Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION"— Zapis prezentacji:

1 Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION a.dakowski@fulbright.edu.pl www.fulbright.edu.pl

2 Historia Programu Fulbrighta Program Fulbrighta, opracowany przez Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał podstawy prawne na mocy ustawy, zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana w dniu 1 sierpnia 1946. Program Fulbrighta, opracowany przez Senatora J. Williama Fulbrighta, uzyskał podstawy prawne na mocy ustawy, zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez Prezydenta Harry Trumana w dniu 1 sierpnia 1946. Ostateczny kształt Programu Fulbrighta określony został Ustawą o Wzajemnej Wymianie Naukowej i Kulturalnej z 1961 roku. Ostateczny kształt Programu Fulbrighta określony został Ustawą o Wzajemnej Wymianie Naukowej i Kulturalnej z 1961 roku.

3 Cele Programu Fulbrighta Inicjowanie, wspieranie, prowadzenie organizowanie wszelkiej działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń oraz innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, prowadzonych przez lub dla obywateli amerykańskich poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców, oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki.

4 2007-2008 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT GRANTS Stypendia dla obywateli polskich na pierwszy rok studiów magisterskich Stypendia dla obywateli polskich na pierwszy rok studiów magisterskich lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. lub doktoranckich w uczelniach amerykańskich. Wymagany stopień magistra z polskiej uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2004. Wysoka średnia ocen. Wymagany stopień magistra z polskiej uczelni zdobyty nie wcześniej niż w 2004. Wysoka średnia ocen. Stypendia na 1 rok akademicki Stypendia na 1 rok akademicki (9-12 mies.).

5 2007-08 FULBRIGHT GRADUATE STUDENT GRANTS (cont.) Rekrutacja na rok akademicki 2008-09 Rekrutacja na rok akademicki 2008-09 do 15 maja 2007 Oferujemy stypendia na dowolny kierunek studiów magisterskich lub doktoranckich oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. Oferujemy stypendia na dowolny kierunek studiów magisterskich lub doktoranckich oprócz programów LLM, MBA i studiów medycznych. Preferowane dziedziny: amerykanistyka, ekonomia, nauki polityczne, socjologia, administracja publiczna. Preferowane dziedziny: amerykanistyka, ekonomia, nauki polityczne, socjologia, administracja publiczna.

6 Fulbright Advanced Research Grants: Senior ( Podoktorskie ) Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich zatrudnionych w polskich uczelniach i placówkach badawczych na etacie naukowo- dydaktycznym z tytułem co najmniej doktora i adiunkta lub jego odpowiednika w odniesieniu do uczelni artystycznych. Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich zatrudnionych w polskich uczelniach i placówkach badawczych na etacie naukowo- dydaktycznym z tytułem co najmniej doktora i adiunkta lub jego odpowiednika w odniesieniu do uczelni artystycznych.

7 2008-09 Fulbright Advanced Research Grants: Senior Okres trwania 3-5 miesięcy (może ulec zmianie w następnej edycji do 9 miesięcy) Okres trwania 3-5 miesięcy (może ulec zmianie w następnej edycji do 9 miesięcy) Stypendium pokrywa koszty utrzymania, ubezpieczenia i podróży do USA; nie pokrywa kosztów pobytu towarzyszącej rodziny. Stypendium pokrywa koszty utrzymania, ubezpieczenia i podróży do USA; nie pokrywa kosztów pobytu towarzyszącej rodziny. Preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich 5 latach w USA na innych stypendiach. O stypendium nie mogą ubiegać Preferowani są kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich 5 latach w USA na innych stypendiach. O stypendium nie mogą ubiegać się osoby, które uczestniczyły w programie Fulbrighta w tej samej kategorii, mają zieloną kartę lub podwójne obywatelstwo Zgłoszenia do 15 czerwca 2007 Zgłoszenia do 15 czerwca 2007

8 2008-09 Fulbright Advanced Research Grants: Junior (Przedoktorskie) Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich – doktorantów Stypendia na badania naukowe dla obywateli polskich – doktorantów i asystentów zatrudnionych i asystentów zatrudnionych w polskich uczelniach/instytutach i przygotowujących pracę doktorską, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. w polskich uczelniach/instytutach i przygotowujących pracę doktorską, bądź słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Wymagany stopień magistra. Wymagany stopień magistra. Zgłoszenia do 15 czerwca 2007 Zgłoszenia do 15 czerwca 2007

9 2007-08 Fulbright Lectureship at University of Washington Award 9-miesięczne stypendium dla Polaków na prowadzenie wykładów z zakresu kultury i historii polskiej w University of Washington, Seattle. 9-miesięczne stypendium dla Polaków na prowadzenie wykładów z zakresu kultury i historii polskiej w University of Washington, Seattle. Współfinansowane przez University of Washington, Seattle. Współfinansowane przez University of Washington, Seattle.

10 Fulbright Study of the U.S. Institutes Stypendia dla polskich pracowników nauki oraz nauczycieli zajmujących się w swojej pracy naukowo-dydaktycznej studiami amerykanistycznymi, na uczestnictwo w 6-tygodniowych seminariach, organizowanych przez Departament Stanu USA oraz wybrane uczelnie amerykańskie w okresie przerwy letniej.

11 Fulbright Teacher Exchange Program Stypendia dla polskich nauczycieli szkół średnich z wykładowym lub rozszerzonym językiem angielskim, specjalizujących się w przedmiotach ścisłych i humanistycznych oraz dla nauczycieli amerykańskich szkół średnich (high schools). Stypendia dla polskich nauczycieli szkół średnich z wykładowym lub rozszerzonym językiem angielskim, specjalizujących się w przedmiotach ścisłych i humanistycznych oraz dla nauczycieli amerykańskich szkół średnich (high schools). Stypendia 10-miesięczne realizowane są na zasadzie bezpośredniej wymiany nauczycieli polskich i amerykańskich Stypendia 10-miesięczne realizowane są na zasadzie bezpośredniej wymiany nauczycieli polskich i amerykańskich

12 Fulbright Senior Specialists Program Program dla polskich szkół wyższych, w ramach którego uczelnie zgłaszają do Komisji Fulbrighta gotowość przyjęcia w roku kalendarzowym na okres 2–6 tygodni wybitnych specjalistów z USA do prowadzenia w Polsce wykładów, seminariów i warsztatów, uczestniczenia w lokalnych programach i projektach badawczych, itp.

13 Fulbright Post-Doctoral Fellowships for U.S. University Faculty Stypendia dla amerykańskich pracowników naukowych na prowadzenie wykładów i badań naukowych w polskich uczelniach. Stypendia dla amerykańskich pracowników naukowych na prowadzenie wykładów i badań naukowych w polskich uczelniach. Stypendia na 6 lub 9 miesięcy. Stypendia na 6 lub 9 miesięcy.

14 Fulbright Fellowships for U.S. Students Stypendia dla amerykańskich studentów na studia lub badania naukowe w polskich uczelniach. Stypendia dla amerykańskich studentów na studia lub badania naukowe w polskich uczelniach. Stypendia na okres 9 miesięcy. Stypendia na okres 9 miesięcy.

15 Fulbright-Warsaw University Distinguished Chair in East European Studies Stypendia na objęcie katedry w Studium Europy Stypendia na objęcie katedry w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego adresowane do wybitnych amerykańskich pracowników naukowych specjalizujących się w historii, polityce, i kulturze Rosji i Związku Radzieckiego oraz współczesnych problemach krajów byłego ZSRR i byłego bloku komunistycznego. Stypendia na okres 6 lub 9 miesięcy Stypendia na okres 6 lub 9 miesięcy

16 Fulbright Distinguished Chair in American Studies/Literature Stypendia dla wybitnych amerykańskich pracowników naukowych specjalizujących się w studiach amerykanistycznych w zakresie filmu, mediów, kultury, teorii literatury, krytyki literackiej i literatury XIX i XX w. Stypendia dla wybitnych amerykańskich pracowników naukowych specjalizujących się w studiach amerykanistycznych w zakresie filmu, mediów, kultury, teorii literatury, krytyki literackiej i literatury XIX i XX w. Stypendia na 6 lub 9 miesięcy w UW, UŁ, UAM, lub UMCS. Stypendia na 6 lub 9 miesięcy w UW, UŁ, UAM, lub UMCS.

17 Fulbright New Century Scholars Program Program adresowany do pracowników nauki, Program adresowany do pracowników nauki, zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytucjach naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora oraz dorobek naukowy i aktualne zainteresowania badawcze związane z tematyką programu. zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytucjach naukowych, posiadających co najmniej tytuł doktora oraz dorobek naukowy i aktualne zainteresowania badawcze związane z tematyką programu. W wyniku konkursu przyznawane są indywidualne W wyniku konkursu przyznawane są indywidualne stypendia dla 25-30 osób z całego świata na uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym, którego temat ogłaszany jest każdego roku. stypendia dla 25-30 osób z całego świata na uczestnictwo w międzynarodowym programie badawczym, którego temat ogłaszany jest każdego roku.

18 Hubert H. Humphrey Fellowship Program: Roczne studia w renomowanych uczelniach amerykańskich połączone ze stażem w instytucjach prywatnych i państwowych Roczne studia w renomowanych uczelniach amerykańskich połączone ze stażem w instytucjach prywatnych i państwowych dla polskich pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach sektora państwowego i prywatnego w dziedzinie planowania, organizacji i zarządzania. dla polskich pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w instytucjach sektora państwowego i prywatnego w dziedzinie planowania, organizacji i zarządzania.

19 Fulbright-Hays Summer Seminars Abroad Program Sponsorowany przez Departament Edukacji USA program adresowany jest do nauczycieli amerykańskich szkół stopnia podstawowego i średniego. W jego ramach, 16-osobowa grupa stypendystów przyjeżdża w lecie do Europy na okres 5-6 tygodni, uczestnicząc w przygotowanych przez Komisje Fulbrighta w Polsce i innym kraju europejskim wykładach nt. miejscowej polityki, gospodarki, edukacji, dyplomacji, jak również historii i kultury.

20 Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda Program edukacyjno-stypendialny, którego podstawowym celem jest przekazywanie i upowszechnianie polskich doświadczeń w zakresie transformacji gospodarczej i systemowej innym krajom Europy Środkowo-Wschodniej w ramach dwu-semestralnych studiów uzupełniających w polskich szkołach wyższych i 2-4 tygodniowych stażów zawodowych w instytucjach państwowych i prywatnych. Sponsorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

21 Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda c.d. Program adresowany jest do przyszłych liderów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Mołdowy, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy i Słowacji, posiadających pełne wykształcenie wyższe i wywodzących się głównie z następujących grup zawodowych: pracownicy naukowi szkół wyższych i instytutów naukowych, pracownicy naukowi szkół wyższych i instytutów naukowych, eksperci, pracownicy sektora państwowego lub prywatnego, urzędnicy, eksperci, pracownicy sektora państwowego lub prywatnego, urzędnicy, przedsiębiorcy, działacze samorządowi, gospodarczy, polityczni i społeczni przedsiębiorcy, działacze samorządowi, gospodarczy, polityczni i społeczni liderzy małego i średniego biznesu. liderzy małego i średniego biznesu. Preferowany wiek stypendystów: 25-35 lat. Preferowany wiek stypendystów: 25-35 lat. Stypendia 10-miesięczne. Stypendia 10-miesięczne.

22 WAŻNE STRONY INTERNETOWE: WWW.FULBRIGHT.EDU.PL WWW.FULBRIGHT.EDU.PL WWW.FULBRIGHT.EDU.PL WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV WWW.WARSAW.USEMBASSY.GOV WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV WWW.EDUCATIONUSA.STATE.GOV WWW.FULBRIGHT.ORG WWW.FULBRIGHT.ORG WWW.FULBRIGHT.ORG WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV WWW.FULBRIGHT.STATE.GOV HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV HTTPS://ALUMNI.STATE.GOV WWW.ED.GOV WWW.ED.GOV WWW.ED.GOV WWW.NAS.EDU WWW.NAS.EDU WWW.NAS.EDU WWW.NSF.GOV WWW.NSF.GOV WWW.NSF.GOV WWW.NAFSA.ORG WWW.NAFSA.ORG WWW.NAFSA.ORG

23 POLSKO-AMERYKAŃSKA KOMISJA FULBRIGHTA KONTAKT: Ul. Nowy Swiat 4, 00-497 Warszawa WWW.FULBRIGHT.EDU.PL E-MAIL: FULBRIGHT@FULBRIGHT.EDU.PL FULBRIGHT@FULBRIGHT.EDU.PL TEL.: (0-22) 628 7950 FAX: (0-220 628 7943

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Programy Stypendialne Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta POLISH-U.S. FULBRIGHT COMMISSION"

Podobne prezentacje


Reklamy Google