcie funkcji jakości
& Diagram Quality House – “Dom jakości”. & FMEA – Failure Mode and Effect Analysis – Analiza przyczyn i sutków wad & Metody statystycznej kontroli &Proces 6 sigm ("zero błędów”).

6 Technika „burzy mózgów”
Sesja Przypomnienie, spisanie i wywieszenie zasad; Otwarcie przez prowadzącego, np.. „Jakie są możliwe sposoby, żeby...?” Zgłaszanie pomysłów; Zachęcanie wszystkich do aktywności; Zakończenie po ok.45 min. Przeprowadzenie sesji oceniającej Zasady: Zespół od 6 do 12 osób; Nie krytykować nawet najbardziej absurdalnych pomysłów; Zapewnić swobodny przepływ pomysłów; Generować możliwie dużą liczbę pomysłów; Zapisywać wszystkie pomysły (protokolant); Oddzielić generowanie od oceny.

7 Wykres Ishikawy Przeznaczenie diagramów ryby:
Celem tej metody jest rozpoznanie przyczyn poniesionych lub potencjalnych niepowodzeń przedsięwzięć. Z tego powodu nazywa się ją także wykresem przyczynowo- skutkowym, a ze względu na charakterystyczny wygląd - wykresem rybiej ości. Zakres stosowania tej metody początkowo był ograniczony jedynie do przemysłu, lecz w krótkim czasie okazała się ona przydatna w wielu innych dziedzinach. Wykres składa się ze strzałek wraz z opisami, łączących się w ten sposób, że główna strzałka wskazuje skutek, czyli opis niepowodzenia, które jest badane Przeznaczenie diagramów ryby: służą jako sposób rejestrowania zgłaszanych pomysłów, odkrywają związki pomiędzy poszczególnymi przyczynami oraz pomagają odkryć źródło problemu, stanowią plan lub mapę postępowania w określonych sytuacjach.

8 Budowa wykresu Ishikawy
Identyfikacja problemu (zapis z prawej strony kartonu); Narysowanie wykresu; Określenie głównych przyczyn; Określenie przyczyn niższego rzędu; Przeprowadzenie dyskusji; Analiza diagramu.

9

10 Diagram Pareto - Lorenza
Umożliwia hierarchizację czynników wpływających na dane zjawisko; W graficznej formie prezentuje rozkład analizowanych problemów; Podstawą analizy jest reguła 80/20. Zazwyczaj 20-30% przyczyn decyduje o około 70-80% skutków. Pozwala zidentyfikować zjawiska występujące najczęściej,

11 Przykład zastosowania Diagramu Pareto-Lorezna:
                                                                                              

12


Pobierz ppt "Metody i techniki wspomagające zarządzanie jakością"

Podobne prezentacje


Reklamy Google